16 KOMMENTARER

 1. Håller inte med vad gäller IVL:s så kallade forskning.

  Man har sett att sedan femtiotalet så växer skogen långsammare. Försurningen kan ju inte bara påverka mikroorganiser och fisk, allt liv – i våra vattendrag och sjöar. Naturen är ”ett system”. Mikrolivet, och mycocelet i jorden har skadats. Man vet att på nittiotalet så fördubblades skadorna på skogen bara under fem år i södra Sverige. Det finns många anledningar varför skogen blir svagare, och att det är ett hot. Tror du verkligen att ”mer skog” är samma som ”bra”… – nej, den har precis som folket, blivit fler och ”jämlikt” på en nedpressad nivå. Kvantitet ersätter substans och kvalitet. Lögn ersätter sanning.

  I Tjeckien, Slovakien och Schweiz har över 300000 hektar skog dött på grund av försurning.

  Skogen tål mycket, och har förmåga att stå emot ganska länge, men det håller inte för evigt.

  Lövträd är mer sårbara, då bladen påverkas, och trädens förmåga att få näring.

  Nu är Sverige redan så förstört av monoskogskultur, så man jämför redan normaliserad men skadad skog… och tror att bara för att ett test visar eller inte visar… så är skogen ok.

  När lövträden skadas så skadas naturligtvis allting annat. Djuren får också känna på det, med sjuka älgar etc.

  De för försurning mest utsatta områdena i Storbritannien har inneburit stora skador, och ekonomiska avbräck.

  Det finns ingen skillnad på de mineralbrister människor har idag, med vad som sker med skogen – vi har ett gemensamt öde:

  Over 90% of our body is water and in order to stay healthy we drink good water. When European, Columbus first came here, we still would be drinking water from all the rivers, from any stream and any river, all the water was pure. If the Europeans had lived the Indian way, we would still have been drinking the same water. Water is sacred – Air is sacred. We have common destiny with the trees, air and water. […]

  No tree grows by itself. Certain plants will grow around the tree. Certain medicines will grow around the plants. When you destroy the tree, you destroy the community. The whole community – that thrives on it, depend on it gets destroyed. You destroy the medicine for people and for animals. Yes, animals use medicine. They know and we learn from animals, we learnt by watching the animals, which medicine to use. And if you replant the tree you do not replant the community, you replant the tree. And if you cut the forest, which is what is happening in America, in Canada and many places around the world then you are a very destructive force. And I would repeat simply replanting the tree is not replanting the community. You have to understand that.

  Från filmen från tv4:
  https://www.youtube.com/watch?v=BXvTc-BFluw
  Text bara:
  https://earthisnotround.wordpress.com/2011/03/12/what-a-red-indian-has-to-say/

 2. Vilken sammanställning om politiskt galna upptåg i miljöfrågor.
  Om jag inte minns fel så var det DuPonts patent på freon14 som var på upphällningen
  då freonets faror lanserades. Man behövde en ny kassako helt enkelt vilket man också fick.
  Kanske kan du Lars B bekräfta/dementera att de som i labbmiljö såg sambandet ozonhål och freon
  dementerade sin upptäckt redan innan dom fick Nobelpriset för sin upptäckt.
  Dvs att Nobelpriset även här använts som hävstång för att locka politiker tili handling.
  Jag är visserligen några år yngre än du men inser att backspegeln är viktig för att förstå vart framtiden för oss. Jag kommer själv ihåg larmrapporter om en ny istid på grund av koldioxiden.
  Den gången var det 1960-tal då alla gick i bikini och naturligtvis blev vettskrämda för kylan.
  Exakt samma argumentering hördes men av omvänd anledning.

 3. Det finns INGET tvivel om att Jorden lider, och lider svårt. Att påstå att så INTE är fallet är bara ren desinformation som spelar finansen/marknaden rakt i händerna. Det är dessutom ett bevis på att man är VÄLDIGT blåögd att tro på det som Finansen/Marknaden spridit ut, att global uppvärming INTE existerar så att hjulen kan fortsätta snurra. Mediokert!

 4. @Ray Alex
  ”Det är dessutom ett bevis på att man är VÄLDIGT blåögd att tro på det som Finansen/Marknaden spridit ut, att global uppvärming INTE existerar så att hjulen kan fortsätta snurra.”

  Ja, det där är det vanligaste motargumentet, men läs vad som står i artikeln istället för att reflexmässigt låta din kognitiva dissonans svämma över. De som puschar att jorden hotas av global uppvärmning är TPB d.v.s. Finansen/Marknaden d.v.s. Rockefeller et.al. Men, den hjärntvätt du utsatts för, av Rockefeller et.al., har förmodligen och tyvärr gjort dig inkapabel att kritiskt granska vad opponenterna säger angående ökningenen av CO2. Tips: Googla ”Climate Gate”.

  Skatt på koldioxid är maktens våta dröm. Anledningen är att all mänsklig aktivitet skapar CO2. Dra ner din konsumtionen av ärtsoppa och rädda planeten. Patetiskt.

  Problemet som Lars Bern beskriver är att det pågår ett hejdlöst globalt resursslöseri där andra betydligt viktigare behov sopas under mattan.

  ”Junk science” uppstår när medel regnar över karriärssugna s.k. vetenskapsmän utan moral får härja fritt och förfalska data för att tillfredsställa sina uppdragsgivare och fylla sina egna bankkonton. Inse att det inte finns någon konsensus i denna fråga, eller att konsensus i praktiken är den omvända mot vad du förmodar.

  Vi lever alla i världen upp och ner. Definitionen på dessa fenomen är: om de pushas i MSM så gäller det omvända såsom närmare sanningen.

 5. Jag håller verkligen inte med. Det är tvärtom så att miljöförstöring ruinerar samhället. Miljöförstörarna berikar sig på våra gemensamma tillgångar, naturen och på markägares bekostnad. Själv ser jag med bitterhet hur våra träd dör det ena efter det andra – vem ersätter oss för det? Pengar kan inte ersätta en förstörd miljö – vi är beroende av den för vår överlevnad, hälsa och välbefinnande.
  Jag kan konstatera att jag aldrig tidigare under hela mitt liv sett så många träd som dött eller är sjuka och döende. Värsta situationen har jag sett på västkusten. Träd blir numera gula och tappar sina blad redan i juli. Hösten är inte längre vackert lysande rödgul utan börjar bli allt mer brun – har ni lagt märke till det? Vi har under drygt ett decennium haft en omfattande sjöfågeldöd, där fåglarna dör en förlamningsdöd. Gråsparvarna och andra fåglar som var talrika blir allt mer sällsynta, älgar och andra landlevande djur dör också en plågsam förlamningsdöd. Kort sagt: situationen är alarmerande och det måste snabbt utredas vad det är som pågår. Det verkar som om samhällets miljöorganisationer och miljöövervakande myndigheter sover i en dvala eftersom det inte talas om dessa alarmerande signaler från naturen. Inte heller om varför vår himmel är allt mer täckt av grått dis från flygens utsläpp. Det är många som sådana intensiva flygutsläppsdagar rapporterar om svår hosta, huvudvärk, andningsproblem och näsblod. Min teori är att de ökande utsläppen från flyg, som jag menar är avsiktliga för geoengineering, i kombination med den kraftigt ökande elektromagnetiska strålningen från allt mer trådlös teknik bär det största ansvaret. Jag har konstaterat att då flygutsläppen är intensiva och täcker hela himlen ses direkt skadliga effekter på träd och växter i form av missfärgade blad och gula barr som därefter faller av. Många i andra länder konstaterar samma effekter och skador på träd som misstänks komma från flygens utsläpp av aerosoler. Uppmätta kraftigt förhöjda halter av aluminium och barium har gjorts.
  Lars Bern: välkommen ut på besök i naturen så ska jag visa dig hur det i verkligheten förhåller sig.

 6. Tycker det är svårt med Lars Bern, vad man skall tro på? I vissa frågor har han absolut rätt och i andra fel. Kanske som vi övriga människor? Lars är ingalunda mindre styrd av ideologiska dogmer, som han anklagar andra för att vara, samtidigt som han hävdar att det enbart är vetenskapen som vi skall lita på. Visar man på hur t ex Ikea redan år 2012 var inte bara var självförsörjande på vindkraft, utan dessutom producerade ett överskott, viftar han bort detta faktum som falskt. Idag är Ikea inte bara självförsörjande på el i hela norden, utan dessutom producerar det ett överskott. I I samma spår går många unga företag – inte minst Google. Tar man upp detta med honom, tvivlar han på sanningshalten i första rummet, för att i nästa sekund hävda att detta bara är ett spel för gallerigera (och bekräftar då sanningen) för att få en goodwill bland konsumenterna. Kände inte ens en person som Lars Bern till detta faktum att många, många multinationella företag satsar på egen energiproduktion, så vart tog i så fall goodwillen vägen – jag menar få tycks känna till detta faktum. Det beror på att de sällan går ut med dessa fakta. Så där föll goodwillargumentet bort.

  Lars som är en kärnkraft- samt kolkramare av rang vill hävda att de alternativa sätten att omvandla energi på inte skulle överleva utan skattemedel, men tiger i sammanhanget att det samma i allt väsentligt gäller för kärnkraften också.

  Inte desto mindre har han rätt i många frågor.

 7. @Mona:
  Besprutningen med aerosoler från flyget är det mest sanslösa projekt man kan tänka sig. Samma krafter som yrar om global uppvärmning håller på med detta, d.v.s. finansiärerna, de som drar i trådarna. Skillnaden är bara att vi matas från MSM om det ena och det andra gör man allt för att förlöjliga och förneka.
  Jag tror att ett av målen är att på sikt försvåra den globala matproduktionen som fått ett uppsving av ökat CO2-tryck och därigenom skapa kaos, depopulation och ökad ansamling av makt och rikedom för de rikaste.
  Aerosolbesprutningen är ett exempel på de betydligt viktigare sakerna att bekämpa än s.k. global uppvärmning, vilket jag nämnde i kommentaren ovan.
  Man ska veta att när man sätter sig på ett passagerarplan så sponsrar man denna verksamhet då en stor del av aerosolerna härrör från dessa flygningar.
  Har likaså observerat skador på träd, ekar som dör i förtid, utmärglade p.g.a. strypt näringsintag.
  Dårarna som ligger bakom detta tycks inte förstå att dom själva kommer drabbas. Denna ljusskygga verksamhet drabbar allt och alla och borde vara tillräcklig för att folket skulle gå samman och försöka sätta stopp. Tyvärr är allmänheten så kuvad och upptagen att majoriteten inte tycks bry sig utan går omkring i någon slags limbo av förnekelse.

 8. Man man behöver inte vara naturvetenskaplig skolad forskare för att kunna tänka själv. Säg den epok i den geologiska tiden, då klimatet inte var under förändring? Först kom ordet växthuseffekten. Nå, jorden ligger för långt bort från solen för att kunna begagna sig av linstrålningen som primär värmekälla. Vi behöver alltså en viss växthuseffekt för att inte planeten skall förvandlas till en isglob. Sedan muterade ordet om till uppvärmning, eller den globala uppvärmningen. Här kan man luta sig mot olika håll, men faktum är att ”den globala uppvärmningen” är ganska blygsam, samt att jorden har alltid varierat sin temperatur. Vad handlar det om? Nån grad på 150 år? För att inte fastna i siffror muterar ordet återigen om till ”klimatförändringen”. När var klimatet sist inte var under förändring? Faktum är att vi sakta men säkert går mot ett allt kallare klimat – sätt ur ett geologiskt perspektiv under jordens hela livstid.

  Vem har inte haft ett eget växthus, eller en odling som man vill boosta? Idealet är då ett varmt klimat, med höga doser CO2 samt obegränsat tillgång till vatten. Ju varmare det är, ju snabbare växter plantan och ju mer CO2 kan växten omvandla till den primära byggstenen som CO2 är. Vidare, ju varmare det är ju mer vatten krävs för plantan att behålla vattentrycket när temperaturen stiger ända tills processen vänder då den RLF är 100% får då kan inte plantan längre reglera vattentrycket med andning och avdunstning för inget kan avdunsta då kringliggande RLF är 100%. Pröva själva får ni se. Sätt ett litet växthus ovanför ett element och på med bra ljus samt låt även solen kika in, typ i köksfönstret. Ordna med bra ventilation och jämför med en motsatt odling och mät resultatet! Så ökade temperatur samt högre PPM-nivåer av CO2 är inget vi ska oroa oss för – ty skördarna blir mycket större.

 9. Lars Bern, är enkelt enkelt köpt av alla de starka krafter som gör sitt bästa för att förstöra vår Moder Jord med sina miljöfarliga verksamheter. En poäng har han dock och det är om alla de 60 000 handelsfartygen som far runt på våra världshav och formligen sprutar ut svalhaltiga bunkeroljor.
  http://www.svtplay.se/video/8128523/fraktad/dokument-utifran-fraktad-fraktad
  Där ett enda fartyg släpper ut lika mycket föroreningar som 50 miljoner bilar. Det här måste tas på allvar.
  Och jo, vi kanske har mer skog än någonsin, i Sverige, Lars, men skog dör överallt annars. Se bara på hur mycket regnskog som avverkats i Amazonas och Indonesien. Och vår skog här hemma mår inte bra. Det ser alla som äger sin skog….

 10. Jag tror Lars Bern varken är köpt eller har fel. Hans artikel handlar om att industrier och politiska krafter utnyttjar falsklarm för att tjäna pengar och utöva kontroll. Att det finns verkliga miljöproblem är en självklarhet.

  Det är för mig självklart att öknen kan spridas där träden huggs ner, att luftföroreningar är giftiga för organismer inkl människan, att skog kan skadas av utsläpp, att atmosfären kan förgiftas på samma sätt.

  Poängen med artikeln är att visa att ekonomiska krafter skapar spinn på problem för att tjäna pengar. För att spinnet ska ta rejäl skruv måste problemen vanställas och förstoras, orsaker hittas på och lönsamma lösningar presenteras. Och allt sker i en anda av att det är kris och bråttom. Viktiga forskare uttalar sig. Politiker tar tillfället i akt för att vinna nya väljare.

  Hela populationer luras.

  När sedan sanningarna kommer fram blir det ofta tyst. Det uppstår en period av glömska och sedan hittar de ekonomiska krafterna på något nytt att spinna på. Sedan är det är kris och bråttom igen och alla börjar springa runt i oroliga cirklar.

 11. Under uppväxten matades vår generation med påståenden om att jorden skulle gå under på grund av vår framfart! Vilket är ett helt befängt påstående. Vad vi än skulle hitta på: förgiftning, försurning, genmanipulation och kärnvapenkrig osv så skulle jorden läka på på en miljon år eller möjligen två. Sedan skulle naturen ta över efter eget behag. En sådan kort tidsperiod är knappt värt en fotnot i jordens långa historia. Vidare de som vill hävda att vi kan förgöra jorden har kanske inte förstått hur jorden en gång bildades. Jorden har varit med om mycket, mycket värre saker än vad lilla människan någonsin skulle kunna åstadkomma och har bara vuxit sig starkare och starkare sedan den skapats. Ty för varje kometnedslag gör bara jorden större, starkare och tyngre, för det var så den en gång skapades. Jorden är resultatet av en mängd våldsamma fusioner av himlakroppar och andra mindre planeter som inte klarade sig självständigt, utan blev uppsugna av andra större. Vi sitter i dag som vinnare på en planet som inte kommer att gå under i första taget. Tro inte på dessa domedagsprofeter som vill framhärd annorledes.

 12. Lars Bern saknar tyvärr relevanta kunskaper i ämnet. Vår natur har tagit stor skada av både försurning och aluminiumkontaminering. Hur kan man skriva en artikel om globala miljöproblem utan att nämna Chemtrails? NOLL TROVÄRDIGHET!!!

 13. ALE

  ”Vi sitter i dag som vinnare på en planet som inte kommer att gå under i första taget”.

  Kvalificerar som dagens dummaste kommentar!!

 14. @LJJ Det du är ur stånd att förstå är dels tidsperspektiven, samt dels att jag inte talar ut människans perspektiv, utan från jordens geologiska tidsperspektiv. Sett ut detta perspektiv är människans tidsepok löjligt kort och helt utan betydelse och man måste antagligen vara ideologiskt förblindad eller helt okunnig för att undvika se detta.

 15. @LJJ Argumentet att Lars inte är trovärdig på grund av att han inte kommenterar chemtrails är obegripligt.

  Varför inte själv återkom när du har trovärdig fakta angående Chemtrails som du kan publicera här? Sanningen är att vi inte vet. Varken du Lars eller någon annan här kan med grund varken bekräfta eller dementera angående chemtrails.

 16. ”Lars Bern, teknisk fysiker examinerad på Chalmers tar upp falsklarmen som kostat samhället mycket pengar i onödan. Inlägget följs av många intressanta kommentarer. Och en av komentatorerna har rätt. Det är delvis en halmgubbe som Lars Bern angriper, ett typexempel på ad hominem-argumentation, men ändå är falsifieringarna av halmgubbarna som Bern tar upp viktiga. Bern är heller inte ansvarig för byggandet av de halmgubbar som han angriper.”

  https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2016/05/17/de-som-ar-for-smarta-att-engagera-sig-i-politik-blir-straffade-genom-att-bli-styrda-av-de-som-ar-dummare/

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here