Internationella året för jordarna – Ge inte Bill Gates GMO-jordbruk stöd

publicerad 15 januari 2015
- av Torbjörn Sassersson red.
Bill Gates 29 juni 2020. Foto: eget arbete (via TED.com)
Bill Gates, June 29, 2020. Photo: own work, hand-out by Ted.com
Bill Gates, 29 juni 2020. Foto: eget arbete

FN har genom FAO, Food and Agriculture Organisation, utlyst detta år till, Internationella året för jordarna. Svenska medier har inte observerat detta, trots att 800 miljoner svälter idag och att möjligheterna att uthålligt försörja jordens växande miljarder med mat har minskat dramatiskt. Istället ger SIDA pengar till Bill Gates GMO-projekt.

Text: Hans Sternlycke

FAO_logoLivsmedelsprouktionen skulle behöva öka med 60 procent. En tredjedel av jordarna har förlorats av sådant som asfaltering, erosion, kompaktering, försurning, förgiftning och förlust av mull och näring. Enligt FAO kan det ha tagit upp till 1000 år att frambringa en centimeter matjord. Till halvsekelskiftet kommer andelen bördig åkerjord att bara vara en fjärdedel av vad den var 1960.

Jordbruksmetoderna innebär ökenspridning, koldioxidavgång och förlust av biologisk mångfald – i synnerhet av det liv som finns i jorden av maskar, bakterier och svampar, nödvändiga för bördigheten.

FAO har startat en rad jordprojekt runt världen och har tillsammans med UNESCO startat projektet World Soil Map, en karta för att öka kunskaperna om världens jordar. Idag är de fragmentariska, med gamla data och med många vita områden.

Förra året utlyste FAO ett internationellt år för familjejordbruk. FAO påstod då att familjejordbrukare stod för 70 procent av odlingsmarken. Det bestreds i rapporten "Hungry for Land" från "Grain" (en ideell organisation till stöd för småjordbrukare). I världen förutom Indien och Kina brukas bara 17 procent av åkern av småodlare. Med den andelen står de för största matproduktionen i världen.

De förlorar dock alltmer av sina odlingsmarker till företag, storproducenter av biobränslen och investerare. Miljontals tvingas överge sina jordar i förfärande hastighet säger Henk Hobbelink, ledare för Grain. En omvänd jordreform. Majoriteten av dagens jordbruksfamiljer har mindre än två hektar att bruka. Med den utvecklingen förlorar världen förmågan att kunna försörja sig själv, säger Henk Hobbelink. Centralamerika skulle kunna producera tre gånger så mycket mat, om man hade småböndernas skördar.

Jordförstörelsen och undanträngningen av småjordbrukare hänger ihop. Det är det moderna storskaliga jordbruket som står för det mesta av jordförstörelsen, genom monokulturer, konstgödsling och giftbesprutning. Viktiga näringsämnen i maten har runt halverats med det moderna jordbruket. I fattiga länder fås större skördeökningar med ekologiskt jordbruk än med sådana metoder.

Gabe Brown är en amerikansk familjejordbrukare som gått i spetsen för att återvinna jordens bördighet med ingen plöjning, växtföljdsbruk, gröngödsling med många växtarter, ständig marktäckning och integrering med boskapsskötsel. Han säger att med de metoderna har han kunnat öka matjordslagret med en tum på fem år. När han startade omläggningen fanns inga maskar och hälften av regnet tog jorden inte emot.

La Via Campesina är en internationell bonderörelse med 150 miljoner småjordbrukare som står upp mot storskaligheten och vill ha matsuveränitet, att varje land själv skall producera sin mat.

De stora bondefacken i Europa, och Sverige, är dock för det jordbruk som hotar vår överlevnad genom att göra jorden obrukbar. SIDA ger mycket lite till utvecklingen av fattiga länders jordbruk. Det man ger går dock till att sprida det ”moderna” jordbruket.

Man ger bidrag till Bill Gates organisation AGRA (Allians för en grön revolution i Afrika), som vill ha GMO, konstgödselbruk och mer växtgifter. Sverige borde i stället arbeta för familjejordbrukarnas brukarrätt, i synnerhet kvinnornas, och för ett ekologisk jordbruk som kan återställa jordens bördighet.

Text: Hans Sternlycke