6 KOMMENTARER

 1. Splittringen bland dem som är oppositionella mot den nu dominerande makteliten, gör att endast eliterna har mediala plattformar med stor räckvidd. Funnes det en enda europeisk TV kanal i det vanliga kabelTV-utbudet som släppte fram det som nu bara finns på webben skulle den snabbt tvinga de övriga att släppa fram mycket mer. Det finns nog tiotals miljoner i Europa som skulle kunna enas om en egen TV kanal och också ha råd att finansiera den kollektivt. Fortfarande är en stor del av befolkningen hjärntvättad via propagandaTV och därför är det via deras zappande med fjärrkontrollen som man når dem.

 2. Jag har viss förståelse för, även om det inte är godtagbart, att journalisterna fegar ur och mörkar sanningar, självcensurerar, lyder order och etablerar oheliga allianser etc. med tanke på att i alla yrken så finns ind. som följer minsta motståndets lag eller kanske tom. inte skulle vara i yrket överhuvudtaget då yrkesetiken negligeras. Även journalisterna behöver mat på bordet, tak över huvudet, de har ansvar för familjer, skiljer sig, hamnar i penning knipa och är insnärjda i bankernas tentakler i en värld där tekniken medför att redaktioner permitterar folk.
  Vad jag inte begriper är hur de i massantal låter sig användas, hycklar, ljuger och medvetet för medborgarna bakom ljuset i en anda av bristande moral och självförnekelse då deras huvuduppgift som journalister är att syna makthavarna i syfte att upplysa och beskydda befolkningen mot elitens maktövergrepp. Att vara en del av förtrycket och förutsättningen för detta mot befolkningen är ingenting som ingår i det journalistiska arbetsuppdraget.

  Eftersom det handlar om så många , så tänker jag att det är ett strukturellt problem, där moral, etik har förflackats rent generellt i samhället och där många yrkesgrupper drabbas av detta moral och etikras.
  Dan Park hängdes ut, häktades, straffades, misshandlades och fick sina verk destruerade samt tvingades gå i exil pga förföljelse utan att dessa journalister som nu orerar om satirens betydelse i samhället, skyndade till hans hjälp, tvärtom. Även M Birro attackerades, avskedades pga. sina åsikter, utan hjälp och stöd från den egna kåren.

  Ett samhälle utan åsiktsfrihet, tryckfrihet och där inte konstnärlig frihet får vara tongivande kan omöjligen betecknas som bärare av humanism och demokrati. Vi kan därmed slå fast att Sverige som land inte är demokratiskt.

  Dessa journalister är ynkliga i sin stora svaghet, alla gör vi val som vi sedan får stå för och jag finner ingen ursäkt för dessa medborgarförrädare som utgör själva fundamentet, förutsättningen för att elitens skall kunna föra befolkningen bakom ryggen och tom. in i krigssituationer. De svaga, (långtifrån alla, men häpnadsväckande många) fega, lättköpta
  journalisterna utgör därmed den globala maktelitens förnämsta redskap och det kan de aldrig svära sig fria ifrån, oavsett hur mycket de pudlar och hycklar, de utgör i sin svaghet och sitt slaveri samma kraft som en ordergiven exekutionspatrull som skjuter ner en rättfärdig opposition och befolkning som protesterar mot maktöverträdelser.

  Att nu höra en del av dessa journalister påtala behovet av redaktionellt beskydd får mig att förvånas, då de ju ingenting riskerar då de enbart lyder order, de är ju en del av repulsionen. Ett ev. beskydd kan aldrig mörka, legitimera deras handlingar och ta ifrån dem skuldbördan över vad de gör för att ostört kunna lyfta lön

 3. [Kommentaren uppdaterad 13/1 kl 01:03 inom parentes nedan]

  Intressant kommentar. Om vi tex betraktar problemet med kollektivt tänkande så har vi ju många exempel på det från historien. Allt från små till enorma grupper av människor kan få för sig att tycka och agera ungefär likadant inom vissa konsensusramar.

  Exempel är tex: religionsutövarna, de politiska partierna, företagskulturerna, arméer, akademiska teoretiska inriktningar, fotbollsfans, trendiga Stockholmare.

  Det är i själva verket ett kännetecken för homo sapiens-individen att bete sig likadant som gruppen och vi kallar det för ”social kompetens” [och allt oftare, att det är ”vetenskapligt”]. Överallt genom hela historien finns det individer som ser igenom spektaklet och dessa är evolutionära ledare.

 4. Våra kommande evolutionära ledare är de som tänker emot den ”kulturella hegemonin” eller inlärt ”common sense”. Dessa är mycket farliga för makthavarna. Därför ska alla barn redan på förskolan lära sig att gå med kollektivet. De som sticker ut får ”behandling” av olika slag. Skickad till skolläkaren t ex eller utsatt för gruppmobbing så att de mår illa och rättar sig i ledet.

  ”No culture, however, is completely hegemonic. Even under the most complete systems of control, there are pockets of what Gramsci, and later Hall, called “counter-hegemonic” cultures: ways of thinking and doing that have revolutionary potential because they run counter to the dominant power. For Gramsci, these cultures might be located in traditional peasant beliefs or the shop-floor culture of industrial workers; for (Stuart) Hall they might be found in youth subcultures like Rastafarians and punks, and even in commercial entertainment.

  The activist’s job, according to Hall, is to identify and exploit these cultural pockets, build a radical counter-culture within the shell of the old society, and wage the struggle for a new cultural hegemony.” http://beautifultrouble.org/theory/cultural-hegemony/

  Unesco har skapat ”projekt” världen över för att ”fånga upp” ”Urban cultural diversity” under täckmantel av ”immateriellt världsarv”. Naiva akademiker far sedan land och rike runt och dammsuger innovativa sätt att tänka och göra och levererar tillbaka rapporter till storebror. Det finns också digitala portaler där ungdomar kan berätta vad de gör….. syftet är detsamma. Här gäller det att lokalisera särskilda individer. Vilka ungdomar har t ex särskilt många följare?

  Man kan kanske likna Unesco:s påhitt med ett annat äldre påbud som utgick från Herodes….

 5. Klockrent. Men Gramsci, var han för eller emot evolutionära ledare? Jag har inte läst på.

  Jag betecknar flera som skriver för eller omskrivs i NewsVoice som evolutionära ledare.

 6. Jag är ingen expert på Gramsci – men älskar Stuart Halls teorier som kan vara väldigt förlösande att läsa.

  Gramsci talar mycket om språk och dess förenande potential i ett samhälle. Kontrollen av språk och definitioner är centralt för distribution av maktutövning nedåt i samhällsskikten. Alla medborgare bör därför tillägna sig maktens språkbruk enligt deras förståelse – det blir så mycket lättare då.

  Gramsci utgår från att alla har ett personligt språk. Vissa filosofiskt inriktade personer har behov av att få yttra sina personliga språkförståelser och associationer, vilket kräver en samhällelig yttrandefrihet.

  En evolutionär ledare kan sägas lägga grunden till en rörelse genom att osäkra maktens ord och förståelser (common sense) och ladda dem med andra associationer. Pressfrihet är ett krav för att en ledare/filosof ska kunna modifiera det omgivande kulturella landskapet.

  Kan nog hålla med dig om att flera som skriver eller omskrivs i Newsvoice kan betecknas som evolutionära ledare. De granskar delar av maktens förståelser och ordbruk av centrala tankefigurer och ger oss kreativa omtolkningar. Ord är inte huggna i sten. Att lägga nya associationer till ord är början till ett nytt och bättre samhällsbygge.

  Makten använder vetenskapen för att skapa nya associationer för att riva ned traditionella förståelser och värderingar inom etik, moral, hälsa, familj och sexualitet för att skapa det samhälle som De vill ha. Förståeligt att det kan upplevas anstötligt att folk och fä har åsikter om deras säregna associationer.

  Gramsci och språk s 175 och 176:
  https://books.google.se/books?id=HcffAAAAQBAJ&pg=PA169&lpg=PA169&dq=gramsci+evolutionary+leaders&source=bl&ots=ivdctzFCRG&sig=stXcCTC5aY-ZGLz94iHvbj5DLZ8&hl=sv&sa=X&ei=F7K0VJj-H4_napDTgcgC&ved=0CCYQ6AEwAA#v=onepage&q=gramsci%20evolutionary%20leaders&f=false

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here