RYMDFART


Rymdparabol för satellitmottagning i Socorro, USA. Foto: Donald Giannatti (DonGiannattiPhotography.com). Licens: Unsplash.com

Sverige utvecklar det nationella rymddatalabbet

RYMDFARTRYMDFART & ÖVERVAKNING. Regeringen ger Rymdstyrelsen i uppdrag att undersöka hur det nationella rymddatalabbets förmåga kan stärkas så att Sverige, EU och internationella samarbetspartners kan

Christer Fuglesang 3:rd STS 128 spacewalk. Photo: esa.int

Regeringen: Ökad satsning på rymd- och klimatforskning

RYMDFARTRYMDFART. Svensk rymdforskning bidrar med ovärderlig kunskap inom ett flertal samhälls- och forskningsområden, till exempel klimat- och miljöforskning samt digitalisering. I budgetpropositionen för 2022 föreslår


Annegret Kramp-Karrenbauer. Foto: Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Tyskland etablerar militärt rymdkommando

RYMDFART[caption id="attachment_129161" align="alignnone" width="900"] Annegret Kramp-Karrenbauer. Foto: Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0[/caption] RYMDFART. Den tyska militären tillkännagav i juli 2021 inrättandet av ett