NewsVoice etiska publicitetsregler

NewsVoice ska:

  • endast publicera faktakorrekta nyheter, vilket innebär att sakuppgifter kan faktakorrigeras efter en första publicering,
  • klara av att bemöta kritik tex gällande person- och sakuppgifter,
  • respektera den personliga integriteten tex vara försiktig med att publicera namn,
  • skydda skribenter från personangrepp i kommentarsfältet,
  • vara varsam med bilder så att de inte vilseleder samt
  • vara objektiv och lyfta fram flera åsikter.

Kränkt i en text?

Om någon känner sig kränkt bör denne kontakta NewsVoice redaktion. NewsVoice ser allvarligt på kränkningar och personangrepp. Vi kan ta bort text, kommentarer och bilder som anses kränkande, men vi tillåter större svängrum om en person som omnämns har en högt uppsatt maktposition i samhället.

Negativa sökträffar på webben?

NewsVoice tar även hänsyn till hur resultat ser ut vid sökningar med tex Google eller någon annan sökmaskin. Vi är öppna för att inaktuella debattartiklar i NewsVoice, vars sökträffar kan anses negativt påverka en enskild persons liv eller arbete, nedprioriteras i listan av sökträffar. Detta utgör konstruktiv rykteshantering på webben.

Torbjörn Sassersson, redaktör och ansvarig utgivare