Mobilstrålningens hälsorisker snart erkänd – motarbetas nu kraftfullt

publicerad 1 november 2013
- Mona Nilsson

mona-nilsson-UR

Det sägs att en sanning alltid motarbetas kraftfullt innan den blir erkänd som självklar. Så var det med riskerna med Hormoslyr, med blyad bensin, med rökning, kemikalier mm. Nu vet vi att mobilstrålning orsakar cancer.

Text: Mona Nilsson

Sanningen om mobilstrålningens hälsorisker motarbetas nu kraftfullt av Strålsäkerhetsmyndigheten SSM. Skrivelse på skrivelse, pressutspel på pressutspel görs för att skydda den stackars värnlösa trådlösa industrin (Ericsson, Apple, TeliaSonera  mm) från skadlig information om hälsoriskerna.

SSM har under de två senaste åren sänt ut TRE meddelanden till kommunerna för att skydda strålningen i skolor och förskolor mot risken för att allt fler ska inse strålningsriskerna för de små barnen. De två senaste har föranletts av Strålskyddsstiftelsens information som är helt i linje medEuroparådets rekommendationer att minimera exponeringen och skydda barn och lärare från riskerna genom att inte använda trådlös teknik. SSM gör tvärtemot – skyddar industrin.

Allmänhetens oro är vår oro, skriver Ericsson i sin årsredovisning eller mer exakt:

“Upplevda risker eller nya vetenskapliga rön om skadliga hälsoeffekter av mobiltelefoner och mobiltelefonutrustning kan emellertid påverka oss negativt genom minskad försäljning eller rättsliga processer”.

I april sände Strålskyddsstiftelsen ut en skrivelse till kommunerna där felaktigheterna i SSM:s skrivelse från hösten 2011 rättades. Bland annat påstod SSM att det inte fanns någon ”seriös forskning” som visade risker med trådlös teknik och trådlösa nätverk utan att i detalj redovisa vad som inte är ”seriöst” med den långa lista på forskning som visar allvarliga risker som  exempelvis finns redovisad här eller här eller här.

SSM sänder på nytt i april strax efteråt en skrivelse som bemöter Strålskydsstiftelsen med nya svepande uttalanden.

I dag går SSM ut på nytt ut med ett cirkulärbrev och dessutom pressmeddelande för att skydda den stackars trådlösa industrin som inte verkar har resurser att försvara sig själv. Ekot ekar lydigt utan att låta Strålskyddsstiftelsen bemöta felaktigheterna

Lärarnas Tidning upprepar också det falska budskapet från SSM.

Nu försvaras strålningen med näbbar och klor  med  anledning av de fakta som framkommer i Strålskyddsstiftelsens informationsbroschyr Uppkopplade Barn. Broschyren har blivit uppskattad bland lärare och föräldrar över hela landet.

”Strålskyddsstiftelsens information vilar inte på vetenskaplig grund”

Verkligen? Se länkar här eller här  eller här.

”Strålsäkerhetsmyndigheten är den statliga myndighet som har ansvar för att skydda allmänheten från skadliga effekter från strålning”

– Hur då? Har aldrig sett ett exempel på att  SSM rört ett finger för att skydda människorna – däremot upprepade tilltag för att skydda strålningen mot insikten om riskerna med hjälp av allehanda dumma jämförelser till glödlampor och hallonsaft och påståenden om att ”det inte finns några vetenskapligt grundade misstankar om hälsorisker”.

”Inom vetenskapen är det viktigt att göra bedömningar utifrån den samlade forskningen. Det ställs stora krav på den som gör sammanställningen eftersom studiernas kvalitet måste bedömas”

-Så rätt så rätt. Det är väl därför som SSM enbart anlitar experter med finansiella kopplingar till industrin som avfärdar all forskning som visar risker – för industrin. I tio år dominerades utredningarna av radarparet från KI  som är finansierade av Ericsson, TeliaSonera mm.

Det är med kännedom om de enorma ekonomiska intressen som berörs av varje bedömning av hälsoriskerna (se Ericssoncitatet ovan) som Strålskyddsstiftelsen till skillnad från SSM tar hänsyn till om forskningen är finansierad av mobilindustrin och om experterna har kopplingar till industrin eller inte. Vi litar mer på oberoende forskare och forskning som inte manipulerats av forskare kopplade till mobilindustrin för att skydda deras verksamhet.

Enligt regeringsformen ska varje person i offentlig tjänst vara ”saklig och objektiv”. SSM:s tjänstemän bryter gång på gång mot kravet på saklighet och objektivitet. Nu genom att påstå att Strålskyddsstiftelsens information ”inte vilar på vetenskaplig grund”.

PS: När du kommit så här långt i texten kan det vara stärkande med lite  satir om sakernas tillstånd. 6 minuter.  Kul och träffande!

Text: Mona Nilsson

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Fredrik Alvelöv, fortsätt du att stråla sönder dig så slipper vi tråkas med dina försök till att vilseleda folk!

 • Bra Johan, då har du uppnått ditt syfte, att vilja hjälpa människor mot lögner. Det skall vi alla fortsätta med.

 • Sådär ja. Då har man blivit månadsdonator till Strålskyddsstiftelsen!
  Klarar mig med en pizza mindre i månaden 🙂

 • En sanningen genomgår alltid tre steg. Först motarbetas den våldsamt, sedan hånas den och görs narr av, därefter accepteras den slutligen.

  Så i detta fall är vi tyvärr bara inne på första steget ännu, kommer nog dröja ett bra tag till innan riskerna erkänns av myndigheterna. Mona Nilsson gör dock ett mycket bra jobb och det är viktigt att vi alla gemensamt hjälper till med att sprida hennes budskap.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *