NewsVoice tar avstånd från all form av extremism eller orättvis behandling av grupp, organisation eller individ


NewsVoice som tidning, och det inkluderar undertecknad, tar strängt avstånd från all form av extremism som tex: antisemitism, antisionism, sionism, högerextremism, islamofobi, politisk extremism eller någon form av förtryck, orättvis eller destruktiv särbehandling av grupp, organisation eller individ i text, bild, ljud eller video.

Om någon omnämnd part i en artikel anser sig vara negativt beskriven eller förolämpad, kontakta omedelbart redaktionen så görs en bedömning om denne part kan anses vara orättvist beskriven.

Det har förekommit att NewsVoice har ändrat i rubrik, ingress och/eller brödtexten för att justera orättvis beskrivning.

Torbjörn Sassersson, redaktionen

Anmäl innehåll här