EKONOMI


Ny teknik inom transportsektorn

Sveriges framtid med ny teknik inom transportsektorn

EKONOMII takt med att Sverige står inför en ny era av innovation, är det av största vikt att förstå de val som kommer att forma vår framtid. Ett av dessa val rör den teknologiska utvecklingen inom bilindustrin, där framväxande fenomen som autonoma fordon och elektriska bilar står i centrum.