FÖRETAGANDE - EKONOMI

WARZONE - ÖVERVAKNING

HÄLSA - LIVSSTIL - MEDVETENHET

MEDIA - KULTUR

NEWSVOICE KANALER

BOKEN BABLYLON AV MIKE BLIXT

ANNONSERStoppa ECT för Barn

Sajten Elchocker.se vill stoppa elchocksbehandlingar (ECT) för barn. Socialstyrelsen vill öka ECT-behandlingar till barn via BUP. Stoppa vansinnet. Skriv på namnlistan

VÄRLDEN - SVERIGE - POLITIKEN - AKTIVISM

SJUKVÅRD - BIG PHARMA

VETENSKAP - TEKNIK - SPACE

MILJÖ - KLIMAT

FILM – MUSIK – HUMOR – UNDERHÅLLNING

KONTROVERSIELLT

SLUMPADE ARTIKLAR FRÅN ARKIVET