NewsVoice redaktion

NewsVoice redaktion har endast en anställd (grundaren), men flera fristående medarbetare (frilansare) som regelbundet skriver redaktionellt för NewsVoice.

Ledning

 • Torbjörn Sassersson, chefredaktör och grundare, tel: 070 728 00 20
 • Sanja R. Juric, assisterande redaktör, skribent

Redaktionella och/eller förekommande skribenter

 • Christer Nilsson, historiker
 • Jan Norberg, politisk debattör
 • Dan Ahlmark, politisk debattör
 • Agneta Schnittger, läkare
 • Kerstin Unger-Salén, hälsa
 • Celia Farber, USA
 • Harriet Larsson, samhälle
 • Hans Berggren, Sydamerika
 • Jens Jerndal, hälsa
 • Lilian Neg, Afrika
 • Mona Nilsson, hälsa (återpublicerat)
 • Robert Hahn, samhälle, hälsa
 • Ulla Gabay, hälsa
 • Erik Forsman, samhälle
 • Johan Thyberg, forskning
 • LO Landin, samhälle
 • Börje Peratt, samhälle och humanism
 • Elisabeth Avendaño, Sydamerika
 • Hans Sternlycke, miljö
 • Tege Tornvall, klimat
 • Hans Myrebro, geopolitik
 • Hedi Bel Habib, analytiker och forskare i samhällsfrågor
 • Jan Gillberg, samhälle, politik, brott (återpublicerat)
 • Kersti Wistrand, kultur (återpublicerat)
 • Kent Bengtsson, geopolitik
 • Lars Amber, geopolitik
 • Peter Larsson, hälsa, ECT
 • Lars Bern, klimat, hälsa (återpublicerat)
 • Mats Sederholm, samhälle, politik
 • Mats Jangdal, samhälle
 • Pål Bergström, samhälle (återpublicerat)
 • Peter Pettersson, geopolitik
 • Rolf Hillegren, juridik (återpublicerat)
 • Thomas Arvidsson, samhälle
 • Torsten Sandström, samhälle, politik (återpublicerat)
Bildannons för Dieseltrim.se