Professor Andrea Zhok: Förödande när pseudovetenskap och politik blir ett

Den ifrågasatta "vetenskapen" kan inte längre tillhandahålla en solid grund för att etablera allmänna övertygelser...

publicerad 15 maj 2024
Professor Andrea Zhok
Professor Andrea Zhok.

Professor Andrea Zhok skrev artiklen “La malattia e la morte della verità scientifica” och det betyder ungefär: “Den vetenskapliga sanningens sjukdom och död”.

Text: Andrea Zhok (X). Texten har tidigare publicerats i Arianna Editrices och den översattes av NewsVoice

Bland de många tragedierna i det moderna västerlandet är den som slår mig mest, kanske av yrkesmässiga skäl, den vetenskapliga sanningens sjukdom och död.

Vetenskap, all fungerande vetenskap, hård eller mjuk, exakt eller empirisk, demonstrativ eller hermeneutisk, naturlig eller mänsklig, har alltid utgjort ett känsligt samspel mellan fri diskussion, experimentell metod, resultatens repeterbarhet, tolkning av hypoteser och framför allt strukturerad tillit till tillförlitlighet både vid produktionens ursprung och i kontrollkedjor nedströms.

De merkantila konkurrensmekanismernas inträde i den vetenskapliga forskningen har i stället inneburit en form av progressiv förgiftning som har förstört tillförlitligheten i varje vetenskapligt resultat.

Den merkantila konkurrensmodellen fungerar både direkt, i sökandet efter medel, och indirekt, genom att konkurrensparadigmer som efterliknar marknadsparadigmer införs (“publish or perish”).

Även inom områden där det inte är absolut nödvändigt att ha stora anslag för att bedriva god forskning har den nyliberala kulturella ramen infört sökandet efter medel som en förutsättning för läroplanerna.

Detta påverkar först och främst valet av ämnen, som för offentlig finansiering tenderar att bli “politiskt moderna” för att passa de beslutsfattande organens smak, medan de för privat finansiering tenderar att framstå som utilitaristiskt lovande på kort sikt för att passa investerarnas önskemål.

Men det påverkar också det sätt på vilket forskningen bedrivs och kvaliteten på dess resultat, som i genomsnitt syftar till kvantitativa variabler som kvantiteten av de “produkter” som publiceras och hur snabbt de släpps, för att hinna före eventuella konkurrenter.

Slutligen finns det en form av presentation av resultaten för omvärlden, som ofta är den enda verkligt tillgängliga formen av vetenskapliga resultat för dem som inte är specialister på området.

Man finner ofta märkliga diskontinuiteter mellan det materiella resultatet av en undersökning och den slutliga tolkningen, där operativa rekommendationer (policyer) som inte har med det vetenskapliga resultatet att göra allt oftare dyker upp

Jag tänker på de otaliga artiklar under pandemin som tog upp kritiska frågor om vaccinering mot covid, men som i slutsatserna och sammanfattningarna var tvungna att innehålla en mening om att det ändå rekommenderades att fortsätta enligt gällande hälsoriktlinjer – utan vilken artikeln aldrig skulle ha kommit ut.

Politikerna, som för länge sedan har förlorat förmågan att fatta beslut på grundval av trovärdiga idéer, slutade med att vampyrisera den vetenskapliga forskningen och använde den för att ge sig själva ett sken av auktoritet.

Pseudovetenskap och politik

I detta utbyte till ömsesidig nytta får vetenskapsmännen offentligt erkännande och finansiering, medan politikerna får sken av att fatta beslut i namn av solida sanningar, ovan den vanliga pöbelns diskussioner.

Allt ser ut att vara en bra affär för alla, utom för den vetenskapliga kunskapens trovärdighet, som inte längre kan göra vad den traditionellt har gjort: tillhandahålla en solid grund för att etablera allmänna övertygelser.

Man får inte glömma att efter det att auktoriteten hos traditioner av moralisk och religiös visdom försvunnit, var vetenskapen den sista horisont som återstod för att utgöra en bas för välgrundade och icke godtyckliga allmänna övertygelser. Konsekvenserna av denna degenerativa form av vetenskapens offentliga roll är av en svårighetsgrad som ännu inte har utforskats.

 

Källa: “La malattia e la morte della verità scientifica” av Andrea Zhok

Relaterat i NewsVoice


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • “Science is the belife in the ignorance of experts”.

  Richard Phillips Feynman 1918-1988

  Ett nytt ord ” hermeneutisk”. Det var ett tag sen. Man tackar. SJälv tittar jag på Sabine Hessenfelder emmellanåt när hon dyker upp i flödet ibland. För en tid sedan kom hon ut med sin lilla sanning.

  https://www.youtube.com/watch?v=LKiBlGDfRU8

  Bekräftelse på ungefär den uppfattning jag har.

  “Vetenskap” är tyvärr idag mer eller mindre en fabricerad verklighet. Så mycket mer raffinerad än när din treåring ljuger om att den inte ätit den sista kakan. Men exakt lika falsk. Tyvärr är den inte lika gullig…….

 • Den övergripande post-humana agendan måste både försvaras mot vetenskapliga realiteter, och drivas på genom vinklad och censurerad vetenskap samt pseudo-vetenskap. Som bara är möjlig genom en fördummad akademikerflora, och med hjälp av de etablerade akademiker som låter sig köpas.

 • Som de flesta vet sedan över över 50 år är det omöjligt att ha en annan uppfattning om t.ex. klimatet än vad msm har? Vi hör att 98 % av forskarna är eniga om att människan ligger bakom “klimatförändringarna”? Det som det inte talas om är att det är betydligt fler forskare som menar att det inte förhåller sig så. Nyligen gick påve Franciskus ut med “att det är försent”. Antonio Guterres menade härom året att, “vi har bara ett år på oss”? Dagligen hör vi politiker tala om “klimatavtryck” men aldrig definierat hur dessa avtryck gestaltar sig? Ordet “klimatsmart” används ideligen, men inte vad som är det? Det var inte länge sedan som “klimatexperten” på SVT påstod att haven höll en temp. av +40 grader? Nu till sakfrågan! Varifrån hämtas all denna information och bygger den på vetenskapliga studier? Alla som har några år på nacken har hört dessa domedagsprofetior i över 50 år och höjer inte på ögonbrynen då ytterligare en läggs till dem tidigare. Förresten hur var det nu igen med C-19 vaccinet? Innan det kom ut på marknaden skulle det skydda till 98 % och basunerades ut som, “skyddar mot allvarlig sjukdom – och död”? Och precis som de som har en annan uppfattning om klimatförändringar så kallas de för – “klimatförnekare”? Vad kallades de som tvivlade på covid-vaccinet för “vaccinförnekare”. Eller de vanliga benämningarna på dessa “kättare” i regel var foliehatt och konspirationsteoretiker? “Vi tror på vetenskapen” hördes ideligen ivrarna för vaccinet upprepa i oändlighet till de som fortfarande betvivlade vaccinets verkningsgrad. Byggde C-19 vaccinet på vetenskap? Hade det gjort det så hade statistiken sett annorlunda ut. Hur är det med “klimatet”?

 • En oligarki som har den reella makten tjänar i allmänhet inte på vetenskaplig utveckling eftersom redan gjorda lönsamma investeringar kan falla i värde och konkurreras ut.
  I årtusenden har en liknande oligarkisk struktur existerat och har bekämpat sund vetenskap.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *