KONTROVERSIELLT

ANDREW WAKEFIELD (läkare som upptäckte samband mellan vaccin och autism)

ELCHOCKSBEHANDLINGAR

ELEKTROSMOG (hälsorisker pga strålning från mobiltelefoni, routers, WiFi etc)

FUKUSHIMA

GEOENGINEERING (klimatkontroll)

GLYFOSAT

GMO (genetiskt manipulerade organismer)

GRÄNSÖVERSKRIDANDE VÅRD (svenskar har rätt att få vård i andra länder med bibehållen sjukersättning)

INTERNETTROLL

KONTROVERIELLT

LÄKEMEDELSINDUSTRIN

NUCLEAR ENERGY

OCCUPY

OSHER CENTRUM (KI-center för integrativ vård)

PSEUDOVETENSKAP

PUBLIC SERVICE

ROUNDUP

SISU MELTDOWN (ryskkontrollerat kärnkraftverk i Finland)

SKATTEVERKET

STATSTERRORISM

TRANSHUMANISM (tex chipsters, den chippade människan)

VACCIN

VOF

WARZONE

WIKILEAKS

WIKIPEDIA

ÖVERVAKNING