”I Total Sanning” tar upp viktig etik men underminerar överlevnadsforskning

publicerad 21 juni 2012
- Camilla Elfving

Boken ”I Total Sanning” skriven av Per Ola Thornell (Parthenon förlag) undergräver forskning som gjorts på området Fysiskt mediumskap och förargar engelska undersökare som nu funderar på repressalier.

Text: Camilla Elfving

Överlevnadsforskning syftar till att undersöka tillvarons mest centrala fråga – om vi överlever döden. Ett område som angår alla människor på ett personligt plan. Denna forskning har nu fått sig en allvarlig törn.

Per Ola Thornells bok ”I Total Sanning” tar upp viktiga ämnen om etik och moral. Den är välskriven och personlig, men tyvärr ger den en skev bild av fysiskt mediumskap.

Boken avslöjar ett fuskande fysiskt medium men nöjer sig inte med det utan låter det spilla över i spekulationer och ovederhäftliga påståenden om andra fysiska medier sådana som ägnat större delen av sitt liv åt att utveckla sitt mediumskap och som inte är misstänkta för något brott. Boken ”I Total Sanning” är ytterst opinionsbildande och vanärar den internationella forskningen på fysiskt mediumskap.

Läs mer

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • En liten tanke bara.. Verkar vara låsta positioner åt båda hållen på olika sätt? Vad jag kan se så har Per Ola Thornells blogg ingen replikmöjlighet överhuvudtaget?

 • Camilla har svarat enligt nedan. Förlaget och jag har även gjort en replik på Camillas svar strax innan 13.00 23 juni och vi väntar på att hon ska ta in det i sin blogg (andra har redan fått sina kommentarer inlagda). Tills dess kan du läsa vårt svar här och på http://www.loveit.se;
  ————————————————————————

  Per Ola Thornell och Dan Mattsson,
  Jag efterlyser inte mer Skeptiskt vinklad skitpropaganda från Wikipedia utan ett svar på varför ni underlåtit att ge era läsare en nyanserad, intellektuellt hederlig bild av Fysiskt mediumskap. Varför gjorde ni inte det? Och varför kan ni inte svara enkelt på den frågan? Det är ju det enda jag undrar.

  Jag tar inte Anders Åkessons handlingar i försvar på något sätt och är givetvis fullkomligt besviken över det som hänt. Men Anders är en privatperson också och jag tycker inte alls att det är okej att exponera en människa på det här sättet som ni har gjort. Anders Åkesson är varken Lasermannen eller Svartenbrandt. Ni hade en möjlighet att skriva I total sanning utan att lämna ut honom så totalt. Ni hade kunnat skriva om ”det fuskande mediet” och om situationer och händelser som påminner om verkligheten och ändå nå full poäng. Du kände till det valet Per Ola, men du beslöt dig ändå för att publicera hans namn, adress och allt det privata som hänt under alla år. Det blir som ett socialt livstidsstraff för Anders och hans familj.
  Han är en pappa också.
  Tänk på hans barn.
  Tänk på hans barnbarn.
  Det här får dom leva med.
  Och ni med.

  Ang. Scole-Experimentet
  Det finns ingen annan modern undersökning som kan mäta sig med denna. Att på något sätt jämföra Anders Åkessons verksamhet med det här är lika befängt som att ställa Anders Åkesson mot John of God (Ett fysiskt medium i Brasilien) som har miljoner anhängare/besökare och som intervjuas av Oprah Winfrey m.fl.

  Eftersom avlidna PSI-undersökares arbete komprometteras systematiskt av nyateister så vill jag hänvisa till de som lever fortfarande, vilket många i nedanstående lista gör.
  Dessa var särskilt inbjudna parapsykologer/forskare/trovärdighetsvittnen från olika länder som i egen person deltog i Scole Experimentet och fann det genuint.

  Deltagit och godkänt The Scole Experiment:

  1) Prof. Arthur Ellison
  2) Prof. Archie Roy
  3) Prof. David Fontana
  4) Dr. Hans Schaer
  5) Prof. Ivor Grattan-Guiness
  6) Psykolog Ingrid Slack
  7) ITC-forskare Karin Schnittger
  8) Journalist Montagne Keen
  9) Försvar/underrättelsetjänst Ralph Noyes
  10) Dr. Rupert Sheldrake
  11) Ingenjör Walter Schnittger
  12) Dr. Ernst Senkowski
  13) Prof Bernard Carr
  14) Ett antal seniora forskare inom NASA och IONS (Edgar Mitchells forskningsinstitut) samt ett femtontal NASA-anslutna som försöker vidareutveckla kontakten på egen hand efteråt.
  15) Medium James van Praagh (US)

  Deltagit och ej godkänt fenomenen under Scole-experimentet
  1) Dr Alan Gauld som är positiv direkt efteråt men ändrar uppfattning i efterhand.
  2) Prof. Donald West.

  Källa: Witnessing the Impossible, In pursuit of Physical Mediumship, Robin Foy, samt egen research och kontroll av uppgifterna, där jag bl.a. jagar Prof. Bernard Carr som jobbar på University of London som motvilligt lämnar uppgifter eftersom mainstream forskare är livrädda om sitt rykte.

  /Camilla Elfving

  —————————————————————

  Bästa Camilla

  När det gäller Scole så har du tydligen blivit övertygad av diverse skäl. Det har inte vi, av diverse skäl. Du kan rasa över det hur mycket du vill, men lika lite som vi tar någon eventuell professors ord för att paranormala fenomen eller andevärlden INTE finns, tar vi någon professors ord för att de FINNS. Och, tro det eller ej, inte ens femton olika doktorers, professorers, journalisters, eller vem det nu kan vara. Inte ens kungens. Vi förbehåller oss rätten att tänka själva, bilda oss vår egen uppfattning om saker och ting och göra våra egna undersökningar och efterforskningar. Likaväl som en eller tjugo professorer kan missa bevis och belägg för det andliga och paranormalas existens, så kan de missa bevis och belägg för att något visst fenomen eller yttring inte är äkta. På samma sätt anser vi att människor som är städare eller hemmafruar kan ha mycket spännande upplevelser och fenomen att berätta om.

  “I total sanning?” handlar om etik och moral i den mediala branschen i Sverige, i skuggan av upptäckten av Anders fuskande. Boken handlar inte om en internationell översikt av fysiskt mediumskap. En nyanserad, intellektuell bild av detta är att vi inte kan veta vad som händer i det totala mörkret i Scoles källare. Det går inte att avgöra då experimenten är okontrollerade, sker i mörker och det inte tillåts att de filmas. Filmer blir t ex exponerade när de läggs i en låda som Foy tillhandahåller och som tydligen är lätt att öppna i mörkret, men filmerna blir inte exponerade när en låda tillhandahålls som inte går att öppna. Den enda hederliga hållningen är att bara konstatera att experimenten inte är vetenskapliga. Om det är äkta fenomen eller inte blir då svårt att avgöra.

  När det gäller att publicera namn eller ej hade artiklar dels publicerats bl a i Metro, Nerikes Allehanda, diverse forum på Internet har varit översållade av Anders namn samt att han självt valt att medverka i Övernaturligt i P1, Andliga Sveriges Forum och Tidningen Ascala. Allt detta innan boken kom.

  För att det andliga/paranormala/mediala området ska kunna utvecklas och bli så seriöst som vi anser att det är och borde vara, behöver allt som är falskt komma upp i ljuset. Det är vår åsikt.
  Det är Anders ansvar och hans egna handlingar som har lett till de eventuella följderna för honom själv och hans familj. Vill man inte ha negativa följder ska man inte lura människor medvetet. Det är mycket enkelt. Hade vi haft en lagstiftning som den som fanns i England på Helen Duncans tid, kunde han ha blivit dömd till fängelse.

  Vi har svarat väldigt ingående på dina frågor och invändningar i båda dina inlägg. Om du avfärdar de enklaste fakta som “skeptiskt vinklad skitpropaganda” kommer man inte så mycket längre i diskussionen.

  vänliga hälsningar
  Per Ola Thornell
  Dan Mattsson, Parthenon förlag

 • Ja, och vad är tanken bakom det horribla omslaget som ser ut om en blandning mellan en skräckfantasybok och en UFO-bok från 50-talet, typ “Marsianerna anfaller”. Om tanken varit att på något sätt stötta mediala så har man inte tänkt tanken klart hela vägen…

 • Bästa Camilla

  Vi tackar för det goda omdömet om I total sanning? som viktig och välskriven, men när du använder begrepp som “vanärar den internationella forskningen”, “lierar sig med skeptikerrörelsen” och dessutom blandar in någon sorts hot om “repressalier” från onämnd källa, blir det, med full respekt, rena gojan. Innan du kallar oss principlösa och ovetenskapliga i samband med The Scole Report kanske du också borde få till åtminstone de grundläggande fakta du lägger ut i din artikel rätt.

  Om vi börjar med dessa fakta, så är varken Robin Foy eller hans fru Sandra några forskare utan amatörmedier och självutnämnda “psychic researchers”. De har startat ett antal cirklar, föreningar och deltagit i fysiska cirklar med olika medier i olika länder. De deltog även i The Scole Experiment som cirkeldeltagare och höll med lokal i sitt hem. The Scole Report är inte heller någon vetenskaplig avhandling, utan en publikation av Society for Psychical Research, skriven av Montague Keen som var var agronom, David Fontana, psykolog, och Arthur Ellison, professor i ingenjörsvetenskap, alla aktiva i Society for Psychical Research, som genomförde undersökningen. Redan när den kom ut på 1990-talet diskuterades och kritiserades slutsatserna i den inte bara bland skeptiker, utan i högsta grad bland medlemmarna i SPR själva och också bland dem som deltog i själva undersökningen. Till mycket stora delar gjordes denna undersökning helt på mediernas villkor (bland annat förbjöds all utrustning för filminspelning) och inte utifrån några vetenskapliga kriterier. Det är alltså ett direkt faktafel att påstå att den på något sätt är en vetenskaplig avhandling och få det att framstå som att den har gett några som helst absoluta och slutgiltiga sanningar som inte får ifrågasättas eller som det är “ovetenskapligt och principlöst att inte erkänna”.

  Om vi fortsätter med repressalierna (betydelsen av ordet är hämnd, hämndaktioner, vedergällning, vedergällningsåtgärder, straff) – repressalier för vad? I boken redovisar jag mina personliga reflektioner som jag inte bara är i min fulla rätt att göra, utan som jag också anser är högst logiska och rimliga. Att jag på något sätt skulle undergräva eller “vanära” någon forskning om fysiskt eller annat mediumskap är, återigen med full respekt, bara löjligt. Jag rekommenderar bland annat Gary Schwartz forskning och hans bok “Kontakt med andra sidan” i min bok. Om du vill lyfta fram någon annan forskning så får du göra det i en av dina egna böcker. Dessutom är The Scole Experiment som du hänvisar till som sagt mycket långt ifrån någon vetenskaplig forskning utan en undersökning gjord av glada entusiaster i Society for Psychical Research, även om en av dem var professor. Om man nu ska tala om att vanära eller undergräva något, så är det Anders Åkessons fusk som har undergrävt det fysiska mediumskapet och forskningen om det, och inte min bok.

  Han var för övrigt också högst välrenommerad, som du skriver om de andra fysiska medier som nämns i boken. Att vara välrenommerad är dessvärre ingen garanti för att man är ärlig och äkta vara. Eftersom de fysiska fenomenen genomgående är så likartade i det fysiska mediumskapet, är det en fullt rimlig och logisk fråga att ställa om det verkligen är en slump. Kanske är det en slump. Och kanske inte. Jag drar varken några slutsatser om det eller ger några slutgiltiga svar i min bok, utan ställer enbart frågan. Att du tycker dig ha överväldigande skäl att anse att ett visst medium är äkta betyder inte att dessa skäl är giltiga för någon annan. När det gäller mentalt mediumskap och hot reading, är det definitivt möjligt och rentav enkelt att skilja flagrant fusk genom googlande eller annat från äkta information som exempelvis vare sig medium eller sitter känt till på förhand och som inte funnits tillgänglig i några offentliga källor. Det borde vara fullt möjligt att skilja agnarna från vetet i det fysiska mediumskapet också.

  Angående att liera sig med med skeptikerrörelsen, så har varken jag eller någon annan gjort det, såvida du inte menar att undersöka, tänka själv och dra egna slutsatser istället för att bara gapa och svälja diverse auktoriteters färdiga svar om hur allt förhåller sig – vare sig det är konventionella vetenskapsmän, självutnämnda parapsykologer, andliga guruer, välrenommerade medier eller vilka auktoriteter som helst – är att “liera sig med skeptikerrörelsen”. Alla som medverkar i boken har fått säga sitt vare sig de personligen håller med författaren eller inte, inte minst du som dessutom var den enda som ställde kravet att inte ett enda ord av mailintervjun med dig fick ändras, vilket vi tillmötesgick. Även Anders Åkesson har getts möjlighet att medverka och helt fritt beskriva sin syn på det som hänt. En aktiv skeptiker medverkar också i boken, på precis samma premisser som du och alla andra. Det kallar vi för att föra en civiliserad dialog och lyfta fram frågeställningar ur ett antal olika synvinklar, och inte att liera sig med någon eller något på ett negativt sätt. När det passar dig brukar du också hålla med skeptiker om både det ena och det andra. I boken kallar du vissa yttringar av den andliga branschen för “patraskkultur” och framhåller själv att du i det håller med den ökända anonyma skeptikern Garvarn. Ska vi anklaga dig för att liera dig med skeptikerrörelsen och vanära hela det andliga området då?

  Vidare lyder meningen som du har hakat upp dig på i boken ordagrant: “Det finns också de som forskat länge på det fysiska mediumskapet, som säger att nittio procent av de fysiska medierna fuskar”. Jag håller med om att det är en luddig formulering utan källhänvisningar som bygger på hörsägen och som kunde ha utelämnats. Det kan tyvärr hoppa en och annan groda ur munnen på mig också. Men du kan inte på fullaste allvar mena att Robin Foy (som tidigare nämnts inte är någon forskare, och att han skulle vara “utan konkurrens den mest erfarna undersökaren av fysiskt mediumskap” är din personliga åsikt och inte ett faktiskt förhållande) undersökt samtliga som säger sig syssla med Fysiskt Mediumskap och att han kommit fram till att det är mindre än 20% som fuskar. Vilka 20% är fuskare och vilka 80% är det inte? Vilka bevis och belägg finns för det?

  När det gäller Helen Duncan kommer du också med väldigt märkliga påståenden. Det är helt enkelt osant att det bara skulle ha varit en person som kritiserade henne. Det finns bland annat prov på hennes så kallade “ektoplasma” i SPR:s egna arkiv. Den består av vanlig enkel gasbinda med spår av att ha varit mycket tätt och omsorgsfullt vikt. Hon togs på bar gärning med att fuska flera gånger och dömdes 1944 till nio månaders fängelse. Det är mycket enkelt och står var och en fritt att själv bilda sig en uppfattning om Duncans eventuella äkthet som medium genom den information som är tillgänglig, här finns exempelvis all information med ytterligare länkar till originalartiklar med mera samlad: http://en.wikipedia.org/wiki/Helen_Duncan . För vår del tycker vi det räcker gott att titta på de taffligt gjorda fotografierna med så kallad ektoplasma och andeväsen och att hon är en dömd bedragare, därför tycker vi inte att det är meningsfullt att diskutera det vidare.

  Vi tycker inte heller att det ger särskilt mycket att hota varandra med repressalier och kalla varandra fula namn. Det är bra mycket mer fruktbart att fortsätta undersöka det område som vi båda är engagerade i, om än på olika sätt och från våra personliga synvinklar. Jag respekterar ditt sätt att göra det och det har jag visat genom att ge dig ordet helt fritt i min bok. På samma sätt önskar jag att du även kunde respektera mitt.

  vänliga hälsningar
  Per Ola Thornell
  Dan Mattsson, Parthenon förlag

  • Per Ola Thornell och Dan Mattsson,
   Jag efterlyser inte mer Skeptiskt vinklad skitpropaganda från Wikipedia utan ett svar på varför ni underlåtit att ge era läsare en nyanserad, intellektuellt hederlig bild av Fysiskt mediumskap. Varför gjorde ni inte det? Och varför kan ni inte svara enkelt på den frågan? Det är ju det enda jag undrar.

   Jag tar inte Anders Åkessons handlingar i försvar på något sätt och är givetvis fullkomligt besviken över det som hänt. Men Anders är en privatperson också och jag tycker inte alls att det är okej att exponera en människa på det här sättet som ni har gjort. Anders Åkesson är varken Lasermannen eller Svartenbrandt. Ni hade en möjlighet att skriva I total sanning utan att lämna ut honom så totalt. Ni hade kunnat skriva om ”det fuskande mediet” och om situationer och händelser som påminner om verkligheten och ändå nå full poäng. Du kände till det valet Per Ola, men du beslöt dig ändå för att publicera hans namn, adress och allt det privata som hänt under alla år. Det blir som ett socialt livstidsstraff för Anders och hans familj.
   Han är en pappa också.
   Tänk på hans barn.
   Tänk på hans barnbarn.
   Det här får dom leva med.
   Och ni med.

   Ang. Scole-Experimentet
   Det finns ingen annan modern undersökning som kan mäta sig med denna. Att jämföra Anders Åkessons verksamhet med den är lika befängt som att ställa Anders Åkesson mot John of God (Ett fysiskt medium i Brasilien) som har miljoner anhängare/besökare och som intervjuas av Oprah Winfrey m.fl.

   Eftersom avlidna PSI-undersökares arbete komprometteras systematiskt av nyateister så vill jag hänvisa till de som lever fortfarande, vilket många i nedanstående lista gör.
   Dessa var särskilt inbjudna parapsykologer/forskare/trovärdighetsvittnen från olika länder som i egen person deltog i Scole Experimentet och fann det genuint.

   Deltagit och godkänt The Scole Experiment:

   1) Prof. Arthur Ellison
   2) Prof. Archie Roy
   3) Prof. David Fontana
   4) Dr. Hans Schaer
   5) Prof. Ivor Grattan-Guiness
   6) Psykolog Ingrid Slack
   7) ITC-forskare Karin Schnittger
   8) Journalist Montagne Keen
   9) Försvar/underrättelsetjänst Ralph Noyes
   10) Dr. Rupert Sheldrake
   11) Ingenjör Walter Schnittger
   12) Dr. Ernst Senkowski
   13) Prof Bernard Carr
   14) Ett antal seniora forskare inom NASA och IONS (Edgar Mitchells forskningsinstitut) samt ett femtontal NASA-anslutna som försöker vidareutveckla kontakten på egen hand efteråt.
   15) Medium James van Praagh (US)

   Deltagit och ej godkänt fenomenen under Scole-experimentet
   1) Dr Alan Gauld som är positiv direkt efteråt men ändrar uppfattning i efterhand.
   2) Prof. Donald West.

   Källa: Witnessing the Impossible, In pursuit of Physical Mediumship, Robin Foy, samt egen research och kontroll av uppgifterna, där jag bl.a. jagar Prof. Bernard Carr som jobbar på University of London som motvilligt lämnar uppgifter eftersom mainstream forskare är livrädda om sitt rykte.

   /Camilla Elfving

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *