WARZONE - ÖVERVAKNING

HÄLSA - LIVSSTIL - MEDVETENHET

FÖRETAGANDE - EKONOMI

MEDIA - KULTUR

VÄRLDEN - SVERIGE - POLITIKEN - AKTIVISM

Stoppa ECT för Barn

Sajten Elchocker.se kampanjar nu mot elchocksbehandlingar (ECT) för barn. Socialstyrelsen vill öka antalet elchocksbehandlingar till barn via BUP. Sverige följer USA som lanserar ECT stort. Stoppa vansinnet. Skriv på denna namnlista

BOKEN BABLYLON AV MIKE BLIXT

NEWSVOICE KANALER
ANNONSER


SJUKVÅRD - BIG PHARMA

VETENSKAP - TEKNIK - SPACE

MILJÖ - KLIMAT

FILM – MUSIK – HUMOR – UNDERHÅLLNING

KONTROVERSIELLT

SLUMPADE ARTIKLAR FRÅN ARKIVET