Replik till VoF: Visst var det ett justitiemord när Erik Enby deslegitimerades

37
1855

Michael Zazzio kom in med denna replik till föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) som 13 april publicerade debattartikeln: ”Deslegitimering av Erik Enby inte ett justitiemord”. VoF tog inte in repliken så den publicera istället i NewsVoice.

Text: Michael Zazzio

Michael Zazzio resonerar kring justitiemord - Foto: Canal 2:nd Opinion
Michael Zazzio – Foto: Canal 2:nd Opinion

Enligt gällande lagstiftning i brottsbalken samt grundlag i regeringsformen kan man inte fällas till ansvar för något som är preskriberat. Erik Enby mötte den aktuella patienten (det enda fall som deslegitimeringen baserades på) vid två tillfällen. Det sista av de två tillfällena var 2003-06-10. 2005-06-09 inträdde preskription och således hade Socialstyrelsen ingen juridisk möjlighet att ansöka om talan i HSAN efter det. Socialstyrelsen ansökte om talan 2006-06-19, alltså mer än ett år för sent. Rättssystemet struntade i preskriptionstiden.

Den fråga som då infinner sig är ”varför har vi preskriptionstider om de inte skulle behöva efterlevas av rättssystemet?”

Det handlar således om ett justitiemord.

dr Erik Enby, 2016 - Foto: A. Böhlmark
dr Erik Enby, 2016 – Foto: A. Böhlmark

Begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet avser patientsäkerhet. Det finns ingenting i beslut eller domar mot Erik Enby som visar att hans mikroskopering av patienternas blod skulle vara skadligt eller farligt. Att ge icke skolmedicinsk behandling är inte skälig grund för att straffa en medicinskt legitimerad. Patienten har alltid en möjlighet att söka den offentliga sjukvården och andra behandlingsmetoder förhindrar inte det.

Det är, enligt regeringsrätten, alltför hypotetiskt för att kunna beaktas om Socialstyrelsen anför rent spekulativa skäl för sin talan. Socialstyrelsen (numera IVO) måste kunna visa på att handläggningen av patienten har varit farlig för hälsa eller patientens liv, annars kan något straff ej utdelas, inte ens prövotid.

Vetenskap och beprövad erfarenhet finns det ingen närmare definition av i betänkande, förarbete, proposition eller lag. Den enda förklaringen till uttrycket som finns är att det skulle avgöras av landstingen, men en sådan definition strider mot grundlagens regeringsform, eftersom en sådan definition baseras på godtycke och då gäller en sådan lag inte. Grundlag går före lag, står det i regeringsformen.

Erik Enby ska således återfå sin läkarlegitimation oavsett vad människor anser. Att anse är rent godtycke.

Det är besynnerligt att VoF ständigt hänger sig åt att sprida förtal om sådana yrkesutövare som inte ansluter sig till deras uppfattning om vad som är den bästa och mest vetenskapliga medicinska vården!

Hälso- och sjukvårdslagen fastställer att patienterna ska remitteras till andra vårdgivare när landstingens möjligheter att hjälpa en patient är uttömda. Den lagen bryter landstingen hela tiden emot. De skiter helt enkelt i patienternas liv och hälsa, men det gör inte IVO något åt.

Text: Michael Zazzio

Regler för kommentarsfältet: Du har personligt ansvar för vad du skriver. Nedsättande kommentarer raderas. Max ca 300 ord och tre externa länkar. Läs mer

37 KOMMENTARER

 1. Jag kunde inte heller låta bli att kommentera (enligt nedan) – men det återstår att se om min kommentar publiceras på VoFarnas sida..

  Tyvärr har VoF ett alltför stort inflytande på vår sjukvård (föreläser bland annat för våra riksdagsmän) och de bekämpar allt som hotar läkemedelsindustrins monopol på våra liv och våra skattepengar.

  De har också tillgång till public service där de i TV-rutan presenteras som ”experter” trots att de är grovt okunniga. De är således folkets fiender och de är farliga då de har ett oproportionerligt stort inflytande (främst för att de backas upp av läkemedelsindustrin som också styr media). Målet verkar vara att vi alla ska få cancer som sedan ska ”behandlas” med kemoterapi (som i studier misslyckas till 97 %) – medan andra metoder som lyckas upptill 90 % bekämpas.

  – – –

  ALTERNATIV FAKTA – À LA VOF

  Anders Nilsson skriver om saker han inte begriper och vad gäller fakta så fabulerar han. Osaklighet, felaktigheter och lögner är staplade på varandra och är inte värda att bemöta. Jag nöjer mig med en mening:

  ”I utredningarna framgår att Enby tror att man i vanligt mikroskop kan se svampinfektioner i blod och att tumörer kan fås att lösas upp i blodet genom att äta bakpulver.”

  Alla som tittar i mikroskopet ser att det i blodet hos allvarligt kroniskt sjuka kryllar av mikrobiologisk växt (svampar, virus, bakterier eller parasiter). Det är högst anmärkningsvärt att detta inte är nämnt i i den kurslitteratur som blivande läkare läser inför sin examen.

  Man kan också tydligt se i mikroskop att blodet är klumpat hos praktiskt taget alla kroniskt sjuka och blodet kan lösas upp med hjälp av korallmineraler (som laddar om det vatten man dricker). Att detta fungerar kan man också tydligt se i mikroskop.

  Erik ”tror” inte att han ser svampinfektioner – utan han ser dem – han har fotograferat dem och filmat dem och presenterat resultatet på en internationell konferens. ALLA som tittar kan se – men få vågar.

  – Se själv (forskningen är utlagd på webben med foto och filmer) … http://www.enby.se/

  ”Lösa upp tumörer med bakpulver” är trams från Anders Nilssons sida och om detta inlägg är signifikant för sakligheten inom VoF så är det ju både avslöjande och skämmigt att tillhöra föreningen. Ni gör anspråk på att vara duktiga och sakliga – men ni fabulerar ju och verkar inte själva vara medvetna om det. Suck.

  – – – slut kommentar – – –

  Alla VoFare som framträder i TV-rutan borde ha en keps på sig så att vi vet vem de företräder (läkemedelsindustrin). Observera att de ALDRIG skulle komma på tanken att kritisera vacciner eller patenterade ”läkemedel”.

  – VoF-keps … http://www.kostdemokrati.se/links/files/2016/01/VoF_keps.png

  OmstartSverige är ett parti av rätt kaliber för att ta tag i denna fråga (medan de övriga bevisligen stoppar huvudet i sanden) … https://www.facebook.com/groups/410305089322992/

 2. I USA finns det i konstitutionen en företeelse inskriven som heter ”citizens’ arrest”. Det borde vi även ha här i Sverige, tycker jag.

 3. Tyvärr är Sverige inte ett i alla avseenden ett rättssamhälle, vilket jag länge trodde. De som felaktigt drog in Dr. Enbys legitimation borde inte undgå att stå till svars för det, vilket väl knappast lär ske.

 4. Hejsan,

  Om det är Zazzios försök att posta en kommentar under det aktuella inlägget på VoFs blogg som åsyftas i ingressen så är det jag som ansvarar för förhandsgranskningen av kommentarer på VoFs blogg. Anledningen till att Zazzios kommentar inte släpptes igenom var för att han postade två kommentarer på raken vilket kan ställa till det i ett kommentarsfält som hanteras med hjälp av Disqus mejlförhandsgranskningsfunktion. Jag har nu släppt igenom kommentaren och den har hunnit bli besvarad. Alla kommentarer släpps igenom så länge man låter bli personangrepp, hets mot folkgrupp etc.

  För övrigt: Zazzio, vi har ju envarsgripande i Sverige om det är vad du tänker på. Är det något du skulle vilja börja tillämpa?

 5. Det VoF vägrar att förstå är att vetenskap inte handlar om en enda sanning, tvärtom, många olika uppfattningar måste kunna framföras på lika villkor och prövas mot varandra, vilket det nuvarande utbildningssystemet helst vill förhindra. Du ska citera i dina uppsatser. Och inte dra några slutsatser som skiljer sig från mängden, det är inte PK. Sanningsmonopolet voffarna försöker bevara är oförenligt med vetenskaplig utveckling men absolut livsnödvändigt för en sinnessjuk elit och deras underhuggare som är livrädda för att deras sanningsmonopol ska tas ifrån dem och t ex fri energi komma alla till godo och klassamhället rasa ihop. Monopol är aldrig bra, monokulturer kräver massor med gift men frodas ändå inte, medan artrikare miljöer klarar sig själva alldeles utmärkt. Varför skulle det vara annorlunda med människor? Eller med vetenskapen?

 6. Har kommenterat på VoF

  Björn Hammarskjöld • för 4 minuter sedan
  Om man ser på Patientsäkerhetslagen 7 kapitlet 29 § ska Inspektionen för vård och omsorg (Tillsynsmyndigheten = Socialstyrelsens tillsynsenhet 2011 omdöpt till Inspektionen för vård och omsorg, IVO) om inte annat följer av 9 kap. 17 §, göra anmälan till åtal.

  Så har inte skett i Enbys fall. Tillsynsmyndigheten har inte angett Enby till åtal för brott mot brott uppräknat i Brottsbalken.

  Alltså har han inte begått brott mot brott uppräknat i Brottsbalken.

  Detta skäl till bestraffning från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds (hsan) sida saknas därför.

  Om man ser på Patientsäkerhetslagen 10 kap. Straffbestämmelser och överklagande m.m. har Enby inte brutit mot 1, 2, 3, 5 eller 6 §§. Det högsta straff som kan erbjudas av domstol är högst ett års fängelse.

  Därmed är preskriptionstiden två år enligt 35 kapitlet 1 § Brottsbalken.

  Därmed faller Tillsynsmyndighetens anklagelser. Anklagelserna strider mot gällande lag.

  Enligt 1 kapitlet 1 § Regeringsformen måste domstol/myndighet följa lag. Enligt 1 kapitlet 9 § Regeringsformen förbjuds domstol/myndighet att ljuga (allas likhet inför lag, iaktta saklighet och opartiskhet).

  Enbys delegitimering är därför ett klart brott mot gällande lagar, även kallat ett justitiemord då domstolar/myndigheter vägrar att följa lag.

  Tyvärr kan domstol/myndighet fritt och utan några som helst konsekvenser bryta mot administrativ lag, grundlag och EU-rätten då vi i Sverige saknar en författningsdomstol och vi saknar det personliga tjänstemannaansvaret som togs bort 1975 från Brottsbalkens 20 kapitel.

  Att Enby kan ha rätt då det gäller i vanliga ljusmikroskop synliga mikroorganismer (bakterier och svampar men inte virus (utom poxvirus)) rör inte hans läkarlegitimation. Det rör den fria forskningen.

  Slutsats: Erik Enby är utsatt för ett justitiemord på samma sätt som Dreyfus för drygt hundra år sedan.

 7. VoF:s hemsida på http://www.vof.se är en veritabel propagandafasad för läkemedelsindustrin, de svenska myndigheterna och obskyra politiska grupper. VoF sprider propaganda som i grunden är ägnad att skada medborgarna. VoF är helt enkelt en lobbying-organisation.

 8. Tack för en förbaskat bra artikel – för att inte tala om (de flesta) kommentarerna! Behandlingen av rakryggade Erik Enby är (mer än!) skamlig och de som utsatt honom för detta borde sättas ..bakom lås o’ bom!!

 9. Det föreligger ingen brottsmisstanke, därav väcks inget åtal och preskriptionstid är irrelevant för diskussionen. Begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet avser grunden för de metoder som används inom den av allmänheten finansierade vården. Eneby är 80 år gammal och skall inte ha någon läkarlegitimation, hans bäst före gick ut för längesen!

 10. Det finns en prejudicerande dom i HD från 1982 som handlar om just preskription. Här hade domstol underlåtit att beakta preskriptionstiden varför HD beviljad resning i målet på grund av domstols lagbrott. Samma gäller givetvis hsan som myndighet att följa de lagar som finns, inklusive preskriptionstider.

  Sedan har Per Larsenn totalt missuppfattat begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Hans tolkning synes väl stämma med ett VoF-likt ordvrängande utan laglig grund. Begreppet saknar legal definition och kan då inte åberopas.

  Betydelsen skiftar över tid och vem som tillfrågas. I och med att begreppet varierar kan var och en ha sin egen tolkning. Allt blir förskräckligt skönsmässigt och strider därmed mot 1 kapitlet 1 § Regeringsformen.

  Att Per Larsen hävdar att ”hans bäst före gick ut för längesen”strider återigen mot 1 kapitlet 9 § Regeringsformen. Det torde också kunna falla under allmänt åtal för brott mot 5 kapitlet Brottsbalken.

 11. Per Larsen 17 Apr, 2017 at 18:30

  Jag undrar alltjämt vad du är för en Per Larsen, det du skriver är, som så ofta tidigare, både märkligt och respektlöst. Om ditt mål är att använda Erik Enby som tillhygge för att stimulera debatten, så ha i åtanke att han är en människa av kött och blod, som utan egen förskyllan redan har fått utstå mer av trakasserier än de flesta skulle orka med.

  För övrigt heter han Enby, inte Eneby, en felskrivning vilken, med tanke på hur du brukar föra dig i debatten, lätt kan tolkas som ytterligare en förolämpning från dig mot honom.

 12. @Per, det är inte jag som startade debatten om Enby eller skrev denna runa här ovan.
  Det var en felstavning av Enbys namn, alltså ingen förolämpning.
  ”En människa av kött och blod , som utan egen förskyllan” (!), något måste ha hänt eftersom han förlorade legitimationen, eller hur?
  Människor som har kämpat för sin och andras sak har förlorat mycket mer än så genom tiderna. I en debatt bemöter man argumentation hos meningsmotståndaren. Det finns inte tillstymmelse till bemötande av de tre ganska enkla argument jag kritiserade artikeln med, i ditt inlägg, du har inget att komma med då krystar du ur dig ett försök till personangrepp, patetiskt.
  Återigen, har någon förlorat kontakten med sitt yrke och uppnått den aktningsvärda åldern av åttio år så är det inte en ny yrkeslegitimation som behövs, Enbys karriär som praktiserande läkare är över.

 13. Erik Enbys karriär som legitimerad läkare kan vara över, men deslegitimeringen innebär också en befrielse. Nu kan Enby arbeta fritt utan att ha vårdmaskinens bila över huvudet. Han kan fortsätta tipsa personer som söker upp honom med frågor om hur de kan bota sjukdomar med enkla naturliga och biverkningsfria medel. Det är fantastiskt i sig.

  Om den våldsbenägna vårdmaskinen och alla de som stödjer den vill stoppa detta måste yttrandefrihet, åsiktsfrihet och pressfrihet begränsas eller avskaffas. Nätets publikationer kan fortfarande publicera ”anekdoter” om hur personer botats. Vi kan skriva ordet bota hur mycket vi vill. Personer kan ställa frågor till sakkunniga som Enby och han kan yttra sina fria åsikter om vad den uppsökande personen kan göra för att råda bot. Vi följer grundlagarna och vi säkerställer vårdfrihet och hälsofrihet.

  Låt vårdmaskinen begränsa sig till att syssla med vad den är bra på: ta hand om fysiska akuta olycksfall, som att reparera benbrott, ta bort födelsemärken och skriva ut antibiotika. Lämna medicinen för invärtes sjukdomar, systemiska sjukdomar och metabola sjukdomar till de som kan någonting om bot.

  Glöm inte bort http://www.anekdoter.se/ där du kan läsa om hur andra botat sig med naturliga metoder och du kan skicka in din egen berättelse om hur du blev frisk.

 14. Per Larsen 18 Apr, 2017 at 11:17

  Jag avgör själv vilka av dina inlägg som är värda att kommentera, Per Larsen.

  Först levererar du det nedlåtande ”Eneby är 80 år gammal och skall inte ha någon läkarlegitimation, hans bäst före gick ut för längesen!”, men efter kritik från mig ändrar du till det betydligt snällare ”förlorat kontakten med sitt yrke och uppnått den aktningsvärda åldern av åttio år”.

  Skillnaden mellan det första och det andra utlåtandet är stor, drabbades du trots allt av självinsikt eller är ditt språk veligt och lite fram och tillbaks på grund av bristande förståelse för ordens valör?

 15. Per Larsen 18 Apr, 2017 at 11:17

  Kan du då berätta vad det är som har hänt, bortsett från att Erik Enby har framfört medicinska idéer som hotar läkemedelsindustrins ekonomi?

 16. Det är inte vårdapparaten som är våldsbenägen, det är sjukdomarna som bedriver våld på vår fysik. Till sist tar sjukdomarna allt som lever och alla kommer att dö av en eller flera sjukdomar. Det är styrd av omständigheternas tyranni, en tyrann som inte går att besegra. Vi får vara tacksamma för lite smärtlindring, då och då, på vägen mot det givna livsslutet.
  Det hjälper inte att skylla på allt och alla, omständigheternas tyrann har redan stakat ut din Golgatavandring Via Dolorosa, enjoy the ride!

 17. VÅRDEN OCH VoF SAKNAR SJÄLVINSIKT – ELLER SÅ ÄR DE KÖPTA – ELLER VAD?

  Vårdapparaten är ”våldsbenägen” när den premierar kemoterapi (CELLGIFTER) med våldsamma och grymma biverkningar som kräver ett helt apotek av läkemedel för att härda ut – och som enligt studier misslyckas till 97%.

  Samma vårdapparat negligerar GcMAF som enligt studier lyckas stoppa cancer i upptill 90% av fallen – även terminal cancer. Detta utan biverkningar och detta är sannolikt en av hakarna (det behövs färre läkemedel).

  GcMAF är ett kroppseget protein som det inte går att tjäna stora pengar på och patienterna blir friska utan alla dessa läkemedel mot biverkningar. Vad ska cancerindustrin då leva av?

  Detta är enkelt att antingen verifiera eller falsifiera GcMAF i större oberoende studier – men det görs inte. Istället gör västvärldens myndigheter samordnade räder mot tillverkare av GcMAF – för någon månad sedan skedde tillslag samtidigt i UK, Frankrike och Holland. Vem styr våra myndigheter och vem styr vården?

  – Visste du att kemoterapi misslyckas till 97 procent? … http://www.kostdemokrati.se/snabbanyheter/2016/08/15/visste-du-att-kemoterapi-misslyckas-till-97-procent/

  – GcMAF – ett av världens mest potenta cancermedel … http://www.kostdemokrati.se/productinfo/files/2017/03/GcMAF.pdf

  Dags att folket vaknar upp och byter politiker – som i sin tur ska se till att våra myndigheter och vården gör sitt jobb i medborgarnas och landet intresse (annars kan de söka jobb inom läkemedelsindustrin). Nu finns det äntligen ett parti som kommer att ta tag i detta – ett ”folkets parti”:

  – OmstartSverige … https://www.facebook.com/groups/410305089322992/

 18. Per Larsen,
  Efter mognaden kommer förruttnelsen. Den har såvitt jag kunnat märka inte kommit igång ännu i min kropp.
  Således befinner jag mig nog ännu före bästföredatumet

 19. Leif Lundberg 18 Apr, 2017 at 19:35

  För att inte tala om cancer som har hunnit bilda metastaser, då är överlevnaden enligt många experter under 1 procent.

 20. Leif Lundberg 18 Apr, 2017 at 19:35

  För att inte tala om cancer som har hunnit bilda metastaser, då är överlevnaden vid behandling med konventionella metoder, det vill säga kemoterapi, strålning och kirurgi, enligt många experter under 1 procent.

 21. Per Larsen 18 Apr, 2017 at 12:06

  Att du inte förmår tänka utanför de löjligt snäva medicinska ramar som läkemedelsindustrin har satt upp ligger dig naturligtvis oerhört mycket i fatet, Per Larsen.

  Du är kort sagt ett medicinskt offer.

 22. Alla skriver sina kommentarer under eget ansvar. Vill ni att jag raderar kommentarer med ”dålig ton” som går emot kommentarsreglerna? Det är för övrigt sånt här som tar en massa onödig tid för mig att syssla med.

 23. ”Per Larsen 18 Apr, 2017 at 07:08
  De flesta inläggen här, påminner mig om den gamla paragrafen 5.5.”

  Alla vet inte att en ”femfemma” innebär med nyare språkdräkt LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård.
  Per Larsen har nu än en gång visat vad han står för.
  Jag ser bara förtyck och förslavande propaganda samt rena osakligheter bakom Per Larsens inlägg här hittills.

  @Newsvoice. låt Per Larsen hållas, han visar bara sin egen ihåliga baksida på samma sätt som skogsrået.
  Enligt Wikipedia
  I Götaland och sydöstra Svealand var skogsrået framifrån skön och tilldragande, men sedd bakifrån har hon ofta en ihålig rygg som ett gammalt träd, men var noga med att visa bara den vackra sidan

  Trots att skogsrået är ett solitärväsen hörde hon kanske ursprungligen till en grupp kollektivväsen lika de sydsvenska trollen. I somliga uppteckningar kallas hon för övrigt också för Trollet, Trollkäringen eller dylikt.

 24. Du får gärna ta bort alla de av mina kommentarer som har dålig ton, Torbjörn.

  Jag skall inte ta upp din tid med sådant onödigt mer.

  Vänligen

  Per

  (”Per Larsen” skriver jag in för att du skall kunna moderera bort den här kommentaren)

 25. För information meddelas att jag har haft metastaserande cancer med debut i början av 2001,
  som dr Enby har behandlat med sina preparat med framgångsrikt resultat. Jag nekade konsekvent till
  strålbehandling på Sahlgrenska och är alltjämt vid god hälsa, inget recidiv i sikte.

  Dr Enby anser att vetenskapen och forskningen ska gagna människan och inte läkemedelsindustrin,
  vilken är en av de mest lukrativa branscherna i dagens samhälle. Dessutom styr läkemedelsindustrin skolmedicinen och läkarutbildningen i mycket hög utsträckning. Det är mycket allvarligt och hotar forskningsframstegen.

  Såklart handlar det om ett Justitiemord, inte tu tal om annat!

  Siv Wernborg
  (ca-patient 2001-2004)

 26. Erik Enby borde gå vidare med ärendet till EU domstolen. Sverige har fått mycket skäll från de.

  Ang. Voffare.. låt de skälla med sina tomma ord och viftande svansar där de luktar på varandra för att känna igen ” likasinnade”

  ”Det krävs en idiot för att lyssna på en idiot”

 27. Angående voffarens ”femfemma”

  Verkar som hen har erfarenhet från den vården:, vanföreställningar, mytomani, verklighetsfrånvarande, ej kontaktbara, stirriga blickar, ryckiga nervösa kroppsrörelser, falsett röster och aggressiva när de skal övertyga andra om sina vanföreställningar.

 28. Det föreligger ingen brottsmisstanke, därav väcks inget åtal och preskriptionstid är irrelevant för diskussionen. Begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet avser grunden för de metoder som används inom den av allmänheten finansierade vården. Eneby är 80 år gammal och skall inte ha någon läkarlegitimation, hans bäst före gick ut för längesen!
  Detta är och var mitt inlägg innan några startade sina personangrepp, och till trots för att Enby menar att förruttnelsen, eller brist därpå, är ett mått på kompetens, så står jag för det jag skriver och om någon av alla ni som ylar med om och i denna runas kvalitet borde ni kunna komma med ett eller flera motargument, ett motargument är inte detsamma som ett personangrepp!
  Slutligen gäller att den som sig i leken ger, han får leken tåla. Klarar ni inte denna regel bör ni avhålla er från att förnedra er själva i spalterna här och annorstädes.

 29. Jag anser att diskriminerande uttalande om en människas ålder är klandervärt beteende. Huruvida någon ska ha läkarlegitimation eller ej beror givetvis på förmåga, inget annat. Det finns tusentals yngre läkare som felbehandlar patienter in i livslång sjukdom och beroendeställning till läkemedelsindustrin. Blir de av med legitimationen? Knappast.

 30. @Martin, det var en olämplig formulering och kanske skall åldern på huvudrollsinnehavaren inte diskuteras här. Samtidigt tas det upp i flera kommentarer, åldern är en viktig faktor och det går inte att bortse från åldrandets negativa påverkan av människan.
  Hur och om åldern har påverkat Enbys beslut och hans handlingar, vet vi inget om, men kanske Enby själv kan visa att han var lika upprorisk och gick sina egna vägar redan i trettiofemårsåldern som på senare tid? Eller om han på annat sätt kan påvisa en kontinuitet i sitt handlande över tid som motsäger påverkan av ålder?
  Det är säkert lika svårt att bevisa åldersdiskriminering, om det har funnits, kanske som underliggande värderingar hos de i nämnden som skulle fatta beslut om Enbys legitimation.
  Mitt förslag är att alla legitimationer dras in vid sjuttiofem års ålder eller naturligtvis tidigare om den legitimerade har drabbats av någon funktionsnedsättning.
  Det befriar oss från problematiken om åldersdiskriminerande värderingar och dess inflytande i detta sammanhang.

 31. @ Per Larsen
  Ditt förslag att dra in legitimationen vid en specifik ålder är lika mycket åldersdiskriminering.
  Ditt förslag implementerar att körkort dras in vid pensioneringen.
  Så du ser att ditt förslag är åldersdiskriminering.
  Ännu ett område där dina bristande kunskaper skiner som en sol.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here