MEDIA


NewsVoice-grundaren: Rysshatet splittrar Sverige

MEDIARysshatet verkar vara ett led i en planerad krigsförberedelse. De som driver på rysshatet är myndigheter, politiker, massmedier, NATO-chefen och svenska ÖB, men även vanliga svenskar deltar i arbetet.