Public Service på riktigt.

torsdag, mars 23, 2023

NewsVoice Talks

NewsVoice har ambitionen att både kunna förmedla talare och arrangera föredrag. Vi börjar med att presentera några talare och ämnen. Listan på föredragshållare utvecklas organiskt.

Boka: Använd formuläret nedan för intresseanmälan om du vill arrangera ett föredrag i egen regi. Vi återkommer med ett prisförslag. 10% av bokningsvärdet går som en provision till NewsVoice. Det kostar inget för dig som talare, men NewsVoice beslutar om möjligheten att få vara med på listan.

Kontakta NewsVoice vid intresse

Talare och ämnen

Torbjörn Sassersson
Torbjörn Sassersson är redaktör på NewsVoice.se. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995 och har i övrigt en bakgrund inom webb-PR, IT och kommunikation samt samhällsförändringar som debattör.

Ämnen: oberoende media, samhället i förändring.


Lars Bern
Utbildad vid Chalmers i teknisk fysik. Författare. Utveckling alternativa drivmedel på Volvo. VD på: Svensk Metanolutveckling, Ångpanneföreningen, Svenska Miljöforskningsinstitutet IVL, Incentive (Gambro). Rådgivare i miljöfrågor åt ABB. Ledamot iKungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och tidigare Kungliga Vetenskapsakademins miljökommitté. Ordförande och styrelseledamot i en lång rad företag och organisationer tex i Det Naturliga Stegets Miljöinstitut och vice ordf. för Cancerfonden.
Läs mer om Bern

Ämnen: Hälsopolitik, makropolitik, miljö- och klimatfrågan.


Mona Nilsson
Journalist och författare med inriktning på riskerna med trådlös kommunikation som tex strålning från mobiltelefoni. Böcker: “Spelet om 3G – fakta och desinformation i det trådlösa samhället”, “Mobiltelefonins hälsorisker – Fakta om vår tids största miljö- och hälsoskandal” (2010). Nilsson grundade 2012 Strålskyddsstiftelsen där hon är ordförande. Mona Nilsson har deltagit i flera debatter i pressen, radio som TV. Nilsson fick 2007 Owe Törnqvists miljöpris och 2011 ProVokas, ett pris för årets viktigaste provokation för att förbättra samhället.
Läs mer om Nilsson

Ämnen: Hälsoriskerna med trådlös teknik, myndigheternas och mediernas desinformationsarbete.


Jens Jerndal
Nationalekonom och statsvetare; f.d. förste kanslisekreterare i UD, förste ambassadsekreterare och chargé d´affaires a.i. i Pakistan; f.d. professor i holistisk medicin vid Open International University of Complementary Medicines i Sri Lanka. Egen företagare i Spanien och Argentina. Författare och föredragshållare. Styrelseordförande i partiet Enhet.

Ämnen: Paradigmskiften, framtidssamhället, medvetandeforskning, framtidens medicin.


Jacob Nordangård
Författare, forskare, kulturproducent och musiker. Filosofie doktor i Tema Teknik och Social Förändring. Filosofie magister i Kultur och Mediegestaltning och Geografi. Har arbetat som universitetslektor, informatör, redigerare och grafiker. Ordförande för nystartade stiftelsen Pharos som verkar för en fri forskning och debatt samt föreningen Wardenclyffe som arbetar med multievent (en kombination av musik, utställning, teater och forskning) och ger ut tidningen Bulletin of the Mad Doctor. Släppte singeln “The Omega Point” med metalbandet Wardenclyffe i december 2015.
Mer om Nordangård

Ämnen: Klimat- och miljöpolitisk historia, global maktpolitik/geopolitik, Nätverksanalys (hur politik planeras och legitimeras), stadsplanering, arkitektur och kulturmiljöer.


Ulla Gabay
Journalist och författare med inriktning på kostens betydelse för hälsan. Bakgrund som chefredaktör inom Bonnierkoncernen, internationell föreläsare och skribent av trender och samhällsströmningar, utbildningar och workshops inom kommunikationsteknik, krönikör och debattör, samt konsult och presskontakt för internationella företag. Har medverkat i flera offentliga debatter och olika program i radio och teve. Böcker: ”Prismärkt – om andlig kommers och mänsklig konkurs” (1995) och ”Hälsofällan – om miljöbomben i magen och vad du kan göra åt den” (2014).

Ämnen: Epigenetikens betydelse för sjukdom/hälsa, inflammationsdrivande industrikost och framtidens biotekniska mat, läckande tarm och autoimmunitet/kroniska sjukdomar, KombiMaxa™ för en bättre matsmältning. ”Skräddarsyr” efter önskemål.
Läs mer om Gabay