9 KOMMENTARER

 1. Tack, Lars Bern för att du med oförminskad energi sprider insikterna om hur vi människor betraktas av den globala eliten. Jag vill dock poängtera att det endast är i det föreliggande bristparadigmet som globaliseringen är negativ eftersom etablissemanget ännu inte fråntagits sin agenda. Globalisering I SIG (för att använda Immanuel Kants distinktion) är inte negativ. Om vi istället för att betrakta begreppet globalisering som en med nödvändighet driven agenda – oavsett vilken – betraktar den som en neutral administrativ institution, avsedd att omfördela verkliga brister till människor i olika områden av jordklotet från människor med överskott, så kan ingen människa försedd med ett empatiskt förhållningssätt ha något emot globaliseringen.

  Att allokera resurser – t ex grödor från Ukraina till Bangladesh. Idag sker allokering under handelssystemet, alltså via privata intressen. Den som kan betala (mest) får köpa. I ett framtida paradigm skulle människan som handelsvara kunna förbjudas i verklig mening – inte endast på pappret. Det bästa argumentet är just humanism och därför tror jag att det är där vi måste hålla frågeställningarna, d v s ”Vem äger idag globaliseringsagendan, och hur kan humanistiska icke privata intressen ta över globaliseringsbegreppet?”

  Det kräver framför allt att autentiska – vilka med nödvändighet därför också är empatiska – kontrollerar den institution som på global nivå administrerar fördelningen av naturresurser. På samma sätt som etablissemanget har fortplantat sina hegemoniska värderingar nedåt i det hierarkiska systemet och skapat grogrund för korruption, lögner och bedrägligt konstruerade ekonomiska och juridiska system, kan autentiska människor fortplanta sina via det hierarkiska systemet tills dess att hierarkierna utslocknat på de autentiska individernas egna initiativ – även kallad evolution.

  Såsom det idag ser ut – i egenskap av motståndare till globaliseringen – riskerar vi att attackeras för dess motpol, d v s nationalism. Jag tror därför att det är viktigt att flytta upp globaliseringens vara eller icke vara från vad-nivån till hur-nivån, och konsekvent på lämpligt situationsrelaterat sätt kommunicera skillnaden.

 2. Vem är det som tillåter allt detta? Vi! Nummermänniskor!
  Många av oss är totalt oförmögna att leva sina egna liv. Vi förslavar oss själva genom att vi fortfarande lyssnar på präster, politiker och korrumperade tjänstemän. Det räcker inte med att de rika berikar sig på vår bekostnad. Vi tror på vad de säger till oss för att vi är rädda! Vi är rädda för naturkatastrofer p.g.a. ”klimatförändringar”. Vi tror på fullt allvar att naturen är vår fiende som bara väntar på att anfalla i form av bakterier och virus. Vi tror på den falska vetenskapen som har blivit vår nya religion.

  Det är vi som har tillåtit att det finns människor som utpressar oss på livskraft, genom räntor och skatter som finansierar krig! Vi låter oss känslomässigt utpressas för de pengar vi tjänade ihop genom att offra tid och energi för någon. Då vi köper något är det gjort av dåligt kvalité ofta med inbyggt slutdatum då varan går sönder. Sen får vi höra klagomål från etablissemanget om vilka miljömarodörer vi är och att vi överkonsumerar samtidigt som hela skattesystemet är byggd på överkonsumtionens lögn!

  Vi 95 % av befolkningen har oss själva att skylla genom att vi inte orkar annat än att slänga oss framför Tv:n efter jobbet och låta oss hjärntvättas.

  Förändringen ligger hos att var och en förändrar sig själv.

  Sluta rösta, kasta ut tv, köp inte de vanliga tidningarna buga inte inför överheten, gå ur alla föreningar som ”hjälper” andra! Naturen ger oss allt, överallt. Låt bara människor leva sina egna liv och de behöver inga stödföreningar de klarar sig utmärkt själva. Stötta inte heller cancerforskning som t.ex. rosa bandet! Stötta inte något av de gamla.
  Vill du engagera dig gör det på lokalnivå och vänd politiken ryggen.
  Stötta alternativen som NewsVoice t.ex.

 3. Utsökt sammanfattning! Det räcker inte med att ha läst inlägget! Det gäller att sprida detta utomordentligt viktiga budskapet på alla sätt och vis! Sluta lita på vad överheten via SVT, DN, SvD etc låter sprida ut som om de representerade sanningen …
  Våga påpeka att inte ens JK och JO bryr sig om att följa vad lagstiftningen framhåller om JÄV, eller att klättrare av typ ”vår senaste rikspolischef” under sin karriär uppåt klart brutit mot vad EU-domstolens domar fastställt skulle ha gällt – även i Sverige!
  Förmodligen ingår han i en grupp ”avancerade” klättrare vilka gemensamt hjälper till att omtolka lagar och bestämmelser – samtidigt som våra politiker avstår från att tänka på att de ursprungligen skulle ha representerat de svenska väljarna. Eller hur ser det egentligen ut i det BÄSTA AV LÄNDER????
  Den som läst statsvetaren Anne-Marie Pålssons bok ”Knapptryckarkompaniet” inser snabbt att medborgarna har blivit totalt grundlurade om att det är ”folket” som röstat fram nuvarande riksdagsledamöter eller statsminister …. Att det istället är partiledningarna som sett till att endast de med partiledningarna helt lydiga – som hamnar på de valsedlar som svenska folket senare stoppar i sina valkuvert!!!!
  Partiledningarnas lyckliga leenden kan man ana när praktiskt taget aldrig några andra ”helt oberoende” har blivit inskrivna som ”folkets förslag” till lämpliga representanter som svenska folkets verkliga företrädare!
  ”Svensson” måste ställs sig frågan hur det kom sig att Fredrik Reinfeldt och Anders Borg hamnade högt upp på ledande Amerikanska Jättebanker! – För vad och vilka gentjänster mot de bolagen hade dessa blivit belönade? Kunde det ha rört sig om någon form av gengåvor som de bankerna fått ta del av i Sverige?
  Eller besvara frågan ärligt om hur det kom sig att ingen ledande svensk tidning högt protesterade mot att förra statsministern Göran Persson flyttade över enorma miljardbelopp från blivande ATP-pensionärers framtida trygghet – till Statens Egen Kassa – för att kanske en på tomma löften byggd budget skulle se mer solid än vad den egentligen var?

  [kommentar längre än 300 ord därför kapad]

 4. Den fria rörligheteför MÄNNISKOR behöver ökas,framförallt för att vi skall få bättre förståelse för varandra. Det är snarare företagens struktur och tankesätt vi måste komma åt. Bankerna måste regleras så de inte kan skapa pengar ur ingenting. Företagen måste tvingas till medmänsklighet. Om konsumtionen beskattas hårdare kommer överkomsumtionen att minska. Kapitalkoncentrationen måste motarbetas. Det behövs globala lagar som tvingar företagen att ta hänsyn till lokalbefolkningen etc. Tanken att företag skall kunna stämma stater inför egna domstolar är helt absurd, men drivs tyvärr hårt av de organisationer som näms i Berns artikel. Att så många regeringar dessutom stöder tanken är helt obegripligt!

 5. Amerikajuden Barbara Spectre finansierades av svenska skattemedel att främja just en sådan utveckling.

  Vad mer går svenska skattekronor till för att finansiera sin egen förstörelse? Den som ser och hör eller inte

 6. Hur vore det om vi alla bara slutade att kalla dem för epitet som PTB, överheten, eliten osv. Det ger dem bara ännu mer illegitim kraft i universum.

 7. Angående krigsplacering:
  I december 2016 gick det ut ett meddelande till alla kommuner om att de ska förbereda sig för krig.

  ”Sveriges kommuner måste vara bättre förberedda för att klara kriser men också krig. Det skriver Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, i ett brev till kommunernas säkerhetschefer”

  Frågan är om regeringen också kan se till att återskapa de beredskapslager med vatten och mat m m som vi hade innan vi gick med i det hemska och totalitära EU.

  Hatet mot Ryssland och Putin som bedrivits under en längre tid blir förståeligt då denna propaganda basunerats ut för att förbereda invånarna på Natos anfallskrig mot Ryssland för att ersätta deras konservatism och traditionella föreställningar om familj, moral och etik, anti-GMO och patriotism med ytterst ytlig, dekadent och artificiell amerikansk produktion och konsumtion av avkulturaliserade produkter som coca-cola, disney och hollywoodfilmer och andra standardiserade handelsvaror liksom standardiserat tankegods.

  Ryssland är inget hot utan ett löfte. För min del får gärna Putin hjälpa till att befria vä(r)stvärlden från extremt farlig liberalism.

  MSB:s Krisberedskapssbroschyr: https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/21544.pdf

 8. @Bo Sonnsjö
  Du avslutar din kommentar med ATP-”problematiken”. De enorma miljardbelopp du nämner har idag krympt till samma belopp som den årliga kostnaden (som iofs stiger med enorma miljardbelopp varje år) för Sveriges integrationspolitik Den kostnaden är det inte många tidningar som kritiserar idag även om allt fler av landets ”journalister” börjat tvivla på landets framtid om inte regeringen kommer till sans.
  Någon betydelse för dagens pensioner har inte den omtalade strukturomflyttningen av pengar. De fyra första AP-fonderna har som buffert, om inte statens ”inkomster” räcker till för att betala ut dagens pensioner, tillgångar på uppåt 1500 miljarder.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here