Pseudovetenskap: Boken “Bad Pharma” avslöjar hur falsk “evidensbaserad medicin” saboterar vården

publicerad 18 januari 2013
- av Torbjörn Sassersson red.
Ben Goldacre Foto: Ted.com
Bad Pharma om läkemedelsindustrin
Bokomslag: Bad Pharma, om läkemedelsindustrin

Boken “Bad Pharma” skriven av Ben Goldacre, en brittisk läkare och vetenskapsjournalist för The Guardian, avslöjar hur den moderna skolmedicinen inte längre är att lita på grund av att läkemedelsindustrin både utbildar sjukvårdspersonal och bedriver pseudovetenskaplig forskning som dessutom stöds av regeringars regulatorer.

Ben Goldacre beskriver smärtsamt hur fuskandet går till och vilka konsekvenser det får på vården.

Allmänläkaren Josabeth Hultberg ger boken tumme upp i sin recension i Läkartidningen (jan 2013), men poängterar:

“Bokens syfte är inte att på ett destruktivt sätt angripa läkemedelsindustrin, som är nödvändigt: »There is no medicine without medicines.« Syftet är att åstadkomma en verkligt evidensbaserad medicin.”

Pseudovetenskap med regeringsstöd

Läkare och patienter behöver vetenskapliga bevis att grunda sina medicinska beslut på, men istället lider vården av att läkemedelsbolagen gör pseudovetenskaplig forskning (fuskforskning) på sina egna läkemedel och då överdriver den eventuella nyttan med medicinerna och samtidigt städar undan biverkningar eller att medicinerna är verkningslösa. När bolagens forskning ger dåliga resultat grävs dessa helt enkelt ned, avslöjar Ben Goldacre.

Fuskforskningen används sedan för få ut nya läkemedel på marknaden och läkare stödjer sig på den gentemot sina patienter. Allt är lagligt.

“Goldacre has managed to achieve something marvellous here … He has humanised the numbers so they become relevant. More than that, this is a book to make you enraged – properly, bone-shakingly furious – because it’s about how big business puts profits over patient welfare, allows people to die because they don’t want to disclose damning research evidence, and the tricks they play to make sure doctors do not have all the evidence when it comes to appraising whether a drug really works or not. A work of brilliance.” – Max Pemberton, Daily Telegraph

I själva verket undanhåller regeringsregulatorer (government regulators) vital information från allmänheten som egentligen behöver raka svar och bäst tänkbara rådgivning. Till och med patientföreningar har blivit vilseledda i sitt arbete för att hjälpa vårdsökande. Vi har idag fått en medicinsk värld där både läkare och sjuksköterskor är utbildade av läkemedelsindustrin och det är patienterna som får betala priset när de skadas i stor skala, beskriver Ben Goldacre.

Var och en kan dra slutsatsen att när läkare pratar om vikten av evidensbaserad medicin pratar de om något som inte realiserats i vården, inte på länga vägar, eftersom läkemedelsindustrin är inne och “styr upp” på både sjukhus och universitet.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Det är onekligen mycket som behöver göras. Jag undrar om inte professorer vid svenska högskolor bör få striktare regler för samverkan med olika företag. T ex bör de inte få skriva på “compliance” avtal.

 • Det finns trots allt försök att stoppa korruption i samhället:

  Riksrevisionen
  Skydd mot korruption i statlig verksamhet (RiR 2006:8)
  http://www.riksrevisionen.se/sv/rapporter/Rapporter/EFF/2006/Skydd-mot-korruption-i-statlig-verksamhet-/

  Åklagarmyndigheten
  Riksenheten mot korruption
  http://www.aklagare.se/Sok-aklagare/Nationella-aklagarkammare-/Riksenheten-mot-korruption/

  LobbyLeaks
  http://www.lobbyleaks.se/

  Transparency International Sverige
  http://www.transparency-se.org/Publicerat.html

  Ekobrottsmyndigheten
  http://www.ekobrottsmyndigheten.se/vart-arbete/forskning/Korruption/

  Det är bara att börja arbeta med dem.

 • Lobbyisternas försök att korrumprera politikerna är ett hot mot demokratin. Lagarna måste bli bättre. Tänk på skandal domen i Friends Arena fallet frikännande trots uppenbar bindning till byggmästaren av kommunens företrädare.

 • Det är viktigt att få politikerna att agera mot korruption inom den statliga sektorn. Hur mycket inflyttande har läkemedelsindustrin över Hälso och Sjukvården?
  Vad kostar det inflytande skattebetalarna och patienterna?
  Tänk bara på svininfluensa-vaccin avtalet.

 • http://www.webdc.com/pdfs/deathbymedicine.pdf

  Drug industry is now biggest defrauder of US government – BMJ 2012;344:d8219

  Misconduct accounts for the majority of retracted scientific publications – PMID 23027971

  Why Most Published Research Findings Are False. PLoS Med 2(8): e124. doi:10.1371/journal.pmed.0020124

  Retractions in the medical literature: how many patients are put at risk by flawed research? – PMID 21586404

  Misinformation in the medical literature: what role do error and fraud play? – J Med Ethics doi:10.1136/jme.2010.041830

  How Many Scientists Fabricate and Falsify Research? A Systematic Review and Meta-Analysis of Survey Data – PMID 19478950

  The Truth About the Drug Companies: How They Deceive Us and What to Do About It N Engl J Med 2004; 351:1580-1581

  • Otroligt! Är det därför jag fått så mycket uppdrag på sista tiden? 😉

   Från länken ovan:

   Danska järnvägsbolaget DSB fick politikers psykologprofiler från PR-firma

   “Danska järnvägsbolaget DSB säger upp kontrakten med två konsultföretag sedan det avslöjats att ett av dem, pr-firman Waterfront Communications, tagit fram psykologiska profiler på danska toppolitiker.”

   “Syftet var att ge DSB bästa överblick över vilka politiker som var påverkbara för DSB:s syften. Uppgifterna redovisas av dansk tv, DR Nyheder.”

   “Det är den andra pr-skandalen inom DSB sedan det nyligen avslöjades att Waterfront på DSB:s uppdrag försökte oskadliggöra en frilansjournalist genom att förse honom med så många frilansuppdrag att han inte hade tid att ägna sig åt DSB-kritisk journalistik.”

   “Waterfront förmedlade också uppgifter om journalistens hälsa.”

   “DSB tar nu officiellt avstånd från Waterfronts metoder, men har de senaste fyra åren betalade omkring åtta miljoner kronor för Waterfronts tjänster.”

   http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/utrikes/article16090375.ab

 • Jag känner det som att allt totalt urartat i fråga om granskande myndighet och säljande aktörer. Skulle man djupborra i smeten, efter att läst om alla avslöjanden, skulle det falla ut många brott, tjänstefel och jäv situationer och det verkar ändå som det kan sopas under mattan. Mydigheters ord väger tyngre pga. det är en myndighet trots att innehållet i det dom säger är luft, väger ingenting, vad jag upplevt för många gånger.
  Alla upplysande böcker som finns, “Big Pharma” ( som den här artikeln tar upp ), “Forskningsfusket” “Piller och profiter” osv osv. tycks inte läsas av ledande personer inom myndigheterna. De borde hoppa högt av glädje när det kan få så mycket stöd i sitt egentliga uppdrag som “granskande”. Jag förmodar de är läskunniga och nyfikna men jag har för närvarande noll förtroende för deras agerande och ser inget som kan ändra på det. De har egentligen ett förtroende uppdrag från allmänheten, men tycks vara blinda och döva för det behovet.
  Exempel, som att LCHF gett hälsan tillbaks för så många människor är fortfarande en nagel i ögat på myndigheternas hälsoråd. Hur är det ens möjligt att de kan reagera så, i stället för att stödja den vägen när det ger bra resultat?
  Jag tror att läkemedels industrin kan fortsätta sitt riskfyllda fusk pga. granskande myndigheters nyckelpersoner är alltför involverade i det ekonomiska spelet.

  • Håller med dig.

   Vi kan inte längre lita på myndigheterna. Var och en måste själv utbilda sig och ta egna kvalificerade beslut. Personligen litar jag inte på myndigheter, men kan lita på enskilda handläggare på en myndighet. Problemet är att de sitter i kläm och riskerar jobbet om de följer sitt förnuft, sin heder samt mest trovärdiga vetenskapliga källor.

   Det skulle behövas en ny folkstyrd myndighet med jurister och analytiker som jobbar hela dagarna med att kontrollera myndigheterna. De anställda måste vara rekryterade utifrån viktiga personliga egenskaper såsom vetenskaplig integritet, hederlighet och kunnighet i sakfrågor. De får inte ha personliga historier som smyglobbyister.

   Om de dessutom har erfarenhet av att konfrontera myndigheter och negativa krafter i samhället (tex kriminella) bör de vara synnerligen väl lämpade för uppdraget.

   Untouchables.

   • Ja absolut. Det finns trots allt ( tror jag också ), mest hederliga personer inom myndigheter, men de har som du säger den risken att tappa jobbet om de agerar eller uttrycker sig “för bra” i det uppdrag dom egentligen har, men inte kan utföra som de vill. Jag röstar gärna för en sån myndighet som du föreslår. Med personer som visat sig hederligt, öppet och oantastligt, stå emot olika negativa eller dolda krafter i samhället, det skulle leda mot en positiv snabb utveckling. Untouchables, yes!

   • Torbjörn, varför tänker och skriver du ”Vi kan inte längre lita på myndigheterna.” – om du mentalt vill, kan eller vågar förstå att ord som ”vi” och ”myndigheterna” i nutid och nära framtid i tid och rum, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden, har kvalitet och säkerhet, som inte skall skydda dina enskilda mänskliga rättigheter eller möjlighet till skadestånd av det allmänna, om svensk lagstiftare, domstol eller exekutivt organ, som rättssubjekt och svensk tillsynsmyndighet i handläggning, eller beslut i brev till EN drabbad enskild medborgare/vårdtagare/konsument, producerat säkerhetsbrist (fel kvalitet och säkerhet) som kan vara fördragsbrott, och att brevets mottagare mentalt vill, kan och vågar värdera, värdesäkra och klaga till EU-kommissionen och kräva skattefritt skadestånd av av JK, för producerat resultat i strid med EU-rättens företräde framför svensk grundlag, svenska lagar, förordningar och EN svensk myndighets vanor och ovanor, och EU-domstolens i nutid och framtida tolkning av EU-rätt, samt historiskt dokumenterade praxis, lokalt i varje enskild medlemsstat på den inre marknaden sedan 1992 och den svenska sedan 1995.

    Torbjörn, du producerade enligt min mentala fyrarummare, ord och budskap med rätt kvalitet och säkerhet, när du skrev: ”Var och en måste själv utbilda sig och ta egna kvalificerade beslut.” – rätt mental kunskap, tänk och handling i din unika fyrarummare.

    Torbjörn, men varför skrev du: ”Personligen litar jag inte på myndigheter, men kan lita på enskilda handläggare på en myndighet.” – enligt min mentala fyrarummare är ordet myndigheter, flera laglösa rättssubjekt u.p.a. och ”enskilda handläggare på en myndighet.” – är mer än EN handläggare på en myndighet, med eller utan strikt produktansvar för producerat resultat med fel kvalitet och säkerhet i tid och rum.

    Torbjörn. EN enskild handläggare på en myndighet, är inte EN näringsvÄrksamhet med STRIKT produktansvar i nutid och nära framtid (10 år), för säkerhetsbrist (fel kvalitet och säkerhet) i handläggning eller beslut i brev adresserat till EN drabbad enskild vårdtagare, med rätt mental kunskap i nutid och nära framtid i enskild fyrarummare.

    Med vänlig hälsning

    • Du verkar vara insatt. Men du skriver lite kryptiskt. Din första mening är 168 ord inkl frågan. Puh! 😉 Jag vet inte vad jag ska svara.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *