Peter Krabbe kommenterar NASA:s planer för robotar, IT, vädermodifiering och krig

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 27 juni 2019
- NewsVoice redaktion

FRAMTIDEN. Ett NASA-dokument från 2001 avslöjar hur djupt engagerad NASA som tankesmedja var och sannolikt fortfarande är i människans och planetens utveckling. Rymdorganet spekulerar om allt från krigföring, person-chippning, vädermanipulation och energisystem till självständiga robotar och smart damm. Peter Krabbe kommenterar de faror som en teknologisk utveckling utan sans kan leda till.

Text: Peter Krabbe, arkitekt | NewsVoice fick tillstånd att återpublicera artikeln från Krabbes blogg | Bild: Ron Diftler och en Robonaut. Pressfoto: Images.nasa.gov

När jag i den förra artikeln framförde förhoppningar om en ljusnande framtid, var det relaterat till att kampen mot globalismen började få framfart, de nationalistiska krafterna börjar samla sig och bilda en växande opposition. Ändå är det inte så många som fullt ut förstår vad ett globalistiskt herravälde faktiskt kommer att innebära för oss alla. En smygtitt på deras framtidsplaner gör det lite tydligare. Vi skall därför ta del av det diskussionsunderlag som NASA använder, upprättat av deras chefsforskare Dennis Bushnell.

Underlaget presenterades på ett föredrag för den amerikanska försvarsindustrin år 2001. Det är en skrämmande framtid som visar sig.

Väder som vapen

NASA arbetar tillsammans med US Airforce [USAF] och det amerikanska försvarsdepartementet (DOD) i det för oss alla korta tidsperspektivet år 2025. Den amerikanska krigsplaneringen går därvid parallellt med US Airforce program Owning the weather 2025som innebär att krigshökarna i USA räknar med att till sina vapen kunna använda stormar, orkaner, torka, svält, jordbävningar, stormfloder och tsunamis mm som komplement till konventionella vapen.

Geoengineering är en viktig komponent i detta, liksom elektromagnetisk styrning från stratosfären. Vi skall då betänka att de 25 år som då avsattes för utvecklingsarbetet, både inom NASA och USAF, under de återstående fem åren beräknas nå sitt slutmål. Vi är med andra ord långt framme i den process som dokumenten initialt beskriver. Oerhört mycket mer är redan på plats än vad vi har en aning om.

IT, Bio och Nano

Man räknade med en svindlande snabb utveckling inom vad man kallar den teknologiska revolutionen för IT, Bio och Nano. Det som förr tog decennier att utveckla tar nu bara månader. Det innebär konkret att en sådan utveckling sker inom relativt slutna kretsar med specialkunskap och fri tillgång på kapital. Vi vet alla vilka kretsar detta handlar om. Som en motståndare ser man det faktum att jordens befolkning ökar med 2 miljoner människor varje vecka. Detta faktum ligger som en skugga över all planering idag.

NASA: Future Strategic Issues 2001-2025. Slide: Spaceship Earth. Source: NASA.gov
NASA: Future Strategic Issues 2001-2025. Slide: Spaceship Earth. Source: NASA.gov

Styrd evolution

Dagens människor kämpar mot sin oförmåga i samband med global uppvärmning (fake- skapat av bl.a. NASA), föroreningar av luft och miljö, avverkning av skogar och livsmiljöer, stora infrastrukturprojekt som dammbyggen m.m. I sin linda befinner sig försöken att lägga sig i evolutionen genom genmanipulering av foster och människokroppar samt mind control av barn under uppväxt. Detta gäller också styrd evolution genom kontrollerad rasblandning i syfte att skapa en enda människoras.

NASA oroar sig för att USA med 18% av världens BNP ”bara” har kontroll över 30% av världens forskning. Av dessa 30% sker 21% av forskningen inom storföretagens sfär och bara 9% är regeringsstyrt av USA (statistik från 2001). Detta är en sanning med modifikation eftersom stat och industri i USA är så sammanvävda genom Deep State att skillnaden knappast existerar i praktiken.

Att forskningen i Ryssland, Kina och övriga Asien numera dominerar utvecklingen kan jag förstå skrämmer vettet ur NASA. Forskningen om nanoteknik leds knappt av EU, framför Japan och USA. Trump har därför istället gett fri budget till USA:s forskning inom framtidens Space War, Rymdens krig.

Bio/Nano-åldern startar 2021

Enligt NASA lever vi nu i IT-åldern, som får slutdatum år 2020. Därefter går vi in i Bio/Nano-åldern under något decennium för att sedan hamna i den Virtuella tidsåldern. I grova drag kan IT + Bio/Nano beskrivas som automatiseringens tidsåldrar medan den Virtuella handlar om robotisering. Bio kännetecknas av ökad livslängd (för de utvalda) och genetiskt urval före födseln samt haven som näringskälla, Nano innebär tekniska landvinningar som kol-nanoteknik, ett material med en styrka som med 600 ggr överträffar dagens stål och djur som teknikproducenter (exempelvis kombinationen spindeltråd och fårmjölk som ger nanotrådar).

Vad har då NASA mfl i tankarna?

Först och främst handlar det om styrningen av den enskilda människan. IT-tekniken skall ge möjlighet att kontrollera varje individ genom inplantat av chips, först motiverat av bekvämlighetsskäl och hälsokontroll, sedan av styrda impulser för tankekontroll och beteendekontroll.

Vi har redan systemet i en primitivare form genom våra mobiler och datorer, där alla våra rörelser och beteendemönster kan registreras och påverkas. Idealet är när chipsen kan opereras in redan vid födseln, mobilen kan vi än så länge lägga ifrån oss. Vi börjar numera vänja oss vid att fråga Siri, som också avlyssnar våra samtal när hon så önskar och mobilen är i närheten. Framtidens människa står i ständig direktkontakt med Myndigheten, som också enkelt kan avsluta våra liv genom en impuls till hjärtat, om vi blir för besvärliga och inte svarar mot avsedd mind control.

NASA: Future Strategic Issues 2001-2025. Slide: computer power. Source: NASA.gov
NASA: Future Strategic Issues 2001-2025. Slide: AI and computer power. Source: NASA.gov

En digital ”hjärnatlas” är snart utarbetad, med hjälp av den kan uppkoppling ske till IT/AI (artificiell intelligens), resultatet blir att vi alltmer kommer att förlora kontrollen över våra egna hjärnor.

NASA: Future Strategic Issues 2001-2025. Slide: Human Brain Project. Source: NASA.gov
NASA: Future Strategic Issues 2001-2025. Slide: Human Brain Project. Source: NASA.gov

Nya former av utbildning för att säkra nya normer

Skolor och universitet vill man avskaffa, istället skall all undervisning ske på distans genom webben. Den officiella motivationen för detta är att ”undervisningen” skall vara tillgänglig för alla. Genom uppkoppling direkt till hjärnan kan år av inlärning ersättas med några minuter.

I själva verket handlar det naturligtvis om kontrollerad information och indoktrinering som ingen skall kunna undkomma. Vår värdegrund kan man se som en inspirationskälla för denna statskontrollerade ”utbildning”.

Redan nu pågår försök med robotar som ersättning för lärare i skolsalarna. Eftersom man knappast kommer att klara ordningsproblemen i lärarlösa skolor är det enklare att ha skolsalen i hemmet. I alla NASA:s förslag är reducerade kostnader för samhället en motivation.

NASA: Future Strategic Issues 2001-2025. Slide: Education. Source: NASA.gov
NASA: Future Strategic Issues 2001-2025. Slide: Education. Source: NASA.gov

Märkligt nog tycks behovet av sociala relationer saknas helt i deras framtidsvärld. Till år 2025 räknar man med att 40% av privata och 15% av allmänna skolor och universitet skall vara stängda. Det verkar inte sannolikt att övergången från människa till halv- eller helrobotar skall lyckas om inte en effektiv mind control sätts in redan nu. Man har i och för sig goda resultat på detta genom lanseringen av AGW om den globala uppvärmningen, där en stor del av mänskligheten fåtts att tro på att en helt naturlig företeelse är skapad av oss själva.

Man tror att en annan fördelning av utbildning, kunskaper och därmed initiativ kommer att utjämna levnadsstandard och ekonomiska förutsättningar globalt. I vårt perspektiv är det ytterligt naivt att tro att historiska och religiösa motsättningar skulle gå att påverka till förmån för ett konfliktfritt samhälle. Det skulle i så fall förutsätta en global massindoktrinering av kolossalformat och med omedelbar verkan över hela planeten.

Robotarna ska ha en given plats i samhället

I NASA:s värld är det givet att styrningen av det globala idealsamhället sker genom amerikansk försorg och på uppdrag av landets finansiella och industriella oligarki, men detta är med nuvarande utveckling långtifrån säkert.

Som statistiken ovan visar är inte USA ensamma på scenen längre. Den framtida krigsplaneringen är därför väsentlig för NASA. Vi skall därför i kommande artikel se närmare på vad som mer ryms i detta djävulens skafferi.

Istället går vi vidare till några ord om den virtuella tidsåldern, robotarnas planerade entré i människornas värld.

Man skiljer på två typer av robotar, de traditionella som programmeras för enklare sysslor, exempelvis industrirobotar, och de självlärande som kan korrigera och utöka sitt kunnande.

En djurliknande fyrfotarobot som klarade att gå i ojämn terräng presenterades nyligen. Vid ett försök att sparka omkull den använder den sin erfarenhet för att återta balansen och undvika att falla. Den kan då lösa oväntade situationer. Det är denna senare som kan komma att konkurrera med människan om arbetsuppgifterna i det dagliga livet. Till och med NASA hyser betänkligheter inför dessa robotars möjligheter att utveckla en intelligens som kan överträffa människans. De bör kunna klara att reproducera sig själva och kapa banden till sin skapare.

Alla förstår säkert riskerna när robotar sätts in i människans ställe som fotsoldater, ordningsmakt eller andra stridsfunktioner, där de fattar beslut som saknar emotionell förankring. Utrustade med de laservapen som redan finns saknas möjligheter för framtidens demonstranter att föra en dialog. Maktens perfekta redskap – men till sist kanske de vänder sig mot Makten istället?

Populationen för stor

Alltför få reflekterar över hur denna ekvation skall gå ihop – när våra arbetsplatser övertas av automatisering och robotar som arbetar dygnet runt utan att ställa krav, förstår vi att industrin gör stora vinster. Men när jordens befolkning samtidigt växer utan att nya försörjningsmöjligheter skapas, återstår bara alternativet att radikalt minska denna befolkning.

Globalismens ideal är att 10 miljarder människor skall bli 1 miljard istället. Denna process pågår redan i många skilda sammanhang, inbakat i globalismens agenda – sterilisering genom mat, läkemedel och könsbyten, upplösning av familjebegreppet och främjande av homosexualitet, manipulerade födoämnen och livsavkortande mediciner m.m. När man talar om en basal välfärd avser man dem som kommer att tillåtas finnas kvar på en låg ekonomisk nivå, samtidigt som den styrande klassen kommer att vältra sig i överflöd. IT-samhällets kontroll över individen kommer inte att ge några möjligheter att komma undan.

Allt detta kanske låter som science fiction, men är faktiskt en konkret verklighet och i de fall den inte redan är förverkligad kommer den att bli det inom en mycket nära framtid. Avgörande kommer att bli globalismens ställning i samhällsutvecklingen, bara ett starkt nätverk av självständiga nationer kan stoppa eller fördröja utvecklingen.

Vi har gjort vårt EU-val och det räckte inte. Vi har gjort vårt nationella val och det räckte inte heller. Bara en försvinnande liten del av våra politiker vet vad globalismen egentligen innebär. År 2025 står vi inför en mycket annorlunda situation, en situation som vi varken kan stoppa eller bromsa. Vägen dit är kort. Bara eftertankens kranka blekhet återstår.

Text: Peter Krabbe, blogg

NASA: Future Strategic Issues 2001-2025. Slide: Micro waves.
NASA: Future Strategic Issues 2001-2025. Slide: Micro waves.

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Språket är avgörande då det inte finns något annat sätt att tolka signaler genom nätverkskommunikation (cybernetik) Uttrycket chip kan diskuteras då detta traditionellt kräver en IP/RFID adress. Den nya tekniken bygger mer på biometrisensor och simuleringar där individen kan urskiljas i en simulering av miljön, ni vet ju att Google har bilder på alla gator, man kan bygga vidare på den idén och integrera ett 3 d datorspel t ex av Stockholm med alla i innevånare men innevånarna har utbytta namn för att säkra integriteten. Om denna simulering är en miniatyrisering av verkligheten som vid behov kan skalas upp för önskat ändamål så kan.man åstadkomma både det ena och det andra. D V S för gått eller för ont. Tänk om detta automatiseras.

  Klart är att väst kämpar mot öst i frågan om att fler får tillgång till tekniken för att undvika digital diktatur och digital förslavning.

  Tänkandets maskineri: Martin Ingvar när AI lär från hjärnan.

  Här skriver KI’s f d vice rektor att vi inte behöver memorera saker i framtiden! Förbättring eller dystopi frågar sig författaren Martin Ingvar.

  https://www.adlibris.com/se/bok/tankandets-maskineri-nar-ai-lar-fran-hjarnan-9789188589323

 • Peter Krabbe skriver:

  “En djurliknande fyrfotarobot som klarade att gå i ojämn terräng presenterades nyligen. Vid ett försök att sparka omkull den använder den sin erfarenhet för att återta balansen och undvika att falla.”

  Här ser vi en sparkad (men inte avskedad robot):

  https://www.youtube.com/watch?v=cNZPRsrwumQ

  BigDog Overview (Updated March 2010)

  5G, 6G, 7G, … gör det möjligt för DIG att så småningom få besök av en sådan rar liten VoFfe, hoppsan, jag menar naturligtvis vovve.

  Härliga tider, strålande tider…

 • Artificiell intelligens tänkes ju utvecklas tillsammans med ett myller av robotar i olika storlek. Den biologiska naturen har redan ett sånt myller av minirobotar. Insekter är helt förutsägbara vad deras taktik beträffar. Ren instinkt. Levande celler är enormt avancerade nanoteknologiska underverk. Salamandrar återskapar avhuggna lemmar, men inte om jag fattat rätt när man tar bort de vita blodkropparna (makrofager). I det fallet blir det bara en stump så som det blir på oss.
  Eftersom naturen har den tekniska förmågan att uträtta såna mirakel måste det finnas en omgivning som vi inte ser. Analogt med att en avatar inte har insyn i det maskineri som genererar avataren. Hur reagerar detta något när vi bygger upp nånting helt annat, som ändå är helt beroende av en materiell bas bestående av atomer?
  Atomer som sannolikt är genererade av ett omgivande och överordnat intelligent system. Avatarer som gör uppror inom ramen för ett dataprogram som dom inte kan påverka men som eventuellt ogillas av dom som kan påverka.
  Det är nog säkrast att försöka förstå dessa ting. Om vi använder AI-robotar för att skydda skapelsen med dess myller av växter och djur och undviker biologiskt skadliga kemikalier kanske det kan uppkomma en symbios med det överordnade systemet. Minirobotar skulle tålmodigt kunna plocka bort det vi kallar skadeinsekter tom utan att döda dom. Minirobotar skulle kunna symbiotiskt samverka med underjordens invånare för att optimera jordmånen. Det är bara blygsamma förslag som av mer kunniga kan utvidgas.
  Det överordnade systemet kanske inte har ngt emot att vår AI används i rymden, men om hela universum är artificiellt finns det nog genvägar till andra delar av rymden.

  • Peter, du skriver: “Eftersom naturen har den tekniska förmågan att uträtta såna mirakel måste det finnas en omgivning som vi inte ser.”

   Bara vi börjar fundera lite över det skenbart mest självklara som finns, räknandets logik, stöter vi på oanade utvidgningar.

   Här är en intressant illustration av matematiska konsekvenser som starkt vittnar om omgivningar vi inte kan se:

   https://www.youtube.com/watch?v=T647CGsuOVU

   (Imaginary Numbers Are Real [Part 1: Introduction

   • Pythagoreanerna ansåg på sin tid att nummer och matematiska symboler alltid var relativa, inte som i dagens matematik där ekvationer söker efter ett absolutvärde. Det innebär att man har infört ett statiskt teoretiskt tänkande i denna dynamiska värld där allt hela tiden befinner sej i rörelse. Det är bara vår begränsande perception som får materia att se ut som en fast klippa i tillvaron. Den relativt nya vortexmatematiken beskriver denna rörliga tillvaro i siffror, något som exv Nikola Tesla byggde sina energilösningar på. Det som vi inte kan se finns alltså beskrivet med siffror på ett enkelt sätt. När man väl kommer underfund med hur det hela fungerar så förstår man också att ett AI aldrig kan överta den förmåga och de tankesystem som vi själva kan skapa eftersom datorer är register som enbart kan tolka och omforma det som skapats av oss. Människan kommer alltid att ligga steget före, det blir enbart de som ger efter för den enorma kunskapsmassa som datorer sammanställer som förblir slavar. De flesta ger efter för att det är bekvämt, andra tjänar ekonomiskt på det och makten ser utvecklingen med AI som en maktfaktor. Vi ska inte tänka enligt makten,
    bara reagera på stimuli vilket sker redan via sociala media. Som Peter G. skriver, instinkt är ett slags biologiskt AI som redan existerar, även hos oss. Men oftast som en skyddsmekanism mot yttre hot.

 • NASA förknippar vi ju med astronauter…

  VoF-profilen astronauten Christer Fuglesang är inte någon höjdare i mina ögon, även om han ofta verkar befinna sig helt i det blå.

  Här är det enda offentliga uppträdande av Fuglesang som jag tycker bekräftar en vetenskaplig sanning:

  https://www.youtube.com/watch?v=eCRuYsH2nRU

  (Christer Fuglesang sluddrar efter överdos av homeopatiska sömnpiller)

  En parentes för den språkintresserade:

  På tyska finns det olika uttryck för att uttrycka berusning. Några av de starkaste är “sternhagelvoll” och “blau”.

  “Blau” betyder blå.

  Här är en förklaring på tyska till orsaken att blå betyder asfull:

  https://praxistipps.focus.de/warum-heisst-betrunken-sein-blau-sein-die-antwort_96698

  Astronaten Christer Fugelsang befinner sig uppenbarligen då och då i det blå (i gott sällskap med de andra VoFfarna, anser jag)

  Astronauter är alltid antingen 33:e gradens frimurare eller också Mormoner, säger Walter Veith i följande föredrag. Om ni skrollar fram 25 minuter får ni ta del av några häpnadsväckande fakta om väldigt nära släktskap mellan några av världens mest kända personer:

  https://www.youtube.com/watch?v=P-8-teAlZsE

  (223 – The New Age Agenda / Total Onslaught – Walter Veith)

  Walter Veith berättar i detta intressanta föredrag att Mormonerna har en superdator där fakta samlas om ALLA jordens människor, levande och döda.

  Och när det gäller Geoengineering så finns det en annan superdator i Växjö, skänkt av IBM.
  Superdatorn styr LOIS.

  Så här skriver Peter Krabbe om LOIS i Växjö:

  “Som framgår av namnet arbetar dessa med högfrekvent strålning upp till jonosfären medan LOFAR (Low Frequency Array) resp. LOIS (Lofar Outrigger In Scandinavia) som täcker större delen av mellersta Sverige idag med centrum i Växjö, arbetar med lågfrekvent radiostrålning med extremt låga frekvenser, nedåt 10 MHz, där påverkan på levande organismer är som störst. Den officiella motiveringen för dessa anläggningar är att man skall forska i olika former av rymdteknik. LOIS består av ett par tusen samverkande antenner inom ett begränsat geografiskt område.”

  https://peterkrabbe.wordpress.com/2018/02/17/hoten-mot-manskligheten-istallet-for-solstralning-del-3/

  (Hoten mot mänskligheten – istället för solstrålning. Del 3)

 • Kära Fiskargubbe. Jag förstår din första kommentar lite bättre i dag. I går kväll var jag ganska trött när jag läste den och tyckte du “svävade ut” och hade svårt att hänga med.
  Du skriver poetiskt. Vilken vacker tanke du för fram ; sekulära och kristna i gott samarbete mot den Onde.
  Dock inte alla sekulära eller alla kristna, då många är / blir vilseledda. Se bara på svenska kyrkan som organisation t ex.
  Jag försöker kämpa emot så gott jag kan och är tacksam för alla andra som gör det.

 • Själv har jag passerat “bäst före datum” så det enda de nu kan ta ifrån mig är de miserabla rullator- och demensåren. Det har onekligen sina fördelar med att bli gammal…

 • Jag tror att robottekniken kommer att bli mycket omtyckt i flera sammanhang. Tex tidsödande arbete för att ta fram ekologiska produkter och annat som minskar användning av besprutning. AI för allt bättre översättningsprogram hoppas jag blir allmänt tillgängliga och minskar ondskans västimperiums möjligheter att isolera sina undersåtar från verkligheten. Cybernetisk teknologi har goda förutsättningar att erbjuda biverkningsfria ersättningar för kemiska mediciner. Och att reparera förlamningsskador.

  “Genom uppkoppling direkt till hjärnan kan år av inlärning ersättas med några minuter.”

  Nick Boström AI debattör tycks betvivla det och jag instämmer. Hjärnan är fantastisk men dess gränssnitt är redan fullt tillgängligt genom våra sinnen som är det vanliga sättet att mata in data. Synen har stor överföringskapacitet. Men ngt i hjärnan gör att man måste ta det pö om pö. Jag gissar att det har att göra med att proteinmolekyler långsamt byggs upp. Iaf finns det ingen garanti för att det går att snabba upp programmeringen/inlärningen väldigt mycket genom ngn sorts tekniskt gränssnitt.

  Däremot verkar det möjligt att vi djupare än hittills kan kopplas ihop med stora sökbara datamängder och AI. Så att det går att reglera vår access.
  Personligen tror jag att vi redan är en sorts AI och att vi redan på det naturliga biologiska sättet är uppkopplade till en sorts bakomliggande intelligens. Om den misstanken stämmer kan det möjligen inträffa överraskningar när vi tror oss vara först på plan i det avseendet. Men oavsett rekommenderar jag alla att tänka på möjligheterna inte bara det negativa.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *