Social oro och folkliga uppror (Paris riots). Foto: Randy Colas. Licens: Unsplash.com

Social oro och folkliga uppror (riots). Foto: Randy Colas. Licens: Unsplash.com
https://unsplash.com/@randycolasbe

Transgender - transpersonligheter. Foto: Rosemary Ketchuml Licens: Pexels.com