Regeringen placerar museum om Förintelsen i Stockholm

publicerad 26 januari 2021
- av Gästskribent
Stockholms kultur- och stadsmiljöborgarråd Jonas Naddebo (C). Pressfoto: Centerpartiet
Stockholms kultur- och stadsmiljöborgarråd Jonas Naddebo (C). Pressfoto: Centerpartiet
Stockholms kultur- och stadsmiljöborgarråd Jonas Naddebo (C). Pressfoto: Centerpartiet

KULTUR. Regeringen har meddelat att Sveriges museum om Förintelsen kommer förläggas i Stockholm. Kultur- och stadsmiljöborgarråd Jonas Naddebo (C) välkomnar beskedet. Sverige behöver ett museum för att bibehålla och utveckla kunskaperna om hur Förintelsen kunde ske, vad som skedde i Europa under tiden och hur Sverige agerade, skriver Centerpartiet.

Inrättandet av ett museum markerar att Förintelsen hänger ihop med Sveriges historia och det faktum att berättelser från överlevande med anknytning till Sverige är en del av Sveriges kulturarv. Det vilar på vårt gemensamma ansvar att fortsätta berätta, säkra förståelsen och kunskapen om förintelsen.

"Jag är glad att regeringen lyssnat till våra argument i Stockholm. Vårt viktigaste budskap var att en placering i Sveriges huvudstad ger museet den tyngd som minnet av Förintelsen förtjänar. Många skolklasser från hela Sverige besöker Stockholm, och museet kan bli en naturlig del i programmet. Det är viktigt att kommande generationer får lära sig om Förintelsen, så att den aldrig faller i glömska", säger Jonas Naddebo (C) kultur- och stadsmiljöborgarråd.

Stockholm har som huvudstad och med sin geografiska placering bäst förutsättningar att nå ut med kunskapen i så stor utsträckning som möjligt. Därtill finns den uppenbara fördelen att museet kan bedrivas i samarbete med andra aktörer i form av forskning, kulturinstitutioner, myndigheter och organisationer inom civilsamhället. Det skapar goda förutsättningar för museet och är en viktig del i dess kommande verksamhet och utveckling.

"I Stockholm finns flera potentiella platser som skulle vara lämpliga. I och med regeringens besked kan vi nu bistå i arbetet med att hitta en bra och lättillgänglig plats i staden", säger Jonas Naddebo.

Text: Helena Andersson, presskontakt kultur och stadsmiljö, Centerpartiet