Libyen

Läkare: Vad bör ske i Syrien?

Sedan en tid bevittnar världen ett regelrätt folkmord i Syrien. Bör omvärlden ingripa militärt? Vems ansvar vore det i så fall? Just nu är...

Defense Authorization Act har gjort USA till en semidiktatur och Obama till “dikterare”

I en del europeisk media framställs Barack Obama som en snäll liberal som hålls som gisslan av elaka republikaner. Ett av de grövsta exemplen...

Stöd den kollektiva protesten för att stoppa Regeringen från att medverka i nya krig

Svenska JAS har använts för att ge understöd åt NATO som gjort över 3000 bombningar i Libyen. Infrastrukturen är förstörd. 1000-tals människor har dött...

World Revolution Not Seen on TV

http://www.youtube.com/embed/8qGu5y-wznc USA (många städer från New York till Los Angeles), Egypten, Jordanien, Rom, Yemen, Australien, Tunisien, London, Soeul, Libyen, Algeriet, Spanien, Grekland, Frankrike. "Those who tread...

Swedish Government, Parliament and Military Forces reported for War Crimes in Libya

http://www.youtube.com/embed/6_RvhvGZVkk Pressrelease: 2011 Nov 8 | På svenska The reported was handed over in November 4, 2011 to the International Prosecution Chamber in Stockholm Support with your...

Statsterrorism – Krigsmaterialindustrin är världens största arbetsgivare – kriminalisera den

Den 24 augusti 2010 skrev jag artikeln: "Mellanöstern är krigsindustrins mest lönsamma marknadsområde" som för övrigt blev refuserad av Newmills redaktörer för att den var för...

Robert Hahn: Vad skulle Bush ha gjort efter 11 september?

Den 11 september för 10 år sedan skedde något som var så otroligt att det inte liknade något annat. Vi har alla sett händelserna...

USA och EU har börjat erövringen av den Afrikanska kontinenten

Enligt den oberoende journalisten och fredsaktivisten Thierry Maysan är den NATO-ledda interventionen i Libyen och oroligheterna i Syrien steg ett i en plan över årtionden skapat av USA och dess allierade för att helt omforma Afrika.

Revolutionerna i Mellanöstern – är det folkens eller elitens?

Hyckleriet är välbekant när USA och Storbritannien letar ursäkter att invadera ännu ett oljerikt arabland. Muammar al-Gaddafi är galen medan hjärnorna bakom invasionen som dödade en miljon irakier är helt sunda.

När är det ”rätt” att föra krig?

En andlig tänkare söker svaren på hur man bäst skall leva sitt liv och vad som rätt och fel. Av min och min fru...

Anders Carlgren: Omvärldens misstag cementerar Gaddafi i Tripoli

Världssamfundets vapenembargo mot Libyen, tillsammans med utredningen som startats av Internationella Brottmålsdomstolen, ICC, i Haag är åtgärder som på inget sätt kommer att tvinga...

Statsterrorism – Mellanöstern är krigsindustrins mest lönsamma marknadsområde

Tiden då politiker styrde världen är sedan länge förbi. Idag har vi en "corporate world" där multinationella företag med ekonomiska intressen kontrollerar.

Anders Carlgren: Lockerbiemannen al-Megrahi är oskyldig

För ett par veckor sedan skickade Skottland hem den dödligt cancersjuke libyern Abdelbaset al-Megrahi till Tripolisom en gest av barmhärtighet. Han var dömd mot...