Giftigt avloppsslam fortsätter spridas på åkrarna – Nu även med plast

publicerad 11 november 2019
- av NewsVoice
Åkermark - jordmark. Foto: Meganelford0. Licens: Pixabay.com

DEBATT. Stora mängder plast med miljögifter blandas in i vårt avloppsslam i reningsprocessen. De giftiga ämnena riskerar sedan att hamna på vår åkermark, men också i vårt dricksvatten. Det är hög tid att spridning av slam i vår livsmedelsproduktion upphör, skriver Gunnar Lindgren och Lena Jarlöv.

Text: Gunnar Lindgren (civilingenjör)och Lena Jarlöv (arkitekt) | Artikeln har tidigare publicerats i Göteborgs-Posten. | Bild:Åkermark. Foto: MeganelFord. Licens: Pixabay.com

Gunnar Lindgren, civ ing. Privat foto.

Regeringen beslutade 2018 att spridning av avloppsslam på åkermark skall förbjudas och tillsatte en utredning, som skulle klargöra hur beslutet skall verkställas. Utredningen, som skulle ha presenterats i september i år 2019 har skjutits upp till januari nästa år.

Det är ytterst angeläget att beslutet träder i kraft snarast. Det slam som fortfarande sprids på våra åkrar innehåller stora mängder giftiga ämnen, bland annat ämnet akrylamid, som är känt sedan skandalen med tunneln genom Hallandsåsen.

“Det slam som fortfarande sprids på våra åkrar innehåller stora mängder giftiga ämnen, bland annat ämnet akrylamid, som är känt sedan skandalen med tunneln genom Hallandsåsen”


I reningsverken blandar man in plast i slammet som fällningskemikalie och för att förbättra konsistensen. Plasten benämns amid/aminoakrylat, kopolymer och innehåller akrylamid, som är ett ytterst giftigt och cancerogent ämne som är genotoxiskt – det vill säga all exponering leder till cancerrisk.


 

Gränsvärden för vatten och livsmedel baseras därför på hur många cancerfall som kan väntas och tolereras. Gränsvärdet för vatten ligger vid 0,1 mikrogram per liter. Detta visar ämnets farlighet och leder också till svårigheter vid analys.

Vid Ryaverket i Göteborg används cirka 300 ton plast per år enligt årsredovisningen för 2018. Om allt slam i Sverige innehåller lika mycket plast är det frågan om cirka 5 000 ton plast per år, vilket motsvarar 500 lastbilar som lastar tio ton var.

Väl utspridd på åkern kan plasten tas upp av insekter, daggmaskar, fåglar och andra djur. En ko betar i sig cirka ett par hekto jord per dag. Även om slam inte får spridas där kor vistas, så gäller detta bara under en begränsad tid, så kallad karens. Många gifter i slammet lever betydligt längre i åkermarken än karenstiden. Plasten har lång livslängd och nedbrytningen går långsamt.

Kan hamna i dricksvatten

En del av fällningskemikalierna följer med utgående vatten från ett avloppsreningsverk. Akrylamid kan då hamna i en vattentäkt som används som källa för dricksvatten, till exempel Göta älv med sina många avloppsreningsverk uppströms.

Det sker inga analyser av exempelvis akrylamid i analysprogrammet för dricksvatten.

“Akrylamid kan då hamna i en vattentäkt som används som källa för dricksvatten, till exempel Göta älv med sina många avloppsreningsverk uppströms”.

Det är märkligt att så stora ansträngningar görs för att försöka hindra spridningen av plastpåsar och andra plastförpackningar, när våra reningsverk samtidigt avsiktligt fyller åkermarken med gigantiskt stora mängder plast med sina miljögifter.

Akrylamid är bara ett av de miljögifter som finns i slammet, men är särskilt anmärkningsvärt eftersom reningsverken själva tillsätter det. Det är hög tid att spridning av slam i vår livsmedelsproduktion upphör.

Text: Gunnar Lindgren (civilingenjör)och Lena Jarlöv (arkitekt)


Så här kan du stötta Newsvoice

Ämne: avlopsslam
 • Intressant med denna kognitiva dissonans. Samma personer som med styrka hävdar att klimatkrisen är en bluff och bara ett sätt för staten (eller andra som vill styra över människor, välj själv) ska få införa sina regleringar och ytterst en diktatur, hävdar lika starkt att samma styrande skikt vill minska befolkningen med hjälp av annan miljöförstöring (som den som lyfts i artikeln).

  Varför tolkar ni inte klimatproblemen som ett sätt för de styrande att döda oss alla?! Varför är den undantagen?

  Mycket märkligt.

 • Intressant med denna kognitiva dissonans. Samma personer som med styrka hävdar att klimatkrisen är en bluff och bara ett sätt för staten (eller andra som vill styra över människor, välj själv) ska få införa sina regleringar och ytterst en diktatur, hävdar lika starkt att samma styrande skikt vill minska befolkningen med hjälp av annan miljöförstöring (som den som lyfts i artikeln).

  Varför tolkar ni inte klimatproblemen som ett sätt för de styrande att döda oss alla?! Varför är den undantagen?

  Mycket märkligt.

 • Det borde snart för den mest enträgne entusiast av de politiska etablissemanget vara klart att det finns en agenda att decimerar befolkningen. Inte alla på en gång, för det skulle blir för tydligt. Livet går inte att släckas så snabbt, men långsamt över tid. Processen har som vissa redan skrivit pågått i flera decennier så det borde ha blivit resultat redan, vilket är sant, då de kroniska sjuka tilltar allt mer, inte att tala om cancer. Har hört argument att så kan det inte vara fallet, då denna industrin skulle förlora sin inkomst.

  Men tyvärr är det så, att en viss typ människa kan bara tänka i korta perspektiv och inte se de långvariga konsekvenser, dessutom har många människor en psykologisk blockering då de hela tiden tänker det gäller inte dem själva, bara de andra. Det är tydligt hos miljöpartister, som skulle först stå på barrikaderna mot alla de brott mot mänskligheten som sker i egen bakgård. Fördröjningstaktik i regeringen ger sken av att man gör något som man de facto inte vill göra, men lugnar de flesta ignoranta medborgarna att ” staten” hjälper oss.

  Den som bär på tankarna att det finns för många människor på jorden skulle skyndsam ta livet av sig själv för att gå fram med bra exempel. När man nämna detta i en diskussion blir det plötsligt tyst och en del börjar förstå innebörden av detta budskap.

 • Det borde snart för den mest enträgne entusiast av de politiska etablissemanget vara klart att det finns en agenda att decimerar befolkningen. Inte alla på en gång, för det skulle blir för tydligt. Livet går inte att släckas så snabbt, men långsamt över tid. Processen har som vissa redan skrivit pågått i flera decennier så det borde ha blivit resultat redan, vilket är sant, då de kroniska sjuka tilltar allt mer, inte att tala om cancer. Har hört argument att så kan det inte vara fallet, då denna industrin skulle förlora sin inkomst.

  Men tyvärr är det så, att en viss typ människa kan bara tänka i korta perspektiv och inte se de långvariga konsekvenser, dessutom har många människor en psykologisk blockering då de hela tiden tänker det gäller inte dem själva, bara de andra. Det är tydligt hos miljöpartister, som skulle först stå på barrikaderna mot alla de brott mot mänskligheten som sker i egen bakgård. Fördröjningstaktik i regeringen ger sken av att man gör något som man de facto inte vill göra, men lugnar de flesta ignoranta medborgarna att ” staten” hjälper oss.

  Den som bär på tankarna att det finns för många människor på jorden skulle skyndsam ta livet av sig själv för att gå fram med bra exempel. När man nämna detta i en diskussion blir det plötsligt tyst och en del börjar förstå innebörden av detta budskap.

 • Mängden tungmetaller som påträffas hos människor lär ha fått forskare att höja på ögonbrynen och detta ihop med plasten akrylamid lär inte direkt förbättra chansen att slippa drabbas av cancer för de som äter grödor som odlats med dessa skadliga ämnen!
  Jordbruksverket tycker ju också att vi skall få ta del av diverse insektsgifter som t ex glyfosat, som skall förbjudas MEN fick dispans ännu ett år.
  Konstgödseln innehåller väl inte heller några ämnen som våra kroppar favoriserar och urlakar dessutom jorden så att viktiga vitaminer och mineraler gradvis minskar.
  I beaktande av artikeln och det jag själv skrivit här, så får man ställa sig frågan om våra myndigheter vill oss väl eller har andra avsikter.

  • Läkemedelsindustrin har intresse av mer sjukdom. Bankmaffian äger stora delar av den. Spridning av gifter blir då logiskt, medan det gröna fokuset hålls på 0,01% CO2 för att förvilla folket bort från vad som är viktigt, nämligen ekologisk hållbarhet och beredskap mot ex. supervulkanutbrott som kan ge tre år utan skördar i hela världen.

   Så jag tycker på något vis att miljöpartister är mer klandervärda än giftspridande bankmafiosos, eftersom bankmafiosos inte direkt hymlar om att de besöker Bilderberggruppen för att muta våra politiker, samt ljuger dygnet runt via sina demagogiska fulmedier, medan miljöpartister faktiskt hycklar riktigt duktigt och gör allt för att utmåla sig som godheten, medan de går bankmaffians globalist-ärenden.

   Om man börjar i rätt ände är det lätt att göra rätt. 1. Gör rätt själv. 2. Stöd och välj bättre politiker och bättre partier, ex. partier som är emot bankmaffians EU-lurendrejeri, samt valsamverkar för att ta sig över 4%-spärren!

   • Jeg støtter det du sier 100 % Bevisst forurensing av mennesker har pågått i flere tiår. Selv har jeg latt være å vaksinere min datter. Jeg stoler simpelthen ikke lengre på legemiddelindustrien.

 • Mängden tungmetaller som påträffas hos människor lär ha fått forskare att höja på ögonbrynen och detta ihop med plasten akrylamid lär inte direkt förbättra chansen att slippa drabbas av cancer för de som äter grödor som odlats med dessa skadliga ämnen!
  Jordbruksverket tycker ju också att vi skall få ta del av diverse insektsgifter som t ex glyfosat, som skall förbjudas MEN fick dispans ännu ett år.
  Konstgödseln innehåller väl inte heller några ämnen som våra kroppar favoriserar och urlakar dessutom jorden så att viktiga vitaminer och mineraler gradvis minskar.
  I beaktande av artikeln och det jag själv skrivit här, så får man ställa sig frågan om våra myndigheter vill oss väl eller har andra avsikter.

  • Läkemedelsindustrin har intresse av mer sjukdom. Bankmaffian äger stora delar av den. Spridning av gifter blir då logiskt, medan det gröna fokuset hålls på 0,01% CO2 för att förvilla folket bort från vad som är viktigt, nämligen ekologisk hållbarhet och beredskap mot ex. supervulkanutbrott som kan ge tre år utan skördar i hela världen.

   Så jag tycker på något vis att miljöpartister är mer klandervärda än giftspridande bankmafiosos, eftersom bankmafiosos inte direkt hymlar om att de besöker Bilderberggruppen för att muta våra politiker, samt ljuger dygnet runt via sina demagogiska fulmedier, medan miljöpartister faktiskt hycklar riktigt duktigt och gör allt för att utmåla sig som godheten, medan de går bankmaffians globalist-ärenden.

   Om man börjar i rätt ände är det lätt att göra rätt. 1. Gör rätt själv. 2. Stöd och välj bättre politiker och bättre partier, ex. partier som är emot bankmaffians EU-lurendrejeri, samt valsamverkar för att ta sig över 4%-spärren!

   • Jeg støtter det du sier 100 % Bevisst forurensing av mennesker har pågått i flere tiår. Selv har jeg latt være å vaksinere min datter. Jeg stoler simpelthen ikke lengre på legemiddelindustrien.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *