Vattenfall får vrakpris för tysk kolkraft

publicerad 3 december 2020
- av Tege Tornvall
Kolkraftverket i Moorburg (Hamburg). Foto: Ajepbah. Licens: CC-BY-SA-3.0
Kolkraftverket i Moorburg (Hamburg). Foto: Ajepbah. Licens: CC-BY-SA-3.0
Kolkraftverket i Moorburg (Hamburg). Foto: Ajepbah. Licens: CC-BY-SA-3.0

EKONOMI. Tyskland har nu enligt affärstidningen Handelsblatt inlett en serie auktioner som undan för undan skall avveckla tysk kolkraft. I en första omgång deltog bland annat Vattenfall med sitt kolkraftverk i Moorburg utanför Hamburg.

Text: Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

Det skall enligt Vattenfalls nya koncernchef Anna Borg stängas sommaren 2021, trots att det togs i drift så sent som 2015. Verket har två block om vartdera 800 megawatt (MW) effekt och totalt 14 TWh (terrawattimmar) möjlig kapacitet.

Auktionerna är omvända. I förhandling med tyska staten får kraftbolagen ange en lägsta summa de vill ha som ersättning för att lägga ned en anläggning.

Hur mycket Vattenfall får för Moorburg är inte känt, men genomsnittligt har de auktioner som hittills hållits givit drygt 66,000 Euro per MW effekt. Det skulle ge Vattenfall 106 miljoner Euro för 1600 MW effekt, alltså runt 1,1 miljard kronor.

Totalt har verket kostat Vattenfall ca 30 miljarder kronor.

Verket byggdes för 30-40 års drift men stängs nu av i förtid efter fem år. Det skulle ge både elektricitet och fjärrvärme till tvåmiljonersstaden Hamburg, men Vattenfall fick inte bygga de ledningar som behövdes för fjärrvärme.

Tysk energipolitik med successiv nedläggning fram till år 2038 har kraftigt minskat värdet på tyska kolkraftverk. Vattenfall har redan skrivit av 17,7 miljarder på Moorburg.

I en SVT-intervju den 4 oktober beräknar Vattenfalls strategichef Andreas Regnell en total förlust på 27 miljarder kronor med tre miljarder från auktionen. Med bara en miljard blir förlusten i stället 29 miljarder.

Men nya koncernchefen Anna Borg är nöjd. ”Det gör det möjligt för oss att ta Moorburg-verket från nätet tidigare än planerat”, säger hon till Handelsblatt. Det är ett led i Sveriges klimatpolitik, som grundas på tron att mer koldioxid skulle farligt värma atmosfären.

Statsvetaren och ekonomen Borgs uppgift är inte att få statsägda Vattenfall att producera elektricitet så kostnadseffektivt och leveranssäkert som möjligt utan att  ”möjliggöra ett liv utan fossila bränslen inom en generation”, som hon säger till Handelsblatt.

I Moorburg förskingras svenska skattebetalares pengar precis som när Vattenfall 2009 köpte det nederländska kraftbolaget Nuon till överpris och tvingades skriva ned dess värde med över 15 miljarder.

Text: Tege Tornvall, nätverket Klimatsans