VETENSKAP

MER ATT LÄSA

Professor emeritus: Uppföljning kring misstänkt oredlighet i forskningen på KI

I juli 2018 inkom till KI tre anmälningar om misstänkt oredlighet i forskning gällande ett flertal artiklar med prorektor Karin Dahlman-Wright som huvudansvarig författare....

Dr Bruce Lipton: Epigenetik har kört om mainstream-vetenskapen

VETENSKAP. Forskaren dr Bruce Lipton har blivit en känd förespråkare för behovet av att bygga broar mellan olika discipliner som medicin, kunskapen om kroppens...

En levande och en död stormästare spelar schack

VETENSKAP. Göran Johannesson beskriver att det sedan 1880-talet utförts många vederhäftiga undersökningar under relativt kontrollerade betingelser av de intressanta och till synes genuina mentala och...

Dr i psykologi efterlyser fusion av experimentell och psykometrisk forskning

Psykologistudenter och andra intresserade kan ibland få intrycket att den forskning som presenteras på grundkurser i ämnet tycks komma från två disparata forskningsfält: dels...

KI: Nya insikter om hur gener aktiveras

KAROLINSKA. I en studie i Nature presenterar forskare vid Karolinska Institutet en ny metod för att analysera hur instruktioner i arvsmassan styr hur våra gener aktiveras...

Vetenskapskollen och Emma Frans förvillar om mobilstrålning

Vetenskapskollen förvillar när Emma Frans sätter sig över vetenskapen med sitt påstående om att mobilanvändning inte ökar risken för cancer.

Peter Gøtzsche kastas ut från Cochrane-samarbete

Chefen för det Nordic Cochrane Center, Peter Gøtzsche, har blivit utesluten som medlem från det internationella Cochrane-samarbetet. Gøtzsche anser att det internationella Cochrane är...

Uppkomsten av psykisk ohälsa – En fenomenologisk och tvärvetenskaplig modell

Forskaren Ingela Bel Habib analyserar uppkomsten av psykisk ohälsa ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Hon utgår från informationsteori, fenomenologi, kommunikationsteori och kognitiv psykologi.

Tveksamheter vid tillsättningen av rådsprofessorer i Vetenskapsrådet

"Som framgår av ansökan hade hen sedan 2013 dragit in 41 miljoner i anslag, inklusive de två tidigare bidragen från Vetenskapsrådet. Man frågar sig hur något som detta är möjligt?"

Johan Thyberg: Vetenskapsrådet fortsätter svindla miljonbelopp på KI

Tidigare professor Johan Thyberg från KI varnar för hur Vetenskapsrådet svindlat bort miljonbelopp i projekt som inte lett till resultat.

NEWS IN ENGLISH

UN Special Rapporteur on torture: “Collective persecution of Julian Assange must...

“In 20 years of work with victims of war, violence and political persecution I have never seen a group...

MIX FRÅN SENASTE VECKAN