CIA-veteranen Robert David Steele dör med Covid-19

publicerad 30 augusti 2021
- av Torbjörn Sassersson red.
Robert David Steele - Källa: Wikimedia Commons
Robert David Steele - Källa: Wikimedia Commons
Robert David Steele – Källa: Wikimedia Commons

Den före detta CIA-officeren Robert David Steele, dör med Covid-19 efter en kortare sjukhusvistelse. Steele fick enligt uppgiter Remdesivir och lades sedan i respirator, en behandling som hade liten effekt på sjukdomstillståndet.

Robert David Steele började som officer hos amerikanska Marine Corps. Efter fyra år i aktiv tjänst anslöt han sig till CIA och därefter medgrundade han en underrättelsetjänstverksamhet hos Marine Corps.

Steele ledde initiativet Open Source Intelligence (OSINT) och han skrev handböcker i ämnet för NATO, USA:s underrättelsetjänst och specialstyrkor.

“Open source intelligence, vilket fritt kan översättas till ungefär underrättelseverksamhet med hjälp av öppna källor, innebär att man med genom att sammanställa olika typer av fritt tillgänglig information kan dra slutsatser om någonting som motparten inte haft för avsikt att offentliggöra” – Wikipedia

“An Open Source (Technologies) Agency, far removed from the secret intelligence world, would radically reduce wars and illegal immigration, increase trade and shared prosperity, and convert the USA into a “Smart Nation”Steele

Nafeez Ahmed skriver i The Guardian att OSINT-initiativet skrämde det amerikanska underrättelsetablissemanget. Steeles bok “The Open-Source Everything Manifesto: Transparency, Truth and Trust” består, enligt Ahmed, av en obeveklig kritik av den rådande globala ordningen. Hans tvärvetenskapliga whole systems-modell kopplar dramatiskt ihop den ökande korruptionen, ineffektiviteten och oansvarigheten hos underrättelsesystemet och dess politiska och finansiella ledare.

Text: Torbjörn Sassersson, NewsVoice

Relaterat

CIA-veteranen Robert David Steele
CIA-veteranen Robert David Steele