”I Total Sanning” tar upp viktig etik men underminerar överlevnadsforskning

publicerad 21 juni 2012
- av Camilla Elfving

Boken ”I Total Sanning” skriven av Per Ola Thornell (Parthenon förlag) undergräver forskning som gjorts på området Fysiskt mediumskap och förargar engelska undersökare som nu funderar på repressalier.

Text: Camilla Elfving

Överlevnadsforskning syftar till att undersöka tillvarons mest centrala fråga – om vi överlever döden. Ett område som angår alla människor på ett personligt plan. Denna forskning har nu fått sig en allvarlig törn.

Per Ola Thornells bok ”I Total Sanning” tar upp viktiga ämnen om etik och moral. Den är välskriven och personlig, men tyvärr ger den en skev bild av fysiskt mediumskap.

Boken avslöjar ett fuskande fysiskt medium men nöjer sig inte med det utan låter det spilla över i spekulationer och ovederhäftliga påståenden om andra fysiska medier sådana som ägnat större delen av sitt liv åt att utveckla sitt mediumskap och som inte är misstänkta för något brott. Boken ”I Total Sanning” är ytterst opinionsbildande och vanärar den internationella forskningen på fysiskt mediumskap.

Läs mer