12 KOMMENTARER

 1. Sannolikt rätt. All livsproblematik och all politik exempelvis är mycket komplicerade eller komplexa frågår, och saknar oftast någon helhetsöverblick för att kunna förstås rätt.

  Vilket innebär att forskning där man inte utvecklat en helhetsbild (visuell överblick) aldrig kan bli rätt, utan hamnar då inom ramen för pseudovetenskap. Rena gissningarna många gånger.

  Jag har lång erfarenhet om/av detta inom psykologi och psykiatri – en blind leder en blind är verklighet inom dessa områden pga, avsaknad av helhetsöverblick=kan inte förstås utan. Och forskningen är inne på fel spår, så allt blir pseudovetenskap egentligen. Vilket inte är detsamma som avsaknad av detaljkunskaper, men detaljkunskaper kan inte leda rätt när informationsmämgderna är stora.

  En förklaring av en expert på komplexa frågor här: http://psykologiskorientering.se/media/55a378458f9e4.pdf

 2. Vad Du som enskild konsument resurssnålt kan göra i nutid och rum, för att kvalitetssäkra nytta, ansvar och risk, med resultat i EN forskningsrapport, är att ta reda på om hela eller del av forskningsrapport-EN är producerad av EN näringsvÄrksamhet med STRIKT produktansvar och RISK för säkerhetsbrist i nutid, nära framtid (10 år) och rum, lokalt i EN medlemsstat, på den inre solidariska fria marknaden för kvalitetssäkrad forskningsresultat i hela eller del av EES och Europeiska unionen.

  Är forskningsrapport producerad av EN enskild forskare med fel enskild ägd kunskap, eller av EN forskare som inte vill, kan eller vågar redovisa om det är ett rättssubjekt som i nutid och rum har producerat och kvalitetssäkrat hela eller del av EN säkerhetsbrist eller om producent av forskningsrapport är ett laglöst kollektiv av forskare, eller humana resurser anställd av eller med uppdrag för ett universitet, myndighet, företag eller förening, utan personligt ansvar och risk, för säkerhetsbrist i hela eller del av EN forskningsrapport, är humana resurser och producerat resultat EN felkostnad för varje enskild skattebetalare som bor eller arbetar lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska fria marknaden för kvalitetssäkrad forskning lokalt i EES och Europeiska unionen.

  Producerat resultat ovan är producerat av och kvalitetssäkrat i tid och rum nedan
  Lärstad den 19 augusti 2015
  Namn på rättssubjekt eller namnteckning av rättssubjekt som i tid och rum ovan producerat och kvalitetssäkrat resultat med eller utan STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist i hela eller del av debattinlägget ovan.
  o.s.v.

 3. Han använder inte uttrycket pseudovetenskap. Dålig vetenskap är dålig vetenskap och det är illa. Dålig vetenskap är dock inte nödvändigtvis samma sak som ren pseudovetenskap, det finns stora gradskillnader i helvetet.

  Om du använder de ord och uttryck som källan till dina referat använder så ökar din trovärdighet. Om du kryddar med mer värdeladdade ord så minskar din trovärdighet.

 4. Instämmer inte. Dålig vetenskap, fusk och de värdeladdade ord om forskningen som Richard Horton använder i sin text stavas pseudovetenskap. Kontakta gärna Richard Horton direkt och ställ honom frågan om han anser att hans text syftar på pseudovetenskap.

 5. Mailade just Horton följande:

  Date:19 Augusti 2015, 22.05
  To:
  Subject: What would be the difference between bad science and pseudo science?

  Dear Richard Horton

  Thanks for your illuminating article: ”Offline: What is medicine’s 5 sigma?”

  http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(15)60696-1.pdf

  I have published a debate article quoting you and referring to your message. Now there are questions about the words used. I claim in my debate article that you mean pseudo science.

  When you describe the problems in medical science in the way you do, are you in fact speaking about pseudo science or just bad practice and bad science?
  What would be the difference, in your case, between bad science and pseudo science?

  Best Regards Torbjorn Sassersson, editor

 6. Det finns ingen anledning att skilja på pseudovetenskap och dålig vetenskap – oavsett vad ”Spito” och chefredaktören för The Lancet tycker och tänker om saken. Bägge är per definition otillförlitliga och potentiellt destruktiva. Det spelar till exempel ingen roll om man väljer kalla ”vetenskapen” bakom vaccinernas påstådda nytta pseudovetenskap eller dålig vetenskap. Båda benämningarna är lika adekvata eftersom vacciner är verkningslösa och skadliga.

 7. Min kommentar ”Bägge är per definition otillförlitliga och potentiellt destruktiva” härovan syftar på benämningarna, inte på de två personerna.

 8. Det var intressant att Lancets chefredaktör äntligen kommer ut ur ”garderoben”. Håller med Lars K beträffande definition.
  Den som har läst vetenskapliga artiklar i många år, har sedan länge insett att bara några få artiklar håller standarden för vetenskap.
  När vi kommer till den tid då pengar inte regerar längre, kommer förmodligen detta också ta slut. Hoppas bara att det fortfarande finns kvar de som kan konsten att såväl forskar ärlig och sedan skriver en transparent artikel om det. Det är som med dagens hantverkare, de som kan jobbet finns nästan inte längre.

 9. re redhawk:
  jodå, de finns, men till stor del utanför systemet eftersom kompetens/etik/moral kan vara en belastning. Kompetenta gallras stundtals ut för att de hotar andra sökanden rörande befordringar till högre poster, och de som förstår vad de gör kanske väljer att göra annat på eget bevåg. Tyvärr är det så att ”go along to get along” är ett måste för ett friktionsfritt umgänge i arbetslivet. De som gör egna bedömningar om rätt och fel har en komparativ nackdel.

 10. Horton har definitivt poänger i det han skriver. Till exempel så gjorde ju de en stor studie i Australien om medicinska artiklar om homeopati och kom fram till att det homeopati inte är något annat än placebo:

  http://www.nhmrc.gov.au/_files_nhmrc/publications/attachments/cam02_nhmrc_statement_homeopathy.pdf

  Nu tror jag visserligen inte Horton syftade på enbart homeopati då han kritiserar de medicinska artiklarna, men det är definitivt en av de stora problembranscherna då det gäller medicinska artiklar. Med tanke på de enorma summorna pengar som homeopatibranschen omsätter så kan jag dock förstå varför de tar genvägar, men det är knappast någon förmildrande omständighet.

 11. MANIPULERAD VETENSKAP

  ”Det vetenskapliga systemet har blivit kapat. Nyligen offentliggjorda interna dokument som Läkemedelsvärlden gått igenom visar hur läkemedelsföretag har förvandlat den vetenskapliga publiceringsprocessen till effektiv marknadsföring.” – slut citat härifrån.

  Så etablissemangets evidensbaserade vetenskap och den s k fria forskningen är ju ej så mycket att ”hänga i julgranen”, tyvärr tyvärr… 😥

  Men allt som har en början har ett slut – och den bortre parentesen för detta tycker jag kan börja skönjas – tack vare ej minst dr Annika Dahlqvists civilkurage som läkare.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here