Demonstration i Stockholm, 2021. Foto: Viktor Thorell

Vill du hellre donera till NewsVoice?


ANNONSERA

Ett exempel på en reklamartikel med säljlänk till ett företag.
Ett exempel på en reklamartikel med säljlänk till ett företag.

NewsVoice tar in reklamartiklar (av externa skribenter) med säljlänkar till företag, advertorials (artiklar skrivna av redaktionen) indexannonser (text och bild som ger hög SEO och bara syns på antresidan) samt vanliga bildannonser i olika storlekar i artiklar.

Kontakta: anna@sasser.net

Demografi och statistik

NewsVoice har per den 1 mars 2024 cirka 4000 unika besökare per dag (motsvarande 8000 sidvisningar)

Data från NewsVoice-enkäten:

  • Utbildning: 50% har gymnasieutbildning. 50% högre utbildning (universitet).
  • Medelinkomst: 25,000-30,000 kr
  • Kvinnor/män: 50/50
  • Ålder: 35-50 år

Besöksrekordet på NewsVoice.se låg på 850.000 visningar under fem dagar i december 2011. De som besökte NewsVoice den dagen var till 99% amerikaner. Den mest besökta NewsVoice-sidan all time är en intervju med Robert Malone på vår Rumble-kanal. Den har fått över 979.000 visningar per den 14 dec 2023.


Ordförklaring

Visningar = views
Sidvisningar är ett mått på antalet sidor som besökare har tittat på. Om tex en besökare går in och läser i två artiklar så blir talet 2. Om tre besökare läser 2 sidor vardera blir talet 6, men vi vet inte om de läste hela artiklarna eller hur länge de stannade på varje sida. Det finns andra mätningar som visar det 

Sessions = visits (besök)
En period med interaktion mellan en besökare (besökarens webbläsare) och NewsVoice. Ett besök avslutas när besökaren har varit inaktiv på NewsVoice under 30 minuter, när trafikkällan ändras eller det blir ett nytt dygn.

Users = unique visitors (unika besökare)
Antalet besökare på en webbplats räknas med hjälp av cookies. Det kan dock vara möjligt att två eller flera personer använder samma dator, men de räknas som en besökare. Om en person däremot använder flera datorer eller flera webbläsare kommer denne att räknas som flera besökare.

Källa: Google, april 2014: Google Analytics: Visits Now Sessions & Unique Visitors Now Users