Mediernas Etiknämnd klandrar NewsVoice för bristande pressetik gällande kuppanklagelser mot partiet MoD

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 15 juni 2024
- NewsVoice redaktion
Kristina Svahn Starrsjö
Domaren Kristina Svahn Starrsjö som är högsta ansvarig på Mediernas Etiknämnd ställde sig bakom bedömningen.

NewsVoice klandras av Mediernas Etiknämnd gällande en artikel om anklagelser riktade mot en grupp av ”kuppmakare” som enligt MoD:s ordförande skadat partiet MoD. Nämnden anser att NewsVoice brustit pressetiskt genom att ange en person som ”kuppmakare”, inte vid namn, men associativt.

Bakgrunden till den ursprungliga anmälan till Allmänhetens Medieombudsman (MO) är artikeln ”Kuppförsök mot partiet MoD”.

Artikeln i fråga publicerades den 23 november 2023 i NewsVoice.

Det rör sig om en mening i artikeln som etiknämnden anser var graverande. Nämnden konstaterar samtidigt i beslutet att den person som klagat inte ens nämndes i artikeln i NewsVoice. Trots det anser nämnden att artikeln förtalande personen.

Mediernas Etiknämnd delar medieombudsmannens bedömning och klandrar därför NewsVoice för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Mediernas Etiknämnd kräver att NewsVoice ska publicera ett uttalande (denna text) om fällningen. Uttalandet ska publiceras på en väl synlig plats i NewsVoice och det ska framgå att beslutet finns tillgängligt i sin helhet på Medieombudsmannen.se.

Medieombudsmannen har på sin webbplats publicerat beslutet rubricerat: ”Mediernas Etiknämnd klandrar NewsVoice – utpekad fick inte bemöta kritiska uppgifter”.

NewsVoice publicerade den utpekade personens replik i NewsVoice inom ett dygn efter artikeln: ”Kuppförsök mot partiet MoD”. Anmälarens replik låg online cirka fyra gånger längre än ”Kuppförsök mot partiet MoD” och den låg som etta i löpet på entrésidan som första morgonnyhet mellan klockan 7 och 8, en av de bästa nyhetsfönstren tidsmässigt.

Artiklarna togs ned efter 1,5 timme (”Kuppförsök mot partiet MoD”) respektive 6,5 timme (repliken).

Mediernas Etiknämnd belastar NewsVoice med en ”expeditionsavgift” på 13.000 kr.

Bakom beslutet står nämndens ordförande Kristina Svahn Starrsjö, Stefan Johansson, Christine Lager och Johan Danelius samt Hanna Nyberg (Journalistförbundet), Alice Petrén, (SR), Ingrid Östlund, (SR), Anna Hjorth (Sveriges Tidskrifter), Hermine Coyet Ohlén (Sveriges Tidskrifter), Eva Burman (Svenska Tidningsutgivareföreningen), Thomas Nilsson (SVT), Nils Hanson (SVT), Göran Ellung (TV4), Carina Tenor (UR), Kerstin Brunnberg (UR). Sven Hagströmer, Filippa Bergin, Robert Hårdh, Göran Collste, Laura Hartman, Gertrud Åström och Anders Forkman, representerande allmänheten.

NewsVoice meddelade den 13 juni att NewsVoice lämnar det ”medietiska” systemet eftersom det är rättsosäkert och nyckfullt.

NewsVoice återkommer med en debattartikel om det medieetiska systemet, Allmänhetens Medieombudsman och Mediernas Etiknämnd.

 

Vill du stödja NewsVoice i detta ärende. Swisha några kr till 123 530 2005 med mottagare Sasser Media som står för NewsVoice kostnader. Märk stödet med ordet: etiknämnden.


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq