The Lancets chefredaktör säger att hälften av alla medicinska artiklar är pseudovetenskap

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 19 augusti 2015
- Torbjörn Sassersson red.

Dr Richard Horton som är chefredaktör för en av världens mest erkända medicinska tidskrifter, The Lancet, varnar för att hälften av alla medicinska studier baseras på pseudovetenskap. Konsekvensen blir att många vacciner och läkemedel är exempel på kvacksalveri.

Text: Torbjörn Sassersson | Foto: Eric Bridiers, Wikimedia Commons

Dr Richard Horton, The Lancet. Photo: Eric Bridiers
Dr Richard Horton, The Lancet. Photo: Eric Bridiers

Dr Horton menar att en stor del av den vetenskapliga litteraturen inom medicin, kanske hälften av den, helt enkelt inte är sanna. Han påpekar att forskningen endast visar på minimal effektivitet hos många läkemedel, att de medicinska analyserna är felaktiga och att det finns flagranta intressekonflikter som påverkar forskarna och resultaten.

”The case against science is straightforward: much of the scientific literature, perhaps half, may simply be untrue. Afflicted by studies with small sample sizes, tiny effects, invalid exploratory analyses, and flagrant conflicts of interest, together with an obsession for pursuing fashionable trends of dubious importance, science has taken a turn towards darkness”.

Forskarna konkurrerar om att få bli publicerade – alla metoder är tillåtna

Horton går så långt att han påstår att vetenskapen gått in i ett mörker och att medicinska tidskrifter och universiteten kraftigt bidrar till falsk forskning. Det handlar för forskarna om att få forskningsanslagen och att sedan skapa resultaten – ofta med hjälp av statistik – så att de överensstämmer med det förväntade utfallet. Belöningen är att få bli publicerad i fina medicinska tidskrifter.

“The apparent endemicity of bad research behaviour is alarming. In their quest for telling a compelling story, scientists too often sculpt data to fi t their preferred theory of the world. Or they retrofi t hypotheses to fi t their data. Journal editors deserve their fair share of criticism too.”

“We aid and abet the worst behaviours. Our acquiescence to the impact factor fuels an unhealthy competition to win a place in a select few journals. Our love of “signifi cance” pollutes the literature with many a statistical fairy-tale. We reject important confi rmations.”

“Journals are not the only miscreants. Universities are in a perpetual struggle for money and talent, endpoints that foster reductive metrics, such as high-impact publication. National assessment procedures, such as the Research Excellence Framework, incentivise bad practices.”

Richard Horton beskriver hur forskningsetablissemanget består av ett nystan av prestige, bekräftelsebehov och pengaintressen. Han konstaterar även att ingen tycks ha intresset av att lösa problemen, ingen vill ta första steget att rensa upp. Trots den tragiska situationen inom den medicinska forskningen listar Horton en lång rad med åtgärder som kan rädda den medicinska forskningen bort från det pseudovetenskapliga träsket.

Svenska medier skickliga på att mörka och vilseleda

Hortons kraftfulla utspel har naturligtvis inte uppmärksammats av svenska mainstream medier på ett korrekt sätt. SvD nämnde visserligen Hortons utspel, som enda svenskt större medie, men valde att rubricera sin artikel: “Experternas varning: Köpta studier bakom hälsotrender”, och sedan i texten vinkla problemet så att det mest handlar om dålig forskning inom hälso- och viktminskningsområdet.

Svenska journalister, i detta fall Henrik Ennart på SvD, är skickliga på att avleda uppmärksamheten bort från kärnproblemet, att medicinsk forskning är förvillande och att resultatet av denna forskning, de mediciner och vacciner som svenska myndigheter och vårdapparat dagligen torgför, ofta baseras på falsk vetenskap.

Läs hela Richard Hortons artikel i The Lancet

Text: Torbjörn Sassersson


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • MANIPULERAD VETENSKAP

  ”Det vetenskapliga systemet har blivit kapat. Nyligen offentliggjorda interna dokument som Läkemedelsvärlden gått igenom visar hur läkemedelsföretag har förvandlat den vetenskapliga publiceringsprocessen till effektiv marknadsföring.” – slut citat härifrån.

  Så etablissemangets evidensbaserade vetenskap och den s k fria forskningen är ju ej så mycket att ”hänga i julgranen”, tyvärr tyvärr… 😥

  Men allt som har en början har ett slut – och den bortre parentesen för detta tycker jag kan börja skönjas – tack vare ej minst dr Annika Dahlqvists civilkurage som läkare.

 • MANIPULERAD VETENSKAP

  “Det vetenskapliga systemet har blivit kapat. Nyligen offentliggjorda interna dokument som Läkemedelsvärlden gått igenom visar hur läkemedelsföretag har förvandlat den vetenskapliga publiceringsprocessen till effektiv marknadsföring.” – slut citat härifrån.

  Så etablissemangets evidensbaserade vetenskap och den s k fria forskningen är ju ej så mycket att “hänga i julgranen”, tyvärr tyvärr… 😥

  Men allt som har en början har ett slut – och den bortre parentesen för detta tycker jag kan börja skönjas – tack vare ej minst dr Annika Dahlqvists civilkurage som läkare.

 • Horton har definitivt poänger i det han skriver. Till exempel så gjorde ju de en stor studie i Australien om medicinska artiklar om homeopati och kom fram till att det homeopati inte är något annat än placebo:

  http://www.nhmrc.gov.au/_files_nhmrc/publications/attachments/cam02_nhmrc_statement_homeopathy.pdf

  Nu tror jag visserligen inte Horton syftade på enbart homeopati då han kritiserar de medicinska artiklarna, men det är definitivt en av de stora problembranscherna då det gäller medicinska artiklar. Med tanke på de enorma summorna pengar som homeopatibranschen omsätter så kan jag dock förstå varför de tar genvägar, men det är knappast någon förmildrande omständighet.

 • Horton har definitivt poänger i det han skriver. Till exempel så gjorde ju de en stor studie i Australien om medicinska artiklar om homeopati och kom fram till att det homeopati inte är något annat än placebo:

  http://www.nhmrc.gov.au/_files_nhmrc/publications/attachments/cam02_nhmrc_statement_homeopathy.pdf

  Nu tror jag visserligen inte Horton syftade på enbart homeopati då han kritiserar de medicinska artiklarna, men det är definitivt en av de stora problembranscherna då det gäller medicinska artiklar. Med tanke på de enorma summorna pengar som homeopatibranschen omsätter så kan jag dock förstå varför de tar genvägar, men det är knappast någon förmildrande omständighet.

 • re redhawk:
  jodå, de finns, men till stor del utanför systemet eftersom kompetens/etik/moral kan vara en belastning. Kompetenta gallras stundtals ut för att de hotar andra sökanden rörande befordringar till högre poster, och de som förstår vad de gör kanske väljer att göra annat på eget bevåg. Tyvärr är det så att “go along to get along” är ett måste för ett friktionsfritt umgänge i arbetslivet. De som gör egna bedömningar om rätt och fel har en komparativ nackdel.

 • re redhawk:
  jodå, de finns, men till stor del utanför systemet eftersom kompetens/etik/moral kan vara en belastning. Kompetenta gallras stundtals ut för att de hotar andra sökanden rörande befordringar till högre poster, och de som förstår vad de gör kanske väljer att göra annat på eget bevåg. Tyvärr är det så att “go along to get along” är ett måste för ett friktionsfritt umgänge i arbetslivet. De som gör egna bedömningar om rätt och fel har en komparativ nackdel.

 • Det var intressant att Lancets chefredaktör äntligen kommer ut ur “garderoben”. Håller med Lars K beträffande definition.
  Den som har läst vetenskapliga artiklar i många år, har sedan länge insett att bara några få artiklar håller standarden för vetenskap.
  När vi kommer till den tid då pengar inte regerar längre, kommer förmodligen detta också ta slut. Hoppas bara att det fortfarande finns kvar de som kan konsten att såväl forskar ärlig och sedan skriver en transparent artikel om det. Det är som med dagens hantverkare, de som kan jobbet finns nästan inte längre.

 • Det var intressant att Lancets chefredaktör äntligen kommer ut ur “garderoben”. Håller med Lars K beträffande definition.
  Den som har läst vetenskapliga artiklar i många år, har sedan länge insett att bara några få artiklar håller standarden för vetenskap.
  När vi kommer till den tid då pengar inte regerar längre, kommer förmodligen detta också ta slut. Hoppas bara att det fortfarande finns kvar de som kan konsten att såväl forskar ärlig och sedan skriver en transparent artikel om det. Det är som med dagens hantverkare, de som kan jobbet finns nästan inte längre.

 • Min kommentar “Bägge är per definition otillförlitliga och potentiellt destruktiva” härovan syftar på benämningarna, inte på de två personerna.

 • Det finns ingen anledning att skilja på pseudovetenskap och dålig vetenskap – oavsett vad “Spito” och chefredaktören för The Lancet tycker och tänker om saken. Bägge är per definition otillförlitliga och potentiellt destruktiva. Det spelar till exempel ingen roll om man väljer kalla “vetenskapen” bakom vaccinernas påstådda nytta pseudovetenskap eller dålig vetenskap. Båda benämningarna är lika adekvata eftersom vacciner är verkningslösa och skadliga.

 • Min kommentar “Bägge är per definition otillförlitliga och potentiellt destruktiva” härovan syftar på benämningarna, inte på de två personerna.

 • Det finns ingen anledning att skilja på pseudovetenskap och dålig vetenskap – oavsett vad “Spito” och chefredaktören för The Lancet tycker och tänker om saken. Bägge är per definition otillförlitliga och potentiellt destruktiva. Det spelar till exempel ingen roll om man väljer kalla “vetenskapen” bakom vaccinernas påstådda nytta pseudovetenskap eller dålig vetenskap. Båda benämningarna är lika adekvata eftersom vacciner är verkningslösa och skadliga.

 • Mailade just Horton följande:

  Date:19 Augusti 2015, 22.05
  To: xxxxxxxx@lancet.com
  Subject: What would be the difference between bad science and pseudo science?

  Dear Richard Horton

  Thanks for your illuminating article: “Offline: What is medicine’s 5 sigma?”

  http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(15)60696-1.pdf

  I have published a debate article quoting you and referring to your message. Now there are questions about the words used. I claim in my debate article that you mean pseudo science.

  When you describe the problems in medical science in the way you do, are you in fact speaking about pseudo science or just bad practice and bad science?
  What would be the difference, in your case, between bad science and pseudo science?

  Best Regards Torbjorn Sassersson, editor

 • Instämmer inte. Dålig vetenskap, fusk och de värdeladdade ord om forskningen som Richard Horton använder i sin text stavas pseudovetenskap. Kontakta gärna Richard Horton direkt och ställ honom frågan om han anser att hans text syftar på pseudovetenskap.

 • Han använder inte uttrycket pseudovetenskap. Dålig vetenskap är dålig vetenskap och det är illa. Dålig vetenskap är dock inte nödvändigtvis samma sak som ren pseudovetenskap, det finns stora gradskillnader i helvetet.

  Om du använder de ord och uttryck som källan till dina referat använder så ökar din trovärdighet. Om du kryddar med mer värdeladdade ord så minskar din trovärdighet.

 • Mailade just Horton följande:

  Date:19 Augusti 2015, 22.05
  To: xxxxxxxx@lancet.com
  Subject: What would be the difference between bad science and pseudo science?

  Dear Richard Horton

  Thanks for your illuminating article: “Offline: What is medicine’s 5 sigma?”

  http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(15)60696-1.pdf

  I have published a debate article quoting you and referring to your message. Now there are questions about the words used. I claim in my debate article that you mean pseudo science.

  When you describe the problems in medical science in the way you do, are you in fact speaking about pseudo science or just bad practice and bad science?
  What would be the difference, in your case, between bad science and pseudo science?

  Best Regards Torbjorn Sassersson, editor

 • Instämmer inte. Dålig vetenskap, fusk och de värdeladdade ord om forskningen som Richard Horton använder i sin text stavas pseudovetenskap. Kontakta gärna Richard Horton direkt och ställ honom frågan om han anser att hans text syftar på pseudovetenskap.

 • Vad Du som enskild konsument resurssnålt kan göra i nutid och rum, för att kvalitetssäkra nytta, ansvar och risk, med resultat i EN forskningsrapport, är att ta reda på om hela eller del av forskningsrapport-EN är producerad av EN näringsvÄrksamhet med STRIKT produktansvar och RISK för säkerhetsbrist i nutid, nära framtid (10 år) och rum, lokalt i EN medlemsstat, på den inre solidariska fria marknaden för kvalitetssäkrad forskningsresultat i hela eller del av EES och Europeiska unionen.

  Är forskningsrapport producerad av EN enskild forskare med fel enskild ägd kunskap, eller av EN forskare som inte vill, kan eller vågar redovisa om det är ett rättssubjekt som i nutid och rum har producerat och kvalitetssäkrat hela eller del av EN säkerhetsbrist eller om producent av forskningsrapport är ett laglöst kollektiv av forskare, eller humana resurser anställd av eller med uppdrag för ett universitet, myndighet, företag eller förening, utan personligt ansvar och risk, för säkerhetsbrist i hela eller del av EN forskningsrapport, är humana resurser och producerat resultat EN felkostnad för varje enskild skattebetalare som bor eller arbetar lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska fria marknaden för kvalitetssäkrad forskning lokalt i EES och Europeiska unionen.

  Producerat resultat ovan är producerat av och kvalitetssäkrat i tid och rum nedan
  Lärstad den 19 augusti 2015
  Namn på rättssubjekt eller namnteckning av rättssubjekt som i tid och rum ovan producerat och kvalitetssäkrat resultat med eller utan STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist i hela eller del av debattinlägget ovan.
  o.s.v.

 • Han använder inte uttrycket pseudovetenskap. Dålig vetenskap är dålig vetenskap och det är illa. Dålig vetenskap är dock inte nödvändigtvis samma sak som ren pseudovetenskap, det finns stora gradskillnader i helvetet.

  Om du använder de ord och uttryck som källan till dina referat använder så ökar din trovärdighet. Om du kryddar med mer värdeladdade ord så minskar din trovärdighet.

 • Sannolikt rätt. All livsproblematik och all politik exempelvis är mycket komplicerade eller komplexa frågår, och saknar oftast någon helhetsöverblick för att kunna förstås rätt.

  Vilket innebär att forskning där man inte utvecklat en helhetsbild (visuell överblick) aldrig kan bli rätt, utan hamnar då inom ramen för pseudovetenskap. Rena gissningarna många gånger.

  Jag har lång erfarenhet om/av detta inom psykologi och psykiatri – en blind leder en blind är verklighet inom dessa områden pga, avsaknad av helhetsöverblick=kan inte förstås utan. Och forskningen är inne på fel spår, så allt blir pseudovetenskap egentligen. Vilket inte är detsamma som avsaknad av detaljkunskaper, men detaljkunskaper kan inte leda rätt när informationsmämgderna är stora.

  En förklaring av en expert på komplexa frågor här: http://psykologiskorientering.se/media/55a378458f9e4.pdf

 • Vad Du som enskild konsument resurssnålt kan göra i nutid och rum, för att kvalitetssäkra nytta, ansvar och risk, med resultat i EN forskningsrapport, är att ta reda på om hela eller del av forskningsrapport-EN är producerad av EN näringsvÄrksamhet med STRIKT produktansvar och RISK för säkerhetsbrist i nutid, nära framtid (10 år) och rum, lokalt i EN medlemsstat, på den inre solidariska fria marknaden för kvalitetssäkrad forskningsresultat i hela eller del av EES och Europeiska unionen.

  Är forskningsrapport producerad av EN enskild forskare med fel enskild ägd kunskap, eller av EN forskare som inte vill, kan eller vågar redovisa om det är ett rättssubjekt som i nutid och rum har producerat och kvalitetssäkrat hela eller del av EN säkerhetsbrist eller om producent av forskningsrapport är ett laglöst kollektiv av forskare, eller humana resurser anställd av eller med uppdrag för ett universitet, myndighet, företag eller förening, utan personligt ansvar och risk, för säkerhetsbrist i hela eller del av EN forskningsrapport, är humana resurser och producerat resultat EN felkostnad för varje enskild skattebetalare som bor eller arbetar lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska fria marknaden för kvalitetssäkrad forskning lokalt i EES och Europeiska unionen.

  Producerat resultat ovan är producerat av och kvalitetssäkrat i tid och rum nedan
  Lärstad den 19 augusti 2015
  Namn på rättssubjekt eller namnteckning av rättssubjekt som i tid och rum ovan producerat och kvalitetssäkrat resultat med eller utan STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist i hela eller del av debattinlägget ovan.
  o.s.v.

 • Sannolikt rätt. All livsproblematik och all politik exempelvis är mycket komplicerade eller komplexa frågår, och saknar oftast någon helhetsöverblick för att kunna förstås rätt.

  Vilket innebär att forskning där man inte utvecklat en helhetsbild (visuell överblick) aldrig kan bli rätt, utan hamnar då inom ramen för pseudovetenskap. Rena gissningarna många gånger.

  Jag har lång erfarenhet om/av detta inom psykologi och psykiatri – en blind leder en blind är verklighet inom dessa områden pga, avsaknad av helhetsöverblick=kan inte förstås utan. Och forskningen är inne på fel spår, så allt blir pseudovetenskap egentligen. Vilket inte är detsamma som avsaknad av detaljkunskaper, men detaljkunskaper kan inte leda rätt när informationsmämgderna är stora.

  En förklaring av en expert på komplexa frågor här: http://psykologiskorientering.se/media/55a378458f9e4.pdf

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *