ekonomi

Brexit – ännu en ekonomisk jordbävning

Så har det hänt igen. Folk har förlorat nära 10 procent av sina besparingar på en störtdykande aktiemarknad. Britterna har folkomröstat för att lämna...

Analys av 2016 års världsekonomiska härdsmälta

Orosmolnen hopar sig med avseende på det ekonomiska läget och det gäller såväl globalt som nationellt. Vi befinner oss troligtvis redan i en recession/lågkonjunktur...

LO Landin: Varför värdera en ekonomi som inte längre finns?

REPLIK. Med anledning av artikeln av Stefan Fölster och Anna Felländer från söndagens DN Debatt ”Det digitala paradigmskiftet kräver ny ekonomisk politik” replikerar LO Landin...

Lars Bern bedömer världens status ekonomiskt, militärt och geopolitiskt – maj 2016

ANALYS. Om jag haft uppdraget att formulera en framtidsplan för Sverige skulle jag välja en annan väg än den landets politiska elit valt. Om...

Panamadokumenten – USA:s försök att sänka politiska och ekonomiska motståndare?

Granskningarna av reaktionerna och tolkningarna i massmedierna på de läckta Panamadokumenten ackumuleras. Kritiker menar att det egentligen kan handla om den amerikanska regeringens strategi...

John Perkins berättar på 2 min hur ekonomiska torpeder tar över ett land

John Perkins berättar om hur ekonomiska torpeder från USA är första ledet för att ta över länder. Perkins menar att Mellanöstern och Europa nu är...

Geopolitisk och ekonomisk analys: Hela nationer och banker kan gå i konkurs

ANALYS. I augusti publicerades på NewsVoice en artikel, i vilken vi pekade på en nära förestående ekonomisk kris och kommande börskrasch samt dollarkollaps. Sedan dess...

Augusti 2015 – Ekonomiska kollapser ackumuleras runt om i världen

Ekonomiska experter och medier rapporterar om tecken på att en större global och ekonomisk kollaps har startat.  2015-08-29 Mail & Guardian: SA steel industry on the...

Jens Jerndal: Flerdimensionell helhetsekonomi på människans och naturens villkor

DEBATT. ”Arbetslinjen”, Decemberöverenskommelsens skötebarn, blir dag för dag allt mindre hållbar, allteftersom datoriseringen och robotiseringen i snabb takt avskaffar de traditionella lönejobben.  Nya jobb...

Dagens skatteregler ett ekonomiskt och socialt apartheidsystem

Känslan av utanförskap har vuxit sig starkare i Sverige. Detta kommer bland annat till uttryck i den politiska kartan med den starka uppgången för...

Eliminera den sjukskapande maten – Naturligt odlad mat bäst för samhällsekonomin

REPLIK. En multivitamintablett om dagen skulle halvera sjukvårdskostnaderna säger en av världens mest kända forskare om cancer och åldrandets kemi, Bruce Ames....

Riksbanken saboterar Sveriges ekonomi

Riksbanken har under de senaste åren fört en penningpolitik som lett till betydligt lägre inflation än det av riksdagen uppsatta inflationsmålet. Resultat är dämpat...

Ann Barnhardt förklarar varför världsekonomin och din ekonomi kan kollapsa

Ann Barnhardt är mäklare, marknadskonsult och amerikansk patriot med ett stort engagemang till fördel för folk i allmänhet. I denna föreläsning i...

Elöverkänslighet förnekas av ekonomiska intressen

Problemen som drabbar elöverkänsliga sopas under mattan. Erkänns den strålningsorsakade sjukdomsbilden skulle det kunna tvinga industrin till kostsamma regleringar verksamheten, skadestånd och...

USA – Detroit ställde in betalningar – USA:s ekonomi kollapsar än mer?

Den 14 juni ställde staden Detroit i USA in en del av sina betalningar. Risken att paniken sprider sig är uppenbar.