vaccin

Ny alarmerande studie: HPV-vaccin kan minska möjligheten att bli gravid

Forskare säger att HPV-vaccin minskar möjligheten att bli gravid och efterfrågar fler studier för sambandet mellan HPV-vaccin och fertilitet.

DNA-rester i vaccin sannolik orsak till autism, cancer och kroniska sjukdomar

Rester av DNA i vacciner kan vara orsak till autism, men även cancer och andra kroniska sjukdomar som ökat parallellt med antalet vacciner. Åtminstone om man ska tro dr Theresa Deisher.

Kampanjsajten Skiftet vill ha tvångsvaccinering i Sverige

Skiftet stoppade en kampanj mot tvångsvaccinering ned argumentet att de som inte vaccinera sig är själviska. Per Melin anser därför att Skiftet är en blufforganisation.

Tvångsvaccinering ett brott mot mänskliga rättigheter – Riksdagsbeslut tas 26 april 2018

Sara Boo och Michael Zazzio på NHF skriver i en 29 sidor lång skrivelse att tvångsvaccinering strider mot svensk grundlag samt mot en mängd internationella konventioner och fördrag.

Vaccinforskare testade olagligt herpesvaccin på hotellrum

Fallet dr William Halford handlar om en forskare som helt olagligt testade herpesvaccin på godtrogna experimentpersoner på hotellrum.

Pro-vaccinläkaren dr Mark Geier fick stort skadestånd för förlorad heder

I ett unikt domslut får pro-vaccinläkaren dr Mark Geier ett skadestånd på 2,3 miljoner dollar efter ett domslut i Maryland USA.

Psykologiskt vaccin mot alternativa fakta och ”fake news” på gång

PhD Alice G. Walton, specialist i kognitiv neurovetenskap och biopsykologi, varnar för tveksamma projekt på ett psykologiskt vaccin mot alternativa fakta.

New York Times: Påssjuka kommer tillbaka trots massvaccineringar

VACCIN. Påssjukan kommer tillbaka i USA. Över 6000 fall rapporterades i USA 2016, det högsta antalet fall på 10 år, enligt den amerikanska myndigheten...

Lars Bern: Influensavaccin ger ökad influensarisk

Studie visar att influensavaccin försvagar människors immunförsvar åren efter vaccination och ökar därmed risken för att insjukna i influensa senare.

Vaccin-hearing i Göteborg 14 okt – Kritiker, föräldrar, sjukvård och industrin möts

Syftet med denna unika Vaccin-hearing i Göteborg är att sprida kunskap om vacciner, tex de ingår i barnvaccinationsprogrammet.

Vaccindomstol i USA erkänner att vacciner kan orsaka plötslig spädbarnsdöd

Vacciner är nu fastställd orsak till plötslig spädbarnsdödlighet enligt den amerikanska vaccindomstolen.

Studie: Ökad risk för missfall pga influensavaccin

Studie visar att risken för gravida kvinnor att drabbas av missfall om de vaccinerats med influensavaccin mot svininfluensaviruset ökade 7,7 gånger.

Studie: Ökad risk för missfall pga influensavaccin

VACCIN. En alarmerande ny studie visar att risken för gravida kvinnor att drabbas av missfall om de vaccinerats med ett inakiverat influensavaccin mot...

Vaccinindustrin betalar ut miljardbelopp till vaccinskadade

Dr John Piesse i Australien varnar för vaccinrisker. Piesse säger att vacciner oundvikligen är osäkra och att vissa barn är särskilt utsatta.

Replik till Sofia Arkelsten en vaccinlobbyist avlönad med dina skattepengar

Sofia Arkelsten är ett hot mot svensk folkhälsa. Hon hotar även din demokratiska rättighet att fritt välja typ av förebyggande vård.