Pseudovetenskap – Industrifinaniserad läkemedelsforskning döljer biverkningar

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 13 december 2012
- Torbjörn Sassersson red.

Inte förvånande visar den läkemedelsforskning som är finansierad av läkemedelsindusrin att läkemedlens positiva effekter överdrivs samtidigt som biverkningarna tonas ner. Den danska tidningen Videnskab.dk redogör för en omfattande Cochrane-studie på industrisponsrad forskning. 

Studien är den största i sitt slag. Studien är en metaanalys på 48 rapporter som i sin tur värderar 1000-tals  studier på läkemedel.

Slutsatsen är att varken patienter eller läkare kan lita på denna forskning som faller under begreppet pseudovetenskap, dvs falsk vetenskap. Med andra ord kapitaliserar läkemedelsindustrin på påstådd “vetenskaplig forskning” och metastudien avslöjar hur fusket går till.

  • Industrin designar sina studier genom att tex testa ett nytt läkemedel och jämföra det med ett äldre sämre läkemedel eller genom att testa det nya läkemedlet mot ett annat läkemedel i låg dos.
  • Industrifinansierade analyser lyfter främst fram framgångar, men undviker att nämna de negativa resultaten. Negativa resultat publiceras inte alls.

Pseudovetenskap skapar kvacksalverimediciner

“Vår metaanalys visar att det finns systematiska skillnader mellan studier som utförts av industrin i förhållande till studier av oberoende forskare”, säger Andreas Lundh, som bidragit med sakkunskap till det nordiska Cochrane-centret.

Konsekvenserna kan bli allvarliga när läkare sedan skriver ut kvacksalverimediciner som inte är verksamma eller ger skadliga biverkningar för patienterna.

“Sponsorship of drug and device studies by the manufacturing company leads to more favorable results and conclusions than sponsorship by other sources. Our analyses suggest the existence of an industry bias that cannot be explained by standard ‘Risk of bias’ assessments.” / The Cochrane Library

Andreas Lundh anser att myndigheterna ska ställa krav på att alla data i industrifinaiserad forskning redovisas öppet samt att fler studier genomförs av opartiska/neutrala forskare.

Text: Torbjörn Sassersson

Källor

Videnskab.dk: Industrisponsorerede forskere lyver om lægemidler

Cochrane: Industry sponsorship and research outcome


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
  • Problemet är att staten inte är beredd att betala för de oberoende läkemedelsutprovningarna – och framför allt inte finansierar någon oberoende fas 4-uppföljning, vilket Sverige genom personnumren har världsledande möjligheter att utföra.

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *