Internationella året för jordarna – Ge inte Bill Gates GMO-jordbruk stöd

publicerad 15 januari 2015
- Torbjörn Sassersson red.
Bill Gates 29 juni 2020. Foto: eget arbete (via TED.com)
Bill Gates, June 29, 2020. Photo: own work, hand-out by Ted.com
Bill Gates, 29 juni 2020. Foto: eget arbete

FN har genom FAO, Food and Agriculture Organisation, utlyst detta år till, Internationella året för jordarna. Svenska medier har inte observerat detta, trots att 800 miljoner svälter idag och att möjligheterna att uthålligt försörja jordens växande miljarder med mat har minskat dramatiskt. Istället ger SIDA pengar till Bill Gates GMO-projekt.

Text: Hans Sternlycke

FAO_logoLivsmedelsprouktionen skulle behöva öka med 60 procent. En tredjedel av jordarna har förlorats av sådant som asfaltering, erosion, kompaktering, försurning, förgiftning och förlust av mull och näring. Enligt FAO kan det ha tagit upp till 1000 år att frambringa en centimeter matjord. Till halvsekelskiftet kommer andelen bördig åkerjord att bara vara en fjärdedel av vad den var 1960.

Jordbruksmetoderna innebär ökenspridning, koldioxidavgång och förlust av biologisk mångfald – i synnerhet av det liv som finns i jorden av maskar, bakterier och svampar, nödvändiga för bördigheten.

FAO har startat en rad jordprojekt runt världen och har tillsammans med UNESCO startat projektet World Soil Map, en karta för att öka kunskaperna om världens jordar. Idag är de fragmentariska, med gamla data och med många vita områden.

Förra året utlyste FAO ett internationellt år för familjejordbruk. FAO påstod då att familjejordbrukare stod för 70 procent av odlingsmarken. Det bestreds i rapporten “Hungry for Land” från “Grain” (en ideell organisation till stöd för småjordbrukare). I världen förutom Indien och Kina brukas bara 17 procent av åkern av småodlare. Med den andelen står de för största matproduktionen i världen.

De förlorar dock alltmer av sina odlingsmarker till företag, storproducenter av biobränslen och investerare. Miljontals tvingas överge sina jordar i förfärande hastighet säger Henk Hobbelink, ledare för Grain. En omvänd jordreform. Majoriteten av dagens jordbruksfamiljer har mindre än två hektar att bruka. Med den utvecklingen förlorar världen förmågan att kunna försörja sig själv, säger Henk Hobbelink. Centralamerika skulle kunna producera tre gånger så mycket mat, om man hade småböndernas skördar.

Jordförstörelsen och undanträngningen av småjordbrukare hänger ihop. Det är det moderna storskaliga jordbruket som står för det mesta av jordförstörelsen, genom monokulturer, konstgödsling och giftbesprutning. Viktiga näringsämnen i maten har runt halverats med det moderna jordbruket. I fattiga länder fås större skördeökningar med ekologiskt jordbruk än med sådana metoder.

Gabe Brown är en amerikansk familjejordbrukare som gått i spetsen för att återvinna jordens bördighet med ingen plöjning, växtföljdsbruk, gröngödsling med många växtarter, ständig marktäckning och integrering med boskapsskötsel. Han säger att med de metoderna har han kunnat öka matjordslagret med en tum på fem år. När han startade omläggningen fanns inga maskar och hälften av regnet tog jorden inte emot.

La Via Campesina är en internationell bonderörelse med 150 miljoner småjordbrukare som står upp mot storskaligheten och vill ha matsuveränitet, att varje land själv skall producera sin mat.

De stora bondefacken i Europa, och Sverige, är dock för det jordbruk som hotar vår överlevnad genom att göra jorden obrukbar. SIDA ger mycket lite till utvecklingen av fattiga länders jordbruk. Det man ger går dock till att sprida det ”moderna” jordbruket.

Man ger bidrag till Bill Gates organisation AGRA (Allians för en grön revolution i Afrika), som vill ha GMO, konstgödselbruk och mer växtgifter. Sverige borde i stället arbeta för familjejordbrukarnas brukarrätt, i synnerhet kvinnornas, och för ett ekologisk jordbruk som kan återställa jordens bördighet.

Text: Hans Sternlycke

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Se upp för PETRO:s – Plants Engineered To Replace Oil. Begreppet “jordbruk” behöver inte längre kopplas ihop med matproduktion.

  PETRO:s är ett “Smart” nytt namn för att undvika konsumentkänsliga ord som GMO och modifierade växter. EU har bestämt att medlemsländer ska byta ut traditionella bränslen med minst 10% “Biofuels”. Dessa biofuels består av GMO-växter eller växtrester som behandlas i tankar med GMO-jäst.

  Det är inga små ytor som EU föreslår att tas i bruk: “Europe’s biofuel policies might have an indirect impact equal to 4.5 million hectares of land – an area the size of Denmark.”. Någon som fattar vad alla dessa nedlagda åkrar nu ska börja användas till – indirect land use change (ILUC)?

  Istället för att producera mer ekologiskt odlad mat ska vi intensifiera odling av biobränslen och smitta ned jorden och puttra ut GMO.

  PETRO:s och GMO: http://magazine.good.is/articles/the-new-gmos-plants-engineered-to-be-better-biofuels

  EU regler om Biofuels: http://ec.europa.eu/agriculture/bioenergy/biofuels/index_en.htm

  Indirect land use: http://us1.forward-to-friend1.com/forward/show?u=8f42af8d26b382b0bcc4930b2&id=73551699f1

 • Jordbruksomläggning och utveckling av biotech-industriella jordbruksmetoder har sin grund i teorier om miljö och klimatförändringar. Ett stort opinionsarbete pågår för att vinna folkligt stöd och förtroende för teorin. Nu ger även påven ger sitt stöd för teorin.

  I mars 2015 går en påvlig ”bulla” ut till 1,2 katoliker som uppmanas stödja forskningen om klimatförändringen. Målet är att vinna över världens katoliker som tillhör några av världens mest aktiva klimatförnekare. Vetenskaplig rådgivare till skrivelsen är klimatolog och Unicef-professorn Veerabhadran Ramanathan vid Scripps Institution of Oceanography, San Diego, California. Han menar att religiösa institutioner bör agera för att skapa opinion och att aktivera allmänheten. “Finding ways to develop a sustainable relationship with nature requires not only engagement of scientists and political leaders, but also moral leadership that religious institutions are in a position to offer.”

  Kyrkan har traditionellt stått för andliga värderingar och har därför hamnat i kollisionskurs mot vetenskap och upplysningen. De senare avfärdar metafysik och religion på grundval att det endast är det materiella som kan studeras och utgöra en objektiv kunskapsbas. Att påven sanktionerar naturvetenskap och blir en av dess apostlar kan inte innebära annat än att vi nu är inne i en starkt kyrkligt driven sekulariseringsprocess.

  En ökad tilltro till vetenskap kan få fler spinoff-effekter som inte minst främjar transhumanismen. John H Evans menar t ex i en artikel, om tro i förhållande till vetenskap, att ”the implications of /…/ levels of faith for the transhumanist movement, /…/ is particularly dependent on faith in science.

  Vad blir nästa påvliga bulla; stöd till transhumanism och kloning av människor och utveckling av nya varelser?

  Påvlig bulla: http://www.newscientist.com/article/mg22530044.500-pope-to-make-moral-case-for-action-on-climate-change.html#.VLkAkCyvvgY

  Pursuit of the common good: http://www-ramanathan.ucsd.edu/files/pr205.pdf

  John H Evans: http://pus.sagepub.com/content/early/2014/03/06/0963662514523712.abstract

 • Folk har inte fakta om GMO där är problemet, de aningslösa styr världen idag. Låt dom få veta vad GMO är. passa vidare de vetenskapliga undersökningarna som faktiskt finns, då kommer vi se en förändring.

  Så enkelt är det.

 • Tyvärr bekräftas igen att BIG MONEY bestämmer som vanligt. Vad jag inte kan förstå är att våra politiker som borde veta bättre stöder GMO, både fru Bildt och FP/Marit som ju var så jordnära, nästan en omöjlig svängning — varför ? Det blir ännu mera kemikalier och det blir utslagning av bönder i stor utsträckning, bara negativt.

 • Vatikanen gör ”tummen upp” för GMO. Inte konstigt att kyrkan modifierat Fader vår; en av de mest lästa bönerna. Bönen finns nu i en förädlad ”ekumenisk översättning”. I dessa ”Fiat Pane”-sammanhang” vill jag särskilt uppmärksamma den nya 5:e raden; ”Ge oss idag det bröd vi BEHÖVER”.

  Meningen verkar subliminalt och syftar till att stadfästa de vanligt förekommande anspråken på att världen ”behöver” GMO för att mätta alla munnar. Med den nya bönen/affirmationen i var mans mun är det inte långt tills vi blir bönhörda.

  Bill Gates är väl annars så nära en sekulär gudom man kan komma och är såväl finansiär av Big Biotech som dess språkrör.

  Majoriteten av världens befolkning säger NEJ till GMO och JA till ekologiska grödor. Bättre hade då varit om kyrkan hört våra böner och nyöversatt raden med ”Ge oss idag det bröd VI VILL HA”. Viktigt att vi motarbetar Deras retorik i vår andliga praktik.

  Vår Fader
  Vår Fader, du som är i himlen.
  Låt ditt namn bli helgat.
  Låt ditt rike komma.
  Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
  Ge oss idag det bröd VI VILL HA (behöver).
  Och förlåt oss våra skulder,
  liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
  Och utsätt oss inte för prövning,
  utan rädda oss från det onda.
  Ditt är riket,
  din är makten och äran,
  i evighet.
  Amen.

  http://www.atl.nu/lantbruk/vatikanen-gillar-gmo-grodor

 • En “väckarklocksartikel” – alla kyrkor världen över borde ringa hela året för att varna/protestera. Noterar Fiat Panis i loggan, vilket får mig att tänka på Fiat Money = toilet paper money som skapas ur tomma intet. GMO-grödans värde är likaledes fabricerat.

  Hans skriver “Miljontals tvingas överge sina jordar i förfärande hastighet”. Ja, detta är planerat av FN/OECD och är ett “naturligt” led i att skapa en världsregering genom begreppet “hållbar utveckling”. Denna sk hållbarhetsterm inbegriper ekonomisk “full speed ahead”. Ekonomin får alltså INTE röras. Tillväxten ska ske genom nyimperialism/landgrabbing av Asien och Afrika.

  Framtiden står inte skrivet i stjärnorna utan i FN:s knytnävar. 2015 är ett ödesår då politiska/ideologiska “frön” ska sås inför en demokratiskt utmärglad värld Post2015. FN:s nyckelord för framtiden är change, transformation och new agenda. De har en digital klocka på sin hemsida som tickar ned sekund för sekund innan det händer – som i “värsta thrillerfilmen”.

  FN-rapport: “The road to dignity by 2030: ending poverty, TRANSFORMING all lives and protecting the planet. Unesco millennium goal 2015”. “To make this happen, they want norm-based policy coherence at all levels, corresponding reform of global governance”. http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/700&referer=http://www.un.org/en/documents/&Lang=E

  De har storstilade planer på relocation/folkförflyttning, vilka bl a ska inhysas i helt nybyggda ICT-kontrollerade megastäder, GMO-odling förespråkas också av FN.

  Se figur på antal invånare i städer i framtiden: http://www.un.org/esa/population/publications/WUP2005/2005WUP_FS4.pdf

  http://globaltrends2030.files.wordpress.com/2012/11/global-trends-2030-november2012.pdf

  • Ja, en fantastiskt bra skriven “väckarklocksartikel” indeed!!

   Orden — “..alla kyrkor världen över borde ringa hela året för att varna/protestera..” — får mig att tänka på folkmassorna i Paris (och andra städer) härförleden.
   Det ska hända något chockartat för att folk ska reagera “en masse”.

   Att planetens jordar långsamt förgiftas (med allt vad det innebär!) sker öppet, samtidigt som det ena efter det andra smygs in, det får inte allmänheten att reagera. Jag befarar att när tillräckligt många äntligen insett faran – kan det vara försent.

   SIDA och andra organisationer kan inte längre blunda och vända dövörat till inför verkligheten! Vid det här laget MÅSTE dessa ‘filurer’ ha förstått vad GMOs etc kommer att ställa till med.

   FRUSTRERAD, besviken och SVIKEN ..är bara förnamnet!!!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *