29 KOMMENTARER

 1. Vad är det för forskning som Svenska Strålsäkerhetsmyndigheten baserar sina gränsvärden på?
  Det måste väl finnas några officiella utredningar som stödjer deras höga gränsvärden?

  Någon som vet?

 2. Nej, vi kan inte lita på myndigheternqa när hälsa står mot ekonomiska intressen. Historien har visat upprepade gånger att det saknas ryggrad hos de tjänstemän, generaldirektörer, och ministrar som är ansvariga för hälsa och miljö. De är mer intresserade att bevaka sina positioner än att rädda liv. Vi kan inte heller lita på den trådlösa industrin som hellre skjuter sig själv i foten än att oroa aktieägarna. Sjuka människor utgör varken bra arbetstagare eller köpglada konsumenter. Tvivla dock inte på att verkligheten hinner ikapp och tvingar oss att konfronteras med sanningen.

  Strålningen från den trådlösa tekniken är ett reellt miljöproblem som finns väl dokumenterat i såväl literaturen som i verkligheten. Människor måste få korrekt information om riskerna för att vi skall kunna förhindra en folkhälsokatastrof. Drabbade behöver aktua hjälpinsatser.

 3. SSM baserar gränsvärdena på den privata föreningen ICNIRP:s rekommendationer från 1998 som enbart tar hänsyn till kortsiktiga termiska effekter. Dvs, att inga allvarliga uppvärmingseffekter uppstår efter 6 minuter exponering. Vad som händer i din kropp under längre tids exponering bryr sig inte SSM om. Inte heller bryr de sig om icke-termiska effekter, t ex DNA-skador, infertilitet, oxidativ stress och sömnstörningar.

  Vilken forskning SSM tittar på är mindre intressant än den forskning de väljer att ignorera. De förefaller vara mer intresserade av att motivera ICNIRP:s rekommendationer än att göra sin egen bedömning.

  Ända sedan Göran Perssons tid så har telekomindustrin fått draghjälp av regeringen för att nå upp till målen om jobb och tillväxt. De har med skygglappar på låtit det trådlösa tåget skena iväg utan regleringar.

 4. Hur förhåller sig de på senare tid omtalade skalärvågorna till dagens frekvenser och teknik?

  Både i ett tekniskt och säkerhetsmässigt perspektiv.
  Eftersom ekonomin fungerar efter keynesiansk modell så lämnar vi den bollen utan åtgärd.

 5. Tyvärr hittar jag inget om skalärvågor i det dokumentet, vilket var min huvudsakliga fråga. Har det studerats eller ligger det en filt på det också?

 6. Bra! Hur är det nu med detta? Skall vi bara fortsätta köpa tekniken, som om inget hänt? Hur kommer man ifrån det personligt. Jag menar vi behöver inte göra revolution utan bara göra det vi personligt uppskattar och vill ha. Hur kommer vi ifrån mobil och wifi strålning utan att vända upp och ned på oss själva? Kan vi göra som man gjort med rökning? Förbjuda det där människor officiellt måste vara? Även med mobil frekvenser? Är det också farligt så man måste förbjuda det i officiella sammanhang? Är passiv rökning farligare än att vara passiv ”mobil- eller wifi brukare?

 7. Kan ju bli problem för vissa som bor i stora hyreshus med runt 100 wifi nätverk som ligger och tuggar dagar som nätter plus alla mobila enheter, paddor m.m, och takantenner med slav sändare, till bas stationer som tuggar kraftigt 24 timmar d……hm
  Om 10 år kanske, hoppas jag har fel . Men jag läste även Mona Nilsson boken ”Mobiltelefonins risker” mycket intressant redan då 2010 mycket har hänt sedan dess…….hm

 8. Jag misslyckades spela den filmen, den stannar, men förstår vad den vill säga. Ja visst, jag har en ”smart” meter. Den resulterade att jag hade dubbelt högre kwh användning just den månad jag bytte. Dvs under Mars månad hade jag normalt ca: 2000 kwh förbrukning. Den månad jag bytte hade jag ca: 3000 kwh. När jag klagade hade jag inte en chans bevisa att det var inte alls så mycket kallare denna Mars månad jämfört med året innan. Sedan efter bytet har jag fortsatt ligga på 2000 kwh. Frånsett det, så har vi en påtvingad mobilstrålning i vårt hem förutom alla andra strålningskällor. Ingen har en chans frånsäga sig den strålningen om vi inte får till en drastisk demokratisk nyordning, som fungerar.

 9. Menar hade ingen chans bevisa att det inte alls var sån skillnad som mätaren visade.

 10. He he. Ser bara ett kaos i elendet. Mona Nilssons undersökningar visar upp trovärdiga bevis och går inte att kringgå i något sammanhang.

 11. ”Kan vi lita på Strålsäkerhetsmyndighetens förmåga att skydda oss från mobiltelefonistrålning?”

  Överskriften är lite i kanten av vad personligt ansvar kan anses vara rimligt.
  Att SSM skall skydda medborgarna på något sätt är väl en smula optimistiskt?
  Men att de skall ge relevant information och forska på rätt saker borde vara fokus.

  Vidare borde inkomstkällorna på SSM delges offentligt, precis som politiker borde göra.
  En dekal på kostymen så man vet vem som köpt den.

 12. Johan, din fråga i rubriken: ”Kan vi lita på Strålsäkerhetsmyndighetens förmåga att skydda oss från mobiltelefonstrålning?”, – motiverar mitt mentala vill, kan och vågar, att i nutid och rum ta reda om din mentala kunskap, tänk och handling, älskar att lyda när, var hur eller förstå när, var och varför du använder ord utan nytta, ansvar och risk.

  EU-domstolen har i nutid, nära framtid och rum monopol på tolkning av EU-rätt och har under historisk tid och rum, offentligt redovisat den tolkning och rättspraxis, som offentlig eller privat organisation, som rättssubjekt och tillsynsmyndighet, skall förvalta i nutid och rum, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES eller Europeiska unionen.

  Strålsäkerhetsmyndigheten, skall som EN svensk tillsynsmyndighet och rättssubjekt, med enskild rättskapacitet i handläggning och beslut, i nutid och rum SKYDDA enskild person, husdjur och egendom, samt EN enskild medborgares hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen, sedan 1994 och 1995.

  Kvalitetssäkrad hälsning
  Lärstad den 22 juni 2013
  Namn på den som producerat resultat i tid och rum ovan.
  Namnteckning av den som företräder namngivet rättssubjekt i tid och rum ovan.
  Namnförtydligande på rättssubjekt med strikt ansvar och risk, för säkerhetsbrist.

 13. Underbara ord Bertil NätvÄrkselev! Vi skall inte ge upp hoppet utan sträva vidare i tid och rum tills vår enskilda rätt enligt den praktiskt verkliga rättsliga processen är tillfredsställd? Japp! Om man nu orkar?

 14. Och Kalle Hellberg, Maxicom, menar att det inte finns några gränsvärden för elektromagnetisk strålning över huvud taget. Det som finns är ett s k ”referensvärde” (guidance = vägledning) som är framtaget av den internationella stiftelsen ICNIRP och som flera nationer följer, bl a Sverige. Detta värde har bara till uppgift att skydda mot överhettning; att vi inte ska koka av strålningen! ICNIRP har gjort mätningar vid vilken effekt på olika frekvenser som vi börjar koka. De fann att kroppstemperaturen stiger med 1 grad C efter 6 min bestrålning med strålningstätheten 500 Watt/m2 vid frekvenser över 2000 MHz (2 grader efter 12 min o s v). Detta värde tog man en helsäker nivå av, det blev 50 ggr lägre, alltså 10 W/m2 (10 000 000 µW/m2). Så deras angivna värde är bara en garant för att vi inte ska koka, men det har absolut inget att göra med biologiska skador, som vi får vid avsevärt mycket lägre nivåer. Hur kan detta tillåtas, att vi utsätts för så mycket strålning?! Jag tänker speciellt på barnen i skolorna som överflödas med trådlös teknik (trådlösa datorer, t.o.m. läsplattor för småbarn på dagis! Helt sjukt. Finns det ingen etik och moral längre, ingen integritet att stå upp för vad som är rätt hos politiker, myndigheter och media? Var är demokratin på väg då?

 15. Strålskyddsstiftelsen arbetar för att människor och miljö skyddas mot skadliga effekter av strålning samt för att människor ska få korrekt och saklig information om riskerna. På vår webbplats http://www.stralskyddsstiftelsen.se finns information om forskning, gränsvärden och rekommendationer för att minska riskerna. Där finns även ett bemötande av SSM:s vilseledande och föråldrade information om wifi. http://stralskyddsstiftelsen.se/op/sites/default/files/pub/skrivelser/3s-brev-till-kommunerna-2013-04-18.pdf

 16. Jag kan inte se att särskilt många ens högt skolade verkar begripa vilket moment22 vi har att hantera framöver. I lilla Sverige har vi 9 mille personer som exponerats av EMF, med i världen högsta tillåtna gränsvärden under LÅNG tid. Ökningen av cancer och neurologiska sjukdomar ökar dramatiskt, fertiliteten sjunker, näringsfattig mat konsumeras i mängd och sjukvården har inte begripit vare sig att diagnosticera eller behandla de störningar som EMF ger upphov till i människor. Läkarutbildningen stampar i sandlådan med hälften av en tandläkares utbildning i neurologi, självklart kan läkare inte utföra arbete inom något dom aldrig har lärt sig något om. Räddningen för många är den komplementär medicinska sidan, där betydligt mer möjligheter finns till hjälp för drabbade. Men industrin och myndigheter motarbetar verksamheten med maffialiknande metoder och hot. Så under tiden manipulationen av sanningen fortgår, så hamnar befolkningen längre och längre ut på tunn is, där alltför många kanske går under. Se 10 år framåt och inse den statistiska utvecklingen och fråga dig själv. Hur kan någon med vett i skallen aktivt medverka till detta på Strålskyddsmyndigheten, särskilt när samhällets skyddsnät för att hjälpa folk som råkar illa ut inte ens är planerat.

 17. ruben, tack för inlägg, men varför producerar du i ditt inlägg begrepp utan värde i nutid och rum?

  Begrepp/ord som är enligt min mentala ordförståelse, laglöst kollektivt pronomen u.p.a. och risk, som i nutid, nära framtid och rum, lurar den som vill, kan eller vågar läsa men mentalt inte vill, kan eller vågar förstå när, var och varför, det bara är EN enskild medborgare, som av folkvald svensk lagstiftare och kontrollmakt, i styrelse, utskott eller nämnd, har enskilda mänskliga rättigheter och möjlighet till skadestånd av det allmänna, om svensk lagstiftare, domstol eller exekutivt organ producerat säkerhetsbrist i handläggning eller beslut i brev adresserat till EN drabbad enskild medborgare, som mentalt vill, kan och vågar kräva skadestånd av det allmänna vid fördragsbrott, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden.

  Kvalitetssäkrad hälsning
  Lärstad den 27 juni 2013

 18. MI5 agent Dr. Barrie Trower: dangerous radiation everywhere – här i en intevju med adokat Henning Witte
  https://www.youtube.com/watch?v=vxrBLO1rAMM

  F.d.MI5 agenten Barrie Trower är fysiker och har arbetat för den brittiska underrättelsetjänsten. Där fick han hemlig information om de stora farorna med elektrosmog=skalärvågor och mikrovågsstrålning från vår mobiltelefoni och Wi-Fi teknologi. Han avslöjar hur säkerhetstjänsterna missbrukar mikrovågor för att påverka folks kroppar, även hjärnan. De kan åstadkomma smärtor och sjukdomar överallt i kroppen, även hjärtinfarkt och alla typer av cancer. De kan kontrollera din hjärna genom att läsa dina tankar, ändra dem, spionera i vårt minne och t.o.m. ändra eller sudda ut det. De kan fjärrstyra en människa totalt, utan att offret (targeted individual) ens vet om det. Folk kan bli programmerade att vara levande videokameror, mord- eller sexverktyg. Man kan låta någon bli förälskad med hjälp av teknologin, utan att det föreligger äkta kärlek.

  Det är lätt att låta en människa höra röster i huvudet. V2K är ingen mental sjukdom utan resultatet av modern teknologi.

  Strålningen från mobiltelefoner och trådlös Internet skadar inte enbart oss, våra barn och naturen utan även framtida generationer så till den milda grad att många kvinnor kommer att vara ofruktbara inom tre generationer.

  Dr. Barrie Trower är upprörd över att brittiska vetenskapsmän har rätt att mörda, och de har använd sig av den i hundratusentals fall, utan att bli ställt till svars. Han och Mind Control experten Dr. Henning Witte har sina misstankar, att de engelska framgångarna under de Olympiska spelen i London 2012 resulterar ur användandet av de hemliga mikrovågsvapen, som den brittiska underrättelsetjänsten förfogar över.

  Dr. Trower vädjar till den svenske kungen att hjälpa sitt folk genom en engångsaktion: att ge en presskonferens där han uppmärksammar farorna med den fruktansvärda mikrovågsteknologin. —- Detta är en av de viktigaste intervjuer White TV fick göra. Det spelades in på Open Mind Conference i Danmark.

 19. MI5 agent Dr. Barrie Trower: dangerous radiation everywhere – här i en intervju med advokat Henning Witte
  https://www.youtube.com/watch?v=vxrBLO1rAMM

  F.d.MI5 agenten Barrie Trower är fysiker och har arbetat för den brittiska underrättelsetjänsten. Där fick han hemlig information om de stora farorna med elektrosmog=skalärvågor och mikrovågsstrålning från vår mobiltelefoni och Wi-Fi teknologi. Han avslöjar hur säkerhetstjänsterna missbrukar mikrovågor för att påverka folks kroppar, även hjärnan. De kan åstadkomma smärtor och sjukdomar överallt i kroppen, även hjärtinfarkt och alla typer av cancer. De kan kontrollera din hjärna genom att läsa dina tankar, ändra dem, spionera i vårt minne och t.o.m. ändra eller sudda ut det. De kan fjärrstyra en människa totalt, utan att offret (targeted individual) ens vet om det. Folk kan bli programmerade att vara levande videokameror, mord- eller sexverktyg. Man kan låta någon bli förälskad med hjälp av teknologin, utan att det föreligger äkta kärlek.

  Det är lätt att låta en människa höra röster i huvudet. V2K är ingen mental sjukdom utan resultatet av modern teknologi.

  Strålningen från mobiltelefoner och trådlös Internet skadar inte enbart oss, våra barn och naturen utan även framtida generationer så till den milda grad att många kvinnor kommer att vara ofruktbara inom tre generationer.

  Dr. Barrie Trower är upprörd över att brittiska vetenskapsmän har rätt att mörda, och de har använd sig av den i hundratusentals fall, utan att bli ställt till svars. Han och Mind Control experten Dr. Henning Witte har sina misstankar, att de engelska framgångarna under de Olympiska spelen i London 2012 resulterar ur användandet av de hemliga mikrovågsvapen, som den brittiska underrättelsetjänsten förfogar över.

  Dr. Trower vädjar till den svenske kungen att hjälpa sitt folk genom en engångsaktion: att ge en presskonferens där han uppmärksammar farorna med den fruktansvärda mikrovågsteknologin. —- Detta är en av de viktigaste intervjuer White TV fick göra. Det spelades in på Open Mind Conference i Danmark.

 20. Den trådlösa tekniken-myntet har en förskräckande baksida – och då särskilt för barn och tonåringar – som jag ser det.

  Ingående i sak om vad jag grundar det på HÄR.

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.

  Vad tror Du ❓

 21. Personligen, som ingenjör, som arbetat med mobiltelefoner tillsammans med andra ingenjörer på Ericsson i Lund, anser jag att man alltid ska använda handsfree och placera telefonen en bit ifrån kroppen.

  Samtidigt kan man minska sin datamängd när man surfar på sin smartphone genom att installera ex. Opera Mini eller använda Linux Ubuntu, Firefox och filtrera bort bilder och javascript med No Script.

  Som hemsideägare kan man mobilanpassa sin hemsida så att bilder försvinner i Firefox med permissions.default.image frånslaget. Just det tema som Newsvoice använder fungerar ex. ej. så jag byter gärna till Opera Mini när jag går in just här. Lite krångligt, men då sparar jag datamängd och minskar strålningen.

  I detta läge bör man således inte ha njutånger när man surfar. Ju fler basstationer som finns desto lägre kan de stråla, men man behöver för den sakens skull inte befinna sig för nära för länge, speciellt inte om det handlar om stora master med högre strålningsmängd.

  När jag ex. uppdaterar min mjukvara eller använder Skype trådlöst lägger jag utrustningen ca två meter bort och kopplar alltid ur videofunktionen.

  Farligast är naturligtvis att ha en smartphone mot örat. Då får man högst dos. Det finns det nog ingen som rekommenderar, i alla fall inte någon längre tid.

  När jag kör trådlöst via datorn använder jag helst en extern dosa som jag lägger en bit bort eller kopplar samman med en kabel till min smartphone.

  De internettroll som använder ord som ”skalärvågor” utan ingenjörskompetens anser jag inte att man bör lyssna på alls. Allt som strömmar på något vis bildar ”skalärvågor”, även en fjärt. Det handlar om energimängd, frekvens och dos. Minska din egen dos så mycket du kan! 😉

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here