Om NewsVoice

Redaktör

Torbjörn Sassersson är redaktör och ansvarig utgivare. Sasser Media Lab AB tillhandahåller webbserverplats.

NewsVoice Historia

Nättidningen lanserades den 22 april 2011. ”NewsVoice Webb Magazine” som varumärke godkändes av PRV den 7 januari 2011. Namnet som används är kort och gott NewsVoice. Innan det var NewsVoice en blogg vid namn ”Torbjörn Sassersson News” på domänen TorbjornSassersson.com.

Utgivningsbevis

Utgivningsbevis för NewsVoice (Myndigheten för press, radio och tv, mprt.se).

Att besöka NewsVoice är alltid säkert

Redaktionell policy och målsättning

Uppdaterad 13 feb 2015

NewsVoice har siktet inställt på både tuffa nyheter och goda nyheter t ex: idéer som förändrar samhället till en trevligare omvärld att leva i.

NewsVoice tar upp ämnesområden som hälsa, vetenskap, biofilm, media, musik, teknologi, världs- och samhällsfrågor samt uppmärksammar ny energiteknik, transportteknik, byggteknik etc.

NewsVoice omvärldsbevakar internationellt media och återpublicerar lästips och artikelpuffar åt dig som läsare. NewsVoice medverkar till analys, genomskådning, sammanhang och överblick. NewsVoice ska vara till nytta för läsarna och skapa debatt som leder till förändring och nytänkande.

NewsVoice drar sig inte för att avslöja korruption och maktmissbruk och är därför inte politiskt korrekt.

NewsVoice speglar ett ”tankeskifte” i världen och vänder sig till de som är engagerade i samhällets utveckling och transformation.

NewsVoice vill fylla ett medievacuum i Sverige där vissa nyheter, trender och goda idéer hammar i skymundan.

NewsVoice uppmärksammar naturliga metoder som ger hälsa och välbefinnande och vill lyfta fram bästa medicin. I dagens samhälle vinner ofta alternativmedicin pga av lång beprövad erfarenhet och ärlighet över industrins kemikaliemedicin ofta baserad på fuskforskning.

NewsVoice undviker ämnen som: smink, sport, meningslös underhållning, konformism och tjafsig partipolitik.

Vision

NewsVoice ska bli en allmänt känd och uppskattad referenspunkt i mediebruset. NewsVoice ska beskriva paradigmskiftets nyanser. Med paradigmskifte avses den naturliga succession med vilken ett samhälle språngvis utvecklas i takt med att människan utvecklas inifrån och ut, från idévärlden till handling.

Stöd

Du stödjer enklast NewsVoice genom att annonsera, sponsra, ge en donation eller betala en frivillig prenumerationsavgift samt genom att skriva för NewsVoice.

Ekonomi

NewsVoice är inte en vinstdrivande nättidning. Kostnader täcks med annonsintäkter, sponsring, stipendier, donationer och frivilliga prenumerationsdonationer. NewsVoice har inga skulder och endast en ägare.

Creative Commons

Visst material i denna nättidning är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell 2.5 Sverige Licens.

Varumärkesskydd

Newsvoice.se ska inte blandas ihop med Newsvoice.com.

NewsVoice varumärkesskydd, PRV