Internationella året för jordarna – Ge inte Bill Gates GMO-jordbruk stöd

13
Bill Gates, June 29, 2020. Photo: own work, hand-out by Ted.com
Bill Gates, 29 juni 2020. Foto: eget arbete

FN har genom FAO, Food and Agriculture Organisation, utlyst detta år till, Internationella året för jordarna. Svenska medier har inte observerat detta, trots att 800 miljoner svälter idag och att möjligheterna att uthålligt försörja jordens växande miljarder med mat har minskat dramatiskt. Istället ger SIDA pengar till Bill Gates GMO-projekt.

Text: Hans Sternlycke

FAO_logoLivsmedelsprouktionen skulle behöva öka med 60 procent. En tredjedel av jordarna har förlorats av sådant som asfaltering, erosion, kompaktering, försurning, förgiftning och förlust av mull och näring. Enligt FAO kan det ha tagit upp till 1000 år att frambringa en centimeter matjord. Till halvsekelskiftet kommer andelen bördig åkerjord att bara vara en fjärdedel av vad den var 1960.

Jordbruksmetoderna innebär ökenspridning, koldioxidavgång och förlust av biologisk mångfald – i synnerhet av det liv som finns i jorden av maskar, bakterier och svampar, nödvändiga för bördigheten.

FAO har startat en rad jordprojekt runt världen och har tillsammans med UNESCO startat projektet World Soil Map, en karta för att öka kunskaperna om världens jordar. Idag är de fragmentariska, med gamla data och med många vita områden.

Förra året utlyste FAO ett internationellt år för familjejordbruk. FAO påstod då att familjejordbrukare stod för 70 procent av odlingsmarken. Det bestreds i rapporten “Hungry for Land” från “Grain” (en ideell organisation till stöd för småjordbrukare). I världen förutom Indien och Kina brukas bara 17 procent av åkern av småodlare. Med den andelen står de för största matproduktionen i världen.

De förlorar dock alltmer av sina odlingsmarker till företag, storproducenter av biobränslen och investerare. Miljontals tvingas överge sina jordar i förfärande hastighet säger Henk Hobbelink, ledare för Grain. En omvänd jordreform. Majoriteten av dagens jordbruksfamiljer har mindre än två hektar att bruka. Med den utvecklingen förlorar världen förmågan att kunna försörja sig själv, säger Henk Hobbelink. Centralamerika skulle kunna producera tre gånger så mycket mat, om man hade småböndernas skördar.

Jordförstörelsen och undanträngningen av småjordbrukare hänger ihop. Det är det moderna storskaliga jordbruket som står för det mesta av jordförstörelsen, genom monokulturer, konstgödsling och giftbesprutning. Viktiga näringsämnen i maten har runt halverats med det moderna jordbruket. I fattiga länder fås större skördeökningar med ekologiskt jordbruk än med sådana metoder.

Gabe Brown är en amerikansk familjejordbrukare som gått i spetsen för att återvinna jordens bördighet med ingen plöjning, växtföljdsbruk, gröngödsling med många växtarter, ständig marktäckning och integrering med boskapsskötsel. Han säger att med de metoderna har han kunnat öka matjordslagret med en tum på fem år. När han startade omläggningen fanns inga maskar och hälften av regnet tog jorden inte emot.

La Via Campesina är en internationell bonderörelse med 150 miljoner småjordbrukare som står upp mot storskaligheten och vill ha matsuveränitet, att varje land själv skall producera sin mat.

De stora bondefacken i Europa, och Sverige, är dock för det jordbruk som hotar vår överlevnad genom att göra jorden obrukbar. SIDA ger mycket lite till utvecklingen av fattiga länders jordbruk. Det man ger går dock till att sprida det ”moderna” jordbruket.

Man ger bidrag till Bill Gates organisation AGRA (Allians för en grön revolution i Afrika), som vill ha GMO, konstgödselbruk och mer växtgifter. Sverige borde i stället arbeta för familjejordbrukarnas brukarrätt, i synnerhet kvinnornas, och för ett ekologisk jordbruk som kan återställa jordens bördighet.

Text: Hans Sternlycke

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

13 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Birgitta
Birgitta
Gäst
17 januari 2015 kl 13:07

Se upp för PETRO:s – Plants Engineered To Replace Oil. Begreppet “jordbruk” behöver inte längre kopplas ihop med matproduktion.

PETRO:s är ett “Smart” nytt namn för att undvika konsumentkänsliga ord som GMO och modifierade växter. EU har bestämt att medlemsländer ska byta ut traditionella bränslen med minst 10% “Biofuels”. Dessa biofuels består av GMO-växter eller växtrester som behandlas i tankar med GMO-jäst.

Det är inga små ytor som EU föreslår att tas i bruk: “Europe’s biofuel policies might have an indirect impact equal to 4.5 million hectares of land – an area the size of Denmark.”. Någon som fattar vad alla dessa nedlagda åkrar nu ska börja användas till – indirect land use change (ILUC)?

Istället för att producera mer ekologiskt odlad mat ska vi intensifiera odling av biobränslen och smitta ned jorden och puttra ut GMO.

PETRO:s och GMO: http://magazine.good.is/articles/the-new-gmos-plants-engineered-to-be-better-biofuels

EU regler om Biofuels: http://ec.europa.eu/agriculture/bioenergy/biofuels/index_en.htm

Indirect land use: http://us1.forward-to-friend1.com/forward/show?u=8f42af8d26b382b0bcc4930b2&id=73551699f1

Birgitta
Birgitta
Gäst
16 januari 2015 kl 15:43

Jordbruksomläggning och utveckling av biotech-industriella jordbruksmetoder har sin grund i teorier om miljö och klimatförändringar. Ett stort opinionsarbete pågår för att vinna folkligt stöd och förtroende för teorin. Nu ger även påven ger sitt stöd för teorin.

I mars 2015 går en påvlig ”bulla” ut till 1,2 katoliker som uppmanas stödja forskningen om klimatförändringen. Målet är att vinna över världens katoliker som tillhör några av världens mest aktiva klimatförnekare. Vetenskaplig rådgivare till skrivelsen är klimatolog och Unicef-professorn Veerabhadran Ramanathan vid Scripps Institution of Oceanography, San Diego, California. Han menar att religiösa institutioner bör agera för att skapa opinion och att aktivera allmänheten. “Finding ways to develop a sustainable relationship with nature requires not only engagement of scientists and political leaders, but also moral leadership that religious institutions are in a position to offer.”

Kyrkan har traditionellt stått för andliga värderingar och har därför hamnat i kollisionskurs mot vetenskap och upplysningen. De senare avfärdar metafysik och religion på grundval att det endast är det materiella som kan studeras och utgöra en objektiv kunskapsbas. Att påven sanktionerar naturvetenskap och blir en av dess apostlar kan inte innebära annat än att vi nu är inne i en starkt kyrkligt driven sekulariseringsprocess.

En ökad tilltro till vetenskap kan få fler spinoff-effekter som inte minst främjar transhumanismen. John H Evans menar t ex i en artikel, om tro i förhållande till vetenskap, att ”the implications of /…/ levels of faith for the transhumanist movement, /…/ is particularly dependent on faith in science.

Vad blir nästa påvliga bulla; stöd till transhumanism och kloning av människor och utveckling av nya varelser?

Påvlig bulla: http://www.newscientist.com/article/mg22530044.500-pope-to-make-moral-case-for-action-on-climate-change.html#.VLkAkCyvvgY

Pursuit of the common good: http://www-ramanathan.ucsd.edu/files/pr205.pdf

John H Evans: http://pus.sagepub.com/content/early/2014/03/06/0963662514523712.abstract

Birgitta
Birgitta
Gäst
Reply to  Birgitta
16 januari 2015 kl 15:50

Ska stå 1,2 miljarder katoliker.

Bo
Bo
Gäst
16 januari 2015 kl 00:10

Folk har inte fakta om GMO där är problemet, de aningslösa styr världen idag. Låt dom få veta vad GMO är. passa vidare de vetenskapliga undersökningarna som faktiskt finns, då kommer vi se en förändring.

Så enkelt är det.

Jocke
Jocke
Gäst
15 januari 2015 kl 19:07

Tyvärr bekräftas igen att BIG MONEY bestämmer som vanligt. Vad jag inte kan förstå är att våra politiker som borde veta bättre stöder GMO, både fru Bildt och FP/Marit som ju var så jordnära, nästan en omöjlig svängning — varför ? Det blir ännu mera kemikalier och det blir utslagning av bönder i stor utsträckning, bara negativt.

Rolf Löfgren
Rolf Löfgren
Gäst
15 januari 2015 kl 14:50

Allan Savory ger en mycket bra föreläsning på TED om hur människor kan förbättra jordens förmåga att producera mat.

http://www.kostdemokrati.se/midi/2013/03/05/allan-savory-om-betesdjur-mot-okenutbredning/

Det är lokala småbruk med traditionella metoder som kan producera den mat vi behöver. Globaliseringen är mänsklighetens gissel.

Birgitta
Birgitta
Gäst
15 januari 2015 kl 10:55

Vatikanen gör ”tummen upp” för GMO. Inte konstigt att kyrkan modifierat Fader vår; en av de mest lästa bönerna. Bönen finns nu i en förädlad ”ekumenisk översättning”. I dessa ”Fiat Pane”-sammanhang” vill jag särskilt uppmärksamma den nya 5:e raden; ”Ge oss idag det bröd vi BEHÖVER”.

Meningen verkar subliminalt och syftar till att stadfästa de vanligt förekommande anspråken på att världen ”behöver” GMO för att mätta alla munnar. Med den nya bönen/affirmationen i var mans mun är det inte långt tills vi blir bönhörda.

Bill Gates är väl annars så nära en sekulär gudom man kan komma och är såväl finansiär av Big Biotech som dess språkrör.

Majoriteten av världens befolkning säger NEJ till GMO och JA till ekologiska grödor. Bättre hade då varit om kyrkan hört våra böner och nyöversatt raden med ”Ge oss idag det bröd VI VILL HA”. Viktigt att vi motarbetar Deras retorik i vår andliga praktik.

Vår Fader
Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd VI VILL HA (behöver).
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet.
Amen.

http://www.atl.nu/lantbruk/vatikanen-gillar-gmo-grodor

Ingemar Ljungqvist
Reply to  Birgitta
15 januari 2015 kl 15:53

Till Birgitta. . Din länk var förvånande, men den var gammal från 2003. Vatikanen var då delade i GMO-frågan och Bill Gates ville ha med påven på vagnen.
men sedan påven läst Engdahls “Hotet mot Livet” tog påven själv rejält avstånd från GMO. Detta tydliga avståndstagande har nu också två andra stater gjort: Kina och Ryssland.
Vi hade i 2000-Talets Vetenskap nr 4-14 en rejäl genomgång av GMO-frågan. Men på slutet ställde vi en fråga. Vart är Ukraina på väg? Pål Steigan undersöker samma sak. Här inbjuder vi läsarna att hjälpa till och undersöka fakta.
Kontakta oss här eller via http://www.2000tv.se
Ingemar Ljungqvist

Birgitta
Birgitta
Gäst
Reply to  Ingemar Ljungqvist
15 januari 2015 kl 16:01

Även om länken är gammal så är ämnet inte “dött”.

Här kommer en senare artikel från juni 2014.
http://www.nationofchange.org/vatican-s-support-genetically-modified-organisms-1402411566

En annan artikel från 2011 om att Vatikanen stödjer GMO i det tysta….
http://www.naturalnews.com/031137_Catholic_church_GMOs.html

Birgitta
Birgitta
Gäst
Reply to  Ingemar Ljungqvist
15 januari 2015 kl 16:11

Ytterligare en artikel med färskt ställningstagande av kyrkan rörande GMO i november 2013 .
Observera att det finns en länk vidare till ett direktcitat.

http://geneticliteracyproject.org/2013/11/05/vatican-enters-lengthy-discussion-about-supporting-gmos/

Birgitta
Birgitta
Gäst
Reply to  Ingemar Ljungqvist
15 januari 2015 kl 20:12

Vart är Ukraina på väg? Världsbanken har gjort en Biotech coup d’état. De har lånat ut pengar mot att de får börja med GMO på världens bästa och oförstörda åkrar. Ekonomin har inte medgett konstgödsling av den åtta meter djupa och svarta jord som täcker två tredjedelar av landet. Det är sorgligt att denna kornbod ska falla i händerna på rovgiriga karteller utan skrupler.

Artikeln nedan belyser bakgrunden till det ekonomiska och geopolitiska spelet i området. Har USA lovat Sverige en saftig bit av kakan om vi går med i Nato?

http://www.nationofchange.org/2014/10/10/bully-banksters-biotech-move-ukraine-install-gmo-business/

Birgitta
Birgitta
Gäst
15 januari 2015 kl 08:00

En “väckarklocksartikel” – alla kyrkor världen över borde ringa hela året för att varna/protestera. Noterar Fiat Panis i loggan, vilket får mig att tänka på Fiat Money = toilet paper money som skapas ur tomma intet. GMO-grödans värde är likaledes fabricerat.

Hans skriver “Miljontals tvingas överge sina jordar i förfärande hastighet”. Ja, detta är planerat av FN/OECD och är ett “naturligt” led i att skapa en världsregering genom begreppet “hållbar utveckling”. Denna sk hållbarhetsterm inbegriper ekonomisk “full speed ahead”. Ekonomin får alltså INTE röras. Tillväxten ska ske genom nyimperialism/landgrabbing av Asien och Afrika.

Framtiden står inte skrivet i stjärnorna utan i FN:s knytnävar. 2015 är ett ödesår då politiska/ideologiska “frön” ska sås inför en demokratiskt utmärglad värld Post2015. FN:s nyckelord för framtiden är change, transformation och new agenda. De har en digital klocka på sin hemsida som tickar ned sekund för sekund innan det händer – som i “värsta thrillerfilmen”.

FN-rapport: “The road to dignity by 2030: ending poverty, TRANSFORMING all lives and protecting the planet. Unesco millennium goal 2015”. “To make this happen, they want norm-based policy coherence at all levels, corresponding reform of global governance”. http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/700&referer=http://www.un.org/en/documents/&Lang=E

De har storstilade planer på relocation/folkförflyttning, vilka bl a ska inhysas i helt nybyggda ICT-kontrollerade megastäder, GMO-odling förespråkas också av FN.

Se figur på antal invånare i städer i framtiden: http://www.un.org/esa/population/publications/WUP2005/2005WUP_FS4.pdf

http://globaltrends2030.files.wordpress.com/2012/11/global-trends-2030-november2012.pdf

Mayne Sundewall Hopkins
Reply to  Birgitta
15 januari 2015 kl 17:04

Ja, en fantastiskt bra skriven “väckarklocksartikel” indeed!!

Orden — “..alla kyrkor världen över borde ringa hela året för att varna/protestera..” — får mig att tänka på folkmassorna i Paris (och andra städer) härförleden.
Det ska hända något chockartat för att folk ska reagera “en masse”.

Att planetens jordar långsamt förgiftas (med allt vad det innebär!) sker öppet, samtidigt som det ena efter det andra smygs in, det får inte allmänheten att reagera. Jag befarar att när tillräckligt många äntligen insett faran – kan det vara försent.

SIDA och andra organisationer kan inte längre blunda och vända dövörat till inför verkligheten! Vid det här laget MÅSTE dessa ‘filurer’ ha förstått vad GMOs etc kommer att ställa till med.

FRUSTRERAD, besviken och SVIKEN ..är bara förnamnet!!!