Public Service på riktigt.

fredag, mars 1, 2024

Nuvarande positioner Forskningschef på Södertälje sjukhus.
Adj. professor i anestesi och intensivvård, Linköpings Universitet.
Reg. forskare och docent vid Karolinska institutet.
Medlem i Europeiska anestesiläkareföreningens (ESAs) forskningsstyrelse.
Titlar
Leg. läkare, medicine doktor samt docent (Karolinska institutet), professor i anestesi- och intensivvård (Linköpings Universitet).
Utbildning
Robert Hahn tog studentexamen vid Farsta Gymnasium 1973;
Universitetsstudier vid Dartmouth College, New Hampshire, USA, 1973-74;
Läkarexamen (M.D.), Karolinska institutet, Stockholm, 1980;
2 månaders kurs i tropikmedicin, Roslagstulls Hospital 1981;
Legitimerad läkare i Uppsala 1982;
Specialist i anestesi- och intensivvård 1986;
2-årigt ledarskapsprogram ”Framtidens Ledare” på Karolinska institutet 1997-98.
Tidigare positioner, sjukhus
1:a och 3:eamanuens i anatomi, Karolinska institutet, 1975-1980.
Specialistutbildning i anestesi- och intensivvård, Huddinge sjukhus, Stockholm, 1982-1986.
Avdelningsläkare på Anestesikliniken, Huddinge sjukhus, 1986-1993;
Chef för urologisk och gynekologisk anestesi, Huddinge sjukhus, 1988-1993.
Chef för Kliniskt Forskningscenter på Södertälje sjukhus 2006-08.
Chef för Forsknings- och Utvecklingsnätverket (FoUU) i Södertälje sjukvårdsområde (SNS) 2006-08.
Tidigare positioner, administrativa
Vice ordförande i Forskarutbildningsnämnden, Karolinska institutet, 1997-98.
Ordförande i Forskarutbildningskommitté Syd, 1997-98.
Biträdande verksamhetschef på Anestesikliniken, Södersjukhuset i Stockholm, 1998-2000.
Biträdande prefekt på Institutionen Södersjukhuset, Karolinska Institutet, 1997-2002.
Studierektor för forskarutbildningen på Södersjukhuset, 1997-2000 och 2002-2005.
Ansvarig föreståndare för djuravdelningarna på Södersjukhuset, 1997-2000 och 2002-2005.
Tidigare positioner, akademiska
Lektor i anestesi- och intensivvård, Karolinska institutet, 1993-1997.
Biträdande professor, Karolinska institutet, 1997-98.
Robert Hahn var Professor i anestesi- och intensivvård på Karolinska institutet, 1999-2006.
Doktorandprogram
Robert Hahn har varit huvudhandledare för följande avslutade doktorandprogram vid Karolinska institutet:
1. Holger Stalberg: Biochemical and haemodynamic effects of intravenous infusion of urological irrigating fluids. 1993
2. Jan Ekengren: Monitoring of bleeding and irrigating fluid absorption during transurethral resection of the prostate. 1993
3. Arne Löfgren: Serum potassium during regional anaesthesia. 1994
4. Weiben Zhang: Biological effects of urological irrigating fluids and pathophysiological aspects of their absorption.1995
5. Joel Olsson: Irrigating fluid absorption during transcervical endometrial resection. 1995
6. Anders Nilsson: Systemic absorption of glycine solution and the TUR syndrome. Clinical, pathophysiological and pharmacological aspects.1996
7. Christer Svensén: The use of volume kinetics as a method to optimise fluid therapy. 1998
8. Louis Riddez: Fluid resuscitation in controlled and uncontrolled hemorrhage. 1998
9. Dan Drobin: Volume kinetic development and application. 2001
10. Lars Sandfeldt: Reducing the morbidity of transurethral resection of the prostate based on patient selection, fluid absorption, and blood loss. 2001
11. Åke Norberg: Clinical pharmacokinetics of intravenous ethanol. Relationship between the ethanol space and total body water. 2001
12. Nils Pettersson: Local anesthesia for pain relief after surgery. 2001
13. Fredrik Sjöstrand: Volume kinetics of glucose solutions given by intravenous infusion, 2005
14. Carl-Arne Ewaldsson: The effect of anaesthesia and adrenergic therapy on the distribution and elimination of a crystalloid solution studied by volume kinetic analysis, 2006      
15. Tim Fagerström: Transurethral resection of the postate – how to reduce morbidity. 2011
16. Stefan Ljunggren. Fluid and nutrition support before total hip replacement surgery. 2013
Bihandledare för följande doktorandprogram: Andreas Wladis: Hypothermia and trauma. 2001
Robert Hahn handleder just nu 3 registrerade doktorander vid Karolinska institutet.
Vetenskapliga publikationer
Robert Hahn har publicerat 300 vetenskapliga artiklar (inklusive översikter) i referee-granskade internationella vetenskapliga tidskrifter. De flesta av artiklarna handlar om säkerhetsfrågor inom urologisk kirurgi och kinetisk modellering av infusionsvätskor. Andra fokuserar på lokalbedövning, medicinska gaser, och vätskebalansen under gynekologiska operationer.
Vetenskaplig bok
Hahn är huvudredaktör för en amerikansk bok som handlar om vätskegivning under kirurgiska operationer. Den omfattar 550 sidor och innehåller bidrag från 30 av världens främsta experter på vätsketerapi:
Hahn RG, Prough DS, Svensen CH, eds.: Perioperative Fluid Therapy. Eds.: Informa Healthcare, New York, 2007
Läs mer på denna hemsida: http://www.amazon.com/Perioperative-Fluid-Therapy-Robert-Hahn/dp/0824728823
Hahn är även redaktör för en senare bok om vätsketerapi där drygt 20 internationella expert på området medverkar:
Hahn RG, Ed.: Clinical Fluid Therapy in the Perioperative Setting. Cambridge University Press 2011. Läs mer på denna hemsida: http://www.cambridge.org/us/academic


Andra publikationer

Tidningar: Hahn har skrivit populärvetenskaplig journalistik för åtskilliga veckotidningar och dagstidningar mellan 1984 och 1994. Dagstidningarna är bl.a. Upsala Nya Tidning 1983-86, Avesta Tidning 1985-1992, och Länstidningen i Södertälje 1985-91. Hahn var också veckoskribent för “A-pressen” som var en tidningsbyrå för 24 landsortstidningar i Sverige, mellan 1985 och 1992, och även veckoskribent för veckotidningen Året Runt, 1987-94. Artiklar skrevs även för Affärslivet, 1984-89.
Böcker: Hahn skrev det medicinska förordet i boken “Till minnet av Mari” (Bonniers 1980) och har samförfattat “Klara svar från andevärlden” (Energica 1987),  och “Själars samband” (Energica 1999), “Den rena källan” (Energica 2004), och “Gudomlig väg” (2007).
Vetenskapliga priser
1. Opuscula Medicas “Matts Halldin Priset” år 2000 för “omfattande och kvalificerad vetenskaplig forskning och handledning av stort värde för sjukvården”. 2. Bästa poster på Svenska Anestesiologföreningens (SFAI:s) årsmöte 2004. 3. Kliniskt forskningsstipendium från Internationella Anestesiologiska Forskningssällskapet (IARS) 2004 (medsökande Christer Svensén) 4. Första pris i Radiometers pristävling “bästa manuskriptet inom anestesiologin” vid Nordiska Anestesiologsällskapets möte på Island 2005 (tillsammans med Joachim Zdolsek och Björn Lisander). 5. Alvarengas Pris från Svenska Läkaresällskapet för den bästa opublicerade svenska artikeln inom medicinen under 2006.  Artikelns titel var “The osmotic link between hypoglycemia and hypovolemia” (priset delades med Fredrik Sjöstrand). 6. Europeiska Anestesiläkarföreningens (ESAs) stora forskningstipendium 2009, 60.000 euro.   7. Andra pris för bästa Abstract på ESA-kongressen i Amsterdam juni 2011.
Kontakta mig med E-mail till: r.hahn@telia.com, eller med vanlig post till: Eklidsv. 12, 146 40 Tullinge, Sweden.