Sverige utvecklar det nationella rymddatalabbet

publicerad 15 oktober 2021
- av Redaktionen
Rymdparabol för satellitmottagning i Socorro, USA. Foto: Donald Giannatti (DonGiannattiPhotography.com). Licens: Unsplash.com

RYMDFART & ÖVERVAKNING. Regeringen ger Rymdstyrelsen i uppdrag att undersöka hur det nationella rymddatalabbets förmåga kan stärkas så att Sverige, EU och internationella samarbetspartners kan öka användningen av data från satelliter för en mer hållbar utveckling av samhället.

Det nationella rymddatalabbet är en nationell kunskaps- och datahubb för svenska och internationella aktörers arbete med jordobservationsdata. Rymddatalabbet hjälper forskare och beslutsfattare att följa och förstå händelseförlopp, mäta utvecklingen över tid och att utveckla avancerad AI-baserad analys av stora datamängder.

Ett utvecklat nationellt rymddatalabb har betydelse för genomförandet av den europeiska datastrategin och den kommande nationell datastrategin. Labbets verksamhet ligger i teknikens framkant och kan främja intressanta och viktiga jobb i flera delar av landet.

Nationellt rymddatalabb är ett samarbetsprojekt mellan Rymdstyrelsen, AI Sweden, RISE och Luleå tekniska universitet.

Text (pressmeddelande): Tora Heckscher, pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman

Relaterat