NewsVoice som tidning, och det inkluderar undertecknad, tar strängt avstånd från all form av extremism som tex: antisemitism, antisionism, sionism, högerextremism, islamofobi, politisk extremism eller någon form av förtryck, orättvis eller destruktiv särbehandling av grupp, organisation eller individ i text, bild, ljud eller video.

Om någon omnämnd part i en artikel anser sig vara negativt beskriven eller förolämpad, kontakta omedelbart redaktionen så görs en bedömning om denne part kan anses vara orättvist beskriven. Det har därför förekommit att NewsVoice har ändrat i rubrik, ingress och/eller brödtext.

Torbjörn Sassersson, redaktionen

Anmäl innehåll

ArcanumSkolan 2024