vaccin

Pasteurized milk 150 times more contaminated with blood, pus, feces than fresh raw milk

The vaccine-pushing, disease scare-mongering agency known as the CDC has put out a stunning piece of propaganda attacking fresh milk (raw dairy),...

Göran Stiernstedt SKL ser parallell mellan narkolepsi- och neurosedynskandalen

För knappt ett år sedan 1 april 2011 skrev jag artikeln: "Narkolepsiskandalen är lika stor som neurosedynskandalen". Artikeln publicerades i  Bonniers debattidning Newsmill. Jag...

Föreningen Humanism & Kunskap bildas – humanismen återupprättas

I sextio år har jag trott att människan är i grunden god och eftersträvar det bästa för alla. Endast snedvridna levnadssätt och trosföreställningar som...

Humanisterna och antihumaniströrelsens historik – En ulv i fårakläder

En vision om att framavla en övermänniska som kapar humanismens begrepp och har som mål att bilda en världsregering! En sådan omnipotent ambition kan ju...

Den kriminella läkemedelsindustrin och det etablerade forskningsfusket

"Vi måste börja ifrågasätta auktoriteter som idag styrs av storindustrin" Så kallade whistleblowers, de som vistats på insidan av läkemedelsindustrin och väljer att offentliggöra vad...

Läkare: Att identifiera Årets förvillare tycks vara på modet

Allt fler föreningar och privatpersoner utnämner “Årets Förvillare” – nästan förvillande många. Att identifiera förvillare tycks vara på modet. Det enda förvillar-sajt som har en...

Börje Peratt: Mobbarföreningen VoF fick Harry Martinson-priset

"Livet gjorde mycket för att svika Er, men ni svek inte livet". Kanske förutsåg Harry Martinson med det citatet sin undergång då hans sveks och...

Börje Peratt: Public Service – Årets Förvillare eller Årets Folkbildare?

Västvärlden har länge klappat sig för bröstet över att vi har demokrati, mänskliga rättigheter,  fri press och media. Men hur ligger det till med...

Larm till försvar för humanism och kunskap

Humanismens ideal om tolerans och respekt, empati och försoning är avgörande för ett mänskligt samhälle. Mänskliga rättigheterna ligger till grund för ett samhälle som vill skydda...

Årets Förvillare är etablissemanget när folket väljer vinnare

Ett direktdemokratiskt experiment med oanade konsekvsenser har genomförts i Sverige. Några rebeller som startade sajten Årets Förvillare.nu lät folket få nominera kandidater och välja...

Vetenskap och Folkbildning är Årets Förvillare 2011

Vetenskap och Folkbildning Årets Förvillare 2011. VoF är känd för sina försök att sabotera ryktet för individer och organisationer med "fel" åsikter.

Smittskyddsinstitutet och Annika Linde nomineras till Årets förvillare 2011

Börje Peratt vill nominera Smittskyddsinstitutet och Annika Linde till titeln Årets förvillare 2011 pga deras medverkan till hysterin kring svininfluensan i Sverige 2009-2010 vilket...

Fallet Andrew Wakefield – ett av världens bästa exempel på ryktesdestruktion?

Andrew Wakefield är läkaren - en enskild individ - som fick den ansedda medicinska tidskriften British Medical journal (BMJ) och den miljardtäta läkemedelsindustrin efter...

Förtroendekris skakar världshälsoorganisationen WHO

FN:s mäktiga organ världshälsoorganisationen (WHO) har hamnat i akut kris. Inflödet av pengar minskar, anställda sägs upp och hanteringen av svininfluensan har...

Så här botade jag mig själv mot mycoplasma och förkylningar

Jag noterar att det diskuteras mycoplasmaproblem i både DN och SvD. Det presenterat ingen lösning på problemet så jag vill tipsa läsarna om en...