Vill du hellre donera till NewsVoice?

Se våra annonsformat (via mediabyrå)

Interested in Advertorials, Index Ads or Link Articles?


Demografi och statistik

Data från NewsVoice-enkäten:

  • Utbildning: 50% har gymnasieutbildning. 50% högre utbildning (universitet).
  • Medelinkomst: 25,000-30,000 kr
  • Kvinnor/män: 50/50
  • Ålder: 35-50 år

Similarweb

Kontrollera data

Statistik NewsVoice Similiarweb tom mars 2019
Statistik för NewsVoice.se enligt Similiarweb tom mars 2019

Alexa.com

Kontrollera data

Statistik för NewsVoice enligt Alexa.com tom april 2019 och 1 år bakåt
Populäritet för NewsVoice enligt Alexa.com tom april 2019 och 1 år bakåt. Rankningen förändras ständigt.

Besöksrekordet var på hela 504,420 läsningar (en halv miljon “views”) på en enda dag, den 3 december 2011. De som besökte NewsVoice den dagen var till 99% amerikaner.


Ordförklaring

Visningar = views
Sidvisningar är ett mått på antalet sidor som besökare har tittat på. Om tex en besökare går in och läser i två artiklar så blir talet 2. Om tre besökare läser 2 sidor vardera blir talet 6, men vi vet inte om de läste hela artiklarna eller hur länge de stannade på varje sida. Det finns andra mätningar som visar det 

Sessions = visits (besök)
En period med interaktion mellan en besökare (besökarens webbläsare) och NewsVoice. Ett besök avslutas när besökaren har varit inaktiv på NewsVoice under 30 minuter, när trafikkällan ändras eller det blir ett nytt dygn.

Users = unique visitors (unika besökare)
Antalet besökare på en webbplats räknas med hjälp av cookies. Det kan dock vara möjligt att två eller flera personer använder samma dator, men de räknas som en besökare. Om en person däremot använder flera datorer eller flera webbläsare kommer denne att räknas som flera besökare.

Källa: Google, april 2014: Google Analytics: Visits Now Sessions & Unique Visitors Now Users