Partiet MoD anmäler SVT-inslag till Granskningsnämnden

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 7 juli 2024
- NewsVoice redaktion
Hanna Pollack Sarnecki (foto SVT) samt Andreas Sidkvist och Sophia Keivanlo (foto: NewsVoice)
Hanna Pollack Sarnecki (foto SVT) samt Andreas Sidkvist och Sophia Keivanlo (foto: NewsVoice)

Hannah Pollack Sarnecki, forskare FOI, säger i ett SVT-inslag att det som förenar de som arrangerar demonstrationer mot vaccinpass, public service och NATO eller exempelvis DCA-avtalet är att dessa grupper vill avveckla demokratin.

Sammanblandningen av partiet MoD, som står för en stärkt demokrati, med andra rörelser som anses vara högerextrema, är medvetet missvisande med syftet att smutsa ner partiet, menar MoD:s ledning. Därför anmälde partiet den 30:e juni SVT-inslaget till Mediemyndighetens granskningsnämnd.

I SVT-inslaget som huvudsakligen handlar om den så kallade Frihetsrörelsen och en demonstration mot public service syns plötsligt en bild på Fredsalliansens affisch för Manifestationen för fred och frihet mot DCA-avtalet den 14 april.

SVT-inslaget står i konflikt med Mediemyndighetens syften:

”Vi ska verka för yttrandefrihet, medie- och informationskunnighet samt möjligheterna till mångfald och tillgänglighet på medieområdet.” – Mediemyndigheten

Forskaren Hanna Pollack Sarnecki i SVT Nyheters inslag från 13 april 2024 påstår följande:

”Det man vill uppnå och det som förenar de här organisationerna, nätverken och organisationerna är att man vill avveckla eller omkullkasta den typen av demokrati som vi har i Sverige och i många andra västerländska länder idag.”

MoD förtydligar i en artikel på MoD:s hemsida:

”Frihetsrörelsen var ett nätverk som startades under 2021 i protest mot vaccinpassen. Fredsalliansen är ett tvärpolitiskt initiativ som startades i mars 2204 av det tvärpolitiska partiet MoD – Mänskliga rättigheter och Demokrati.

De två initiativen har inte med varandra att göra vilket SVT:s inslag felaktigt ger en bild av samtidigt som det påstås i inslaget att vi som arrangerar demonstrationer mot NATO eller DCA-avtalet vill avveckla eller omkullkasta demokratin.”

I inslaget på SVT från den 13:e april 2024 visas en bild från Fredsalliansen.se tillsammans med affischen för Manifestation för fred och frihet mot DCA-avtalet strax innan Polack Sarnecki påstår att de som står bakom manifestationen vill avveckla eller omkullkasta demokratin.

Så här uttalar sig Andreas Sidkvist, partiledare MoD:

”Det är en farlig utveckling när statliga media och en svensk försvarsmyndighet tillsammans pekar ut oss som demonstrerar fredligt mot USAs försvarsavtal med Sverige som ett hot mot demokratin. Att de dessutom försöker klumpa ihop oss med rörelser som beskrivs som högerextrema är också väldigt anmärkningsvärt och oroväckande.”

Sophia Keivanlo, vice partiledare MoD, initiativtagare Fredsalliansen

”MoD är inte intresserade av att avveckla demokratin – men av att förstärka den – samt föra besluten närmare folket. Jag personligen engagerar mig i MoD för att mina barn ska få växa upp i ett fritt och demokratiskt Sverige.”

 

Källor


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq