NewsVoice tar avstånd från extremism och orättvis behandling av grupp, organisation eller individ

NewsVoice som tidning, och det inkluderar undertecknad, tar strängt avstånd från all form av extremism som tex: antisemitism, antisionism, sionism, högerextremism, islamofobi, politisk extremism eller någon form av förtryck, orättvis eller destruktiv särbehandling av grupp, organisation eller individ i text, bild, ljud eller video.

Om någon omnämnd part i en artikel anser sig vara negativt beskriven eller förolämpad, kontakta omedelbart redaktionen så görs en bedömning om denne part kan anses vara orättvist beskriven.

Det har förekommit att NewsVoice har ändrat i rubrik, ingress och/eller brödtexten för att justera orättvis beskrivning.

Torbjörn Sassersson, redaktionen

Anmäl innehåll här