Knölval befrias från fisknät med kniv

publicerad 18 augusti 2015
- av NewsVoice