The Lancets chefredaktör säger att hälften av alla medicinska artiklar är pseudovetenskap

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 19 augusti 2015
- Torbjörn Sassersson

Dr Richard Horton som är chefredaktör för en av världens mest erkända medicinska tidskrifter, The Lancet, varnar för att hälften av alla medicinska studier baseras på pseudovetenskap. Konsekvensen blir att många vacciner och läkemedel är exempel på kvacksalveri.

Text: Torbjörn Sassersson | Foto: Eric Bridiers, Wikimedia Commons

Dr Richard Horton, The Lancet. Photo: Eric Bridiers
Dr Richard Horton, The Lancet. Photo: Eric Bridiers

Dr Horton menar att en stor del av den vetenskapliga litteraturen inom medicin, kanske hälften av den, helt enkelt inte är sanna. Han påpekar att forskningen endast visar på minimal effektivitet hos många läkemedel, att de medicinska analyserna är felaktiga och att det finns flagranta intressekonflikter som påverkar forskarna och resultaten.

”The case against science is straightforward: much of the scientific literature, perhaps half, may simply be untrue. Afflicted by studies with small sample sizes, tiny effects, invalid exploratory analyses, and flagrant conflicts of interest, together with an obsession for pursuing fashionable trends of dubious importance, science has taken a turn towards darkness”.

Forskarna konkurrerar om att få bli publicerade – alla metoder är tillåtna

Horton går så långt att han påstår att vetenskapen gått in i ett mörker och att medicinska tidskrifter och universiteten kraftigt bidrar till falsk forskning. Det handlar för forskarna om att få forskningsanslagen och att sedan skapa resultaten – ofta med hjälp av statistik – så att de överensstämmer med det förväntade utfallet. Belöningen är att få bli publicerad i fina medicinska tidskrifter.

”The apparent endemicity of bad research behaviour is alarming. In their quest for telling a compelling story, scientists too often sculpt data to fi t their preferred theory of the world. Or they retrofi t hypotheses to fi t their data. Journal editors deserve their fair share of criticism too.”

”We aid and abet the worst behaviours. Our acquiescence to the impact factor fuels an unhealthy competition to win a place in a select few journals. Our love of “signifi cance” pollutes the literature with many a statistical fairy-tale. We reject important confi rmations.”

”Journals are not the only miscreants. Universities are in a perpetual struggle for money and talent, endpoints that foster reductive metrics, such as high-impact publication. National assessment procedures, such as the Research Excellence Framework, incentivise bad practices.”

Richard Horton beskriver hur forskningsetablissemanget består av ett nystan av prestige, bekräftelsebehov och pengaintressen. Han konstaterar även att ingen tycks ha intresset av att lösa problemen, ingen vill ta första steget att rensa upp. Trots den tragiska situationen inom den medicinska forskningen listar Horton en lång rad med åtgärder som kan rädda den medicinska forskningen bort från det pseudovetenskapliga träsket.

Svenska medier skickliga på att mörka och vilseleda

Hortons kraftfulla utspel har naturligtvis inte uppmärksammats av svenska mainstream medier på ett korrekt sätt. SvD nämnde visserligen Hortons utspel, som enda svenskt större medie, men valde att rubricera sin artikel: ”Experternas varning: Köpta studier bakom hälsotrender”, och sedan i texten vinkla problemet så att det mest handlar om dålig forskning inom hälso- och viktminskningsområdet.

Svenska journalister, i detta fall Henrik Ennart på SvD, är skickliga på att avleda uppmärksamheten bort från kärnproblemet, att medicinsk forskning är förvillande och att resultatet av denna forskning, de mediciner och vacciner som svenska myndigheter och vårdapparat dagligen torgför, ofta baseras på falsk vetenskap.

Läs hela Richard Hortons artikel i The Lancet

Text: Torbjörn Sassersson


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq