WARZONE - ÖVERVAKNING

MEDIA - KULTUR

HÄLSA - LIVSSTIL - MEDVETENHET

VÄRLDEN - SVERIGE - POLITIKEN - AKTIVISM

BOKEN BABYLON

Mike Blixt - Foto: Driva-eget.se

Babylon av Mike Blixt – Sex timmars arbetsdag – Kapitel 24

I Sverige togs beslutet att införa åtta timmars arbetsdag den 4 augusti 1919 av riksdagen. De politiska förespråkarna säger att 6 timmars arbetsdag ökar...

VALET 2018

ANNONSERNEWSVOICE KANALER

FÖRETAGANDE - EKONOMI

SJUKVÅRD - BIG PHARMA

VETENSKAP - TEKNIK - SPACE

MILJÖ - KLIMAT

FILM – MUSIK – HUMOR – UNDERHÅLLNING

KONTROVERSIELLT

SLUMPADE ARTIKLAR FRÅN ARKIVET