Vi uppmanar andra tidningar att överge Mediernas etiknämnds etiska system

Christian Pavón Christian Pavón (Pavon.se) är en Europarättsjurist med intresse för politik, juridik, kultur och geopolitik. Han är frilansare och en del av NewsVoice redaktion. Stöd Christians arbete genom att swisha till: 0730 975 418
publicerad 25 juni 2024
- Christian Pavón, jurist
Christian Pavón - Pressfoto: Ekström Garay (ekstromgaray.se) fotoägare

Vi på redaktionen uppmanar andra medier att överge det påstått medieetiska system i Mediernas Etiknämnds rättsosäkra utformning. Vi anser att nämnden tillämpar ett godtyckligt och parallellt litet rättssystem.

Den 29:e maj blev NewsVoice fällt av Mediernas Etiknämnd för att ha skrivit en artikel om ett kuppförsök inom partiet MOD. Nämnden ansåg att NewsVoice skrivit om en person som genom en grävning kunde identifieras.

NewsVoice tog till sig av kritiken från denne person. Vi plockade snabbt ner artikeln efter 1,5 timme och lät personen få replikera med en artikel som låg online 6,5 timmar. Långt innan personen ens anmält något till Mediernas Etiknämnd var saken alltså redan löst mellan de två parterna. Personen anmälde trots detta NewsVoice till Mediernas Etiknämnd.

Redaktionen publicerade efter fällningen ett uttalande om att tidningen lämnar nämndens medieetiska system. Det är bättre att ansluta NewsVoice till ett bättre och mer rättssäkert medieetiskt system som inte styrs ledamöter från de stora drakarna.

Problemet med denna fällning är inte fällningen i sig. Misstag görs då och då av alla medier, men det jag som jurist har invändningar emot är de dubbla bestraffningarna som mediernas etiknämnd belagt NewsVoice med.

Mediernas Etiknämnd kräver att NewsVoice publicerar ett offentligt tillkännagivande av sitt misstag där mediet skriver om bakgrunden till fällningen och att mediet tar ansvar för det, men dessutom krävs NewsVoice på en avgift på 13.000 kr som en slags bot.

Jag finner att denna bot är direkt orättvis. Svensk lag slår generellt fast att en så kallad dubbelbestraffning är fel. Det finns ett förbud mot det, både inom EU-rätten och Europakonventionen, men nämnden är inte bundet till denna lagstiftning då det är frivilligt att ansluta sig till deras version av ett medieetiskt system.

NewsVoice ansvariga utgivare Torbjörn Sassersson valde att ansluta NewsVoice på grund av good-will. Sassersson ville alltså låta NewsVoice vara med i systemet av etiska skäl. Då han både som individ är med i Svenska Journalistförbundet och innehar riksdagsackreditering ansåg han – av logiska skäl – att det även var bra för NewsVoice att vara med i det medieetiska systemet eftersom NewsVoice står för seriös journalistik där förtal och osanna uppgifter inte tolereras.

Misstag begås av alla medier och är det verkligen rättvist att tvinga en fälld tidning att ta bort artikeln i fråga, publicera en offentlig ursäkt samt slutligen även betala en bot?

Jag anser inte att det är etiskt. Jag tycker det är rättsosäkert och vad som också är rättsosäkert är att det inte finns någon möjlighet att överklaga nämndens beslut. Det finns däremot möjligheter inom det medieetiska systemet att överklaga om ett mediet blivit friat istället för fällt.

Systemet är alltså väldigt ofördelaktigt för det anklagade mediet och samtidigt fördelaktig för den klagande parten, dvs den part som anmält en tidning för en påstått oetisk publicering.

Eftersom nämndens etiska system är utformat på ett orättvist sätt väljer NewsVoice därför att inte vara fortsatt anslutet. Vi på redaktionen uppmanar andra medier att överge det påstått medieetiska system i Mediernas Etiknämnds rättsosäkra utformning. Det kan rimligen ställas ett enkelt krav på att en medieetisk nämnd faktiskt också tar etiska beslut.

Vill du stödja NewsVoice i detta ärende. Swisha några kr till 123 530 2005 med mottagare Sasser Media som står för NewsVoice kostnader. Märk stödet med ordet: etiknämnden.

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq