RYMDFARTRymdparabol för satellitmottagning i Socorro, USA. Foto: Donald Giannatti (DonGiannattiPhotography.com). Licens: Unsplash.com

Sverige utvecklar det nationella rymddatalabbet

RYMDFARTRYMDFART & ÖVERVAKNING. Regeringen ger Rymdstyrelsen i uppdrag att undersöka hur det nationella rymddatalabbets förmåga kan stärkas så att Sverige, EU och internationella samarbetspartners kan


INTERNATIONELLA NYHETER

MER I NEWSVOICE
Christer Fuglesang 3:rd STS 128 spacewalk. Photo: esa.int

Regeringen: Ökad satsning på rymd- och klimatforskning

RYMDFARTRYMDFART. Svensk rymdforskning bidrar med ovärderlig kunskap inom ett flertal samhälls- och forskningsområden, till exempel klimat- och miljöforskning samt digitalisering. I budgetpropositionen för 2022 föreslår