4 KOMMENTARER

 1. Borde inte Robert F. Kennedy och Ben Swann (CBS) inse att svenska myndigheter och deras anställda Vetenskapliga råd besitter den absoluta sanningen om vaccinationskompli-kationer! Att Robert F. Kennedy Jr. ger CBS-reportern Ben Swann högsta betyg för att denne vågat avslöja att amerikanska ”Center for Disease Control” (CDC) undanhållit stora mängder med biverkningsdata, vilka avslöjar kopplingar mellan vaccin och hjärnskador!

  Att afroamerikanska pojkar under 36 månaders ålder löpte 250% ökad risk för autism efter trippelvaccination visade forskningsdata CDC förstört.

  Vad har det med Gardasil och dess förnekade komplikationer på svenska flickor att göra?

  Borde inte Robert F. Kennedy med ”anhang” inse att Folkhälsomyndighetens personal givetvis besitter den ultimata sanningen i ämnet?

  Svenska myndigheter har ju alltid rätt – utom kanske någon enda gång!

  Att CDC’s expert. William Thompson erkänt att CDC:s vaccinsavdelning dolde sambanden mellan vissa vacciner och hjärnskadekonsekvenser – särskilt bland afroamerikanska barn kan väl knappast ha någonting med europeiska barn och Gardasilkomplikationer att göra?

  Trots att mängder med komplikationer rapporterats i flera EU-länder – förnekas dessa av svenska specialister! – Än så länge!

  Skulle orsaken vara att svenska folket är speciellt motståndskraftigt mot alla giftiga vaccin-tillsatser som konstateras runt om i Europa?

  I Sverige brukar flera decennier efter att ”något hänt i det bästa av länder” återkommande ledande politiker be ”om folkrt om ursäkt”, samt symboliskt utdela små futtiga ersättningar symboliskt till få utvalda drabbade – via t ex domaren och Rättsliga Rådets Ordförande – varefter man därefter skulle kunna glömma att kvinnor steriliserats eller att mängder av barn flera decennier tidigare utnyttjats i ”det bästa av länder”!

  Kommer om 10-15 år kanske någon domare ”gråta några krokodiltårar”, samt därefter symboliskt överlämna en struntsumma till några flickor drabbade av vaccin (rekommenderat år 2015 av en ytterst väl kompetent smittskyddsläkarkår, visserligen avlönade av smittskyddsbranschens producenter …)

  Vem visste år 2015 vad som skulle hända ”sedan”? Folkhälsomyndighetens ansvarige chef?

  I USA kallade Kennedy Jr det som skedde där ”för den mest censurerade nyheten i detta millennium” hänvisande till vad CDC-forskaren dr William Thompson.avslöjade gällande den myndighetens ”folkhälsobrott”!

  Vem skulle på liknande sätt framöver avslöja alla komplikationer i svensk Gardasil-historia?

  Vilken myndighetsperson medger då att kvicksilver, som bl a orsakar ”Tourette’s syndrom” (bl a tics) – i stil med att ”Chefen tvingade mig att ljuga”, ”det har jag nu slutat göra”!, eller
  “Jag känner stor skam varje gång jag möter en drabbad familj! Jag bidrog till problemet” .

  OBS! Det enda vaccin med kvicksilver i USA hittas i det vaccin som där ges till gravida kvinnor, trots att det framkallar både autism och ”tics” – dvs ”ofrivilliga ryckningar/spasmer”!

  Den amerikanska myndigheten Center for Disease Control (CDC) motsvaras i Sverige av Folkhälsomyndigheten och European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) i Solna – vilka inte heller varit tydliga gällande riskerna med vaccin – när frågan om kopplingen vaccin-autism kommer på tal.

  I Sverige råder en kontrollerad tystnad. Folkhälsomyndigheten presenterade i juni 2015 sina bevis för att vacciner fungerar, men myndigheten duckar konstant inför riskerna med vad vacciner orsakar.

  ”Huvuden kommer att rulla” när kopplingen mellan vaccin och autism avslöjas, men vad hjälper det ”de redan drabbade”? – Eller att avbön då åter sker – enligt sedvanliga rutiner?
  .
  Läs vidare: Robert F. Kennedy, Jr. CBS Reporter Ben Swann Tells the Truth About CDC Vaccine Cover-Up

 2. Har för några år sedan läst att Bill Gates bekostar vacsineringen i Afrika syfte att avfolka jorden ”depoppulation”.

 3. Även teknik som ultraljud på foster anses enligt kinesiska undersökningar från sent 1980-tal som skadligt för organismen. Djurförsök har visat att man förstör DNA-RNA via denna undersökning, fostrets motståndskraft mot infektioner och angrepp försvagas. När man sedan exponeras för vacciner, antibiotika och andra biologiska stressfaktorer senare finns en ökad risk för följdskador som autism. Den kinesiska undersökningen står inte att finna via internet och den västliga kommersiella sjukhusindustrin lär inte komma att skylta med den.
  En bok om detta, ”Diagnostic Ultrasound, A New Bibliography Human Studies Conducted in Modern China”, skriven av den undersökande vetenskapsjournalisten Jim West finns på http://harvoa.org/chs/pr/

 4. Även teknik som ultraljud på foster anses enligt kinesiska undersökningar från sent 1980-tal som skadligt för organismen. Djurförsök har visat att man förstör DNA-RNA via denna undersökning, fostrets motståndskraft mot infektioner och angrepp försvagas. När man sedan exponeras för vacciner, antibiotika och andra biologiska stressfaktorer senare finns en risk för följdskador som autism. Den kinesiska undersökningen står inte att finna via internet och den västliga kommersiella sjukhusindustrin lär inte komma att skylta med den. En bok om detta, ”Diagnostic Ultrasound, A New Bibliography Human Studies Conducted in Modern China”, skriven av den undersökande vetenskapsjournalisten Jim West finns på http://harvoa.org/chs/pr/

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here