MEDIA - KULTUR

WARZONE - ÖVERVAKNING

HÄLSA - LIVSSTIL - MEDVETENHET

VÄRLDEN - SVERIGE - POLITIKEN - AKTIVISM

BOKEN BABYLON

Babylon

Pandemier, läkemedelsrester och bakteriernas resistens – Babylon av Mike Blixt: Kapitel 32

DEBATT. Kapitlet "Pandemi" är hämtad ur boken Babylon av svensken Mike Blixt och publiceras som en debattartikel. Texten tar upp problemen med smittämnen på avvägar, pandemier,...

SJUKVÅRD - BIG PHARMA

VETENSKAP - TEKNIK - SPACE

MILJÖ - KLIMAT

FILM – MUSIK – HUMOR – UNDERHÅLLNING

KONTROVERSIELLT

SLUMPADE ARTIKLAR FRÅN ARKIVET