Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

31%

31.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Pseudovetenskap: Boken “Bad Pharma” avslöjar hur falsk “evidensbaserad medicin” saboterar vården

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 18 januari 2013
- Torbjörn Sassersson
Ben Goldacre Foto: Ted.com
Bad Pharma om läkemedelsindustrin
Bokomslag: Bad Pharma, om läkemedelsindustrin

Boken “Bad Pharma” skriven av Ben Goldacre, en brittisk läkare och vetenskapsjournalist för The Guardian, avslöjar hur den moderna skolmedicinen inte längre är att lita på grund av att läkemedelsindustrin både utbildar sjukvårdspersonal och bedriver pseudovetenskaplig forskning som dessutom stöds av regeringars regulatorer.

Ben Goldacre beskriver smärtsamt hur fuskandet går till och vilka konsekvenser det får på vården.

Allmänläkaren Josabeth Hultberg ger boken tumme upp i sin recension i Läkartidningen (jan 2013), men poängterar:

“Bokens syfte är inte att på ett destruktivt sätt angripa läkemedelsindustrin, som är nödvändigt: »There is no medicine without medicines.« Syftet är att åstadkomma en verkligt evidensbaserad medicin.”

Pseudovetenskap med regeringsstöd

Läkare och patienter behöver vetenskapliga bevis att grunda sina medicinska beslut på, men istället lider vården av att läkemedelsbolagen gör pseudovetenskaplig forskning (fuskforskning) på sina egna läkemedel och då överdriver den eventuella nyttan med medicinerna och samtidigt städar undan biverkningar eller att medicinerna är verkningslösa. När bolagens forskning ger dåliga resultat grävs dessa helt enkelt ned, avslöjar Ben Goldacre.

Fuskforskningen används sedan för få ut nya läkemedel på marknaden och läkare stödjer sig på den gentemot sina patienter. Allt är lagligt.

“Goldacre has managed to achieve something marvellous here … He has humanised the numbers so they become relevant. More than that, this is a book to make you enraged – properly, bone-shakingly furious – because it’s about how big business puts profits over patient welfare, allows people to die because they don’t want to disclose damning research evidence, and the tricks they play to make sure doctors do not have all the evidence when it comes to appraising whether a drug really works or not. A work of brilliance.” – Max Pemberton, Daily Telegraph

I själva verket undanhåller regeringsregulatorer (government regulators) vital information från allmänheten som egentligen behöver raka svar och bäst tänkbara rådgivning. Till och med patientföreningar har blivit vilseledda i sitt arbete för att hjälpa vårdsökande. Vi har idag fått en medicinsk värld där både läkare och sjuksköterskor är utbildade av läkemedelsindustrin och det är patienterna som får betala priset när de skadas i stor skala, beskriver Ben Goldacre.

Var och en kan dra slutsatsen att när läkare pratar om vikten av evidensbaserad medicin pratar de om något som inte realiserats i vården, inte på länga vägar, eftersom läkemedelsindustrin är inne och “styr upp” på både sjukhus och universitet.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq