Micael Bydén anmäld för högförräderi – Ger bort Sverige till USA

14
2075
Micael Bydén – Pressfoto: Forsvarsmakten.se

NOTERAT. Kommunistiska Partiets ordförande Robert Mathiasson har polisanmält ÖB Micael Bydén för högförräderi med motiveringen att han verkar för att Sverige ska bli beroende av utländsk makt och därmed ökar risken för att Sverige ska dras in i ett krig.

Utspelet kommer med anledning av att Sverige ska delta i den mycket stora krigsövningen Aurora som startar den 11 september 2017, den största militärövningen i Sverige sedan kalla kriget. Personen som står bakom anmälan är Kommunistiska Partiets ordförande Robert Mathiasson. Anmälan gäller även Bydéns föregångare tidigare ÖB Sverker Göranson.

Robert Mathiasson säger att det är tydligt hur dessa herrar verkat för att Sverige ska ställas i beroende av utländsk makt och att de har med utländskt bistånd framkallat fara för att riket ska dras in i krig eller andra fientligheter.

Mathiasson hänvisar till svensk lag som gör Micael Bydén och Sverker Göranson skyldiga till högförräderi.

Robert Mathiasson – Foto: Proletären, Wikimedia

”Både Bydén och Göransson har starka kopplingar till USA:s militär och krigsindustrin, och det finns all anledning att misstänka att de inte arbetar med Sveriges bästa för ögonen och därför polisanmäler jag dem”, säger Robert Mathiasson till Proletären.

”Innan valet 2014 skrev Göranson under värdlandsavtalet med Nato, utan någon debatt i den folkvalda riksdagen. Nu ska Bydén testa avtalet i praktiken genom en krigsövning som på ett farligt sätt ökar spänningarna i Sveriges närhet och öppnar upp vårt land för Donald Trumps militära styrkor”.

Läs mer om Aurora i NewsVoice: Krigsövningen Aurora 17 – Två versioner av samma övning

Text: NewsVoice

Källa: Kommunisterna polisanmäler ÖB Micael Bydén för högförräderi

Robert Mathiasson polisanmäler ÖB Micael Bydén – Foto: Proletären
Regler för kommentarsfältet: Du har personligt ansvar för vad du skriver. Nedsättande kommentarer raderas. Max ca 300 ord och tre externa länkar. Läs mer

14 KOMMENTARER

 1. Allt mer uppdagas allt eftersom! – Skall bli intressant att få läsa senare om hur ”verkligheten” faktiskt ser ut!
  – Borde inte även svenska folkets väljare få ha något ord med i laget???

 2. Fler personer som är eller har varit i statsledningen borde ställas till svars. En mängd svenska myndigheter har bundits till tystnad med munkavle genom ett avtal som för de allra flesta varit okänt men som nu har kommit till vår kännedom. Detta avtal undertecknades i Washington den 8 april 2008 av dåvarande ambassadören Jonas Hafström. Bakom avtalet stod Karl Bildt och Fredrik Reinfeldt.

  Här kan du läsa om detta avtal som har gjort att svenska myndigheter nu står under sekretess styrd av främmande nation:

  https://peterkrabbe.wordpress.com/2017/08/05/under-politiska-och-kemiska-moln/

 3. Ja Bo Sonnsjö
  Det är bra när oegentligheter och korruption avslöjas.
  Farliga herrar agerar med egna behov i fokus i stället för medborgarnas.
  Vi borde ha en folkomröstning i frågan om Sverige skall gå med i NATO.
  Enskilda makthavare skall inte genom fiffel och båg
  lura in oss i något som kan få förödande konsekvenser för allas vår säkerhet.
  Och som Svenska folket kanske inte alls vill ha.

 4. Högförräderi (eller landsförräderi – gäller enbart under krikstid) faller under Brottsbalk (1962:700)§: 19 kap 1,2, 14 samt 15 – Om brott mot Sveriges säkerhet. högförräderi finns nämt här nedan I VERSALER:

  1 § Den som, med uppsåt att riket eller del därav ska, med våldsamma eller annars lagstridiga medel eller med utländskt bistånd, läggas under främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt eller att del av riket på så sätt ska lösryckas, företar en handling som innebär fara för uppsåtets förverkligande, döms för HÖGFÖRRÄDERI till fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller på livstid eller, om faran var ringa, till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Om någon, med uppsåt att åtgärd eller beslut av statschefen, regeringen, riksdagen eller högsta domarmakten ska med utländskt bistånd framtvingas eller hindras, företar en handling som innebär fara för detta, döms också för HÖGFÖRRÄDERI. Lag (2009:396).

  2 § Den som med våldsamma medel eller utländskt bistånd framkallar fara för att riket skall invecklas i krig eller andra fientligheter, dömes, om det ej är HÖGFÖRRÄDERI, för krigsanstiftan till fängelse, lägst två och högst åtta år.

  14 § För försök, förberedelse eller stämpling till HÖGFÖRRÄDERI, trolöshet vid förhandling med främmande makt, spioneri, grovt spioneri, grov obehörig befattning med hemlig uppgift, olovlig underrättelseverksamhet mot främmande makt eller olovlig underrättelseverksamhet mot person döms det till ansvar enligt 23 kap. Detsamma gäller för försök eller förberedelse till obehörig befattning med hemlig uppgift. Som stämpling till HÖGFÖRRÄDERI ska även anses att träda i förbindelse med främmande makt för att förbereda, möjliggöra eller underlätta att sådant brott kan begås. Den som underlåter att avslöja eller förhindra HÖGFÖRRÄDERI, trolöshet vid förhandling med främmande makt, spioneri, grovt spioneri eller grov obehörig befattning med hemlig uppgift döms till ansvar enligt 23 kap. Detsamma gäller även om han eller hon inte insett men borde ha insett att brottet var förestående eller pågick. Lag (2016:508).

  15 § Om någon, som med hänsyn till vad honom är veterligt, på grund av meddelad varning eller eljest bort inse att HÖGFÖRRÄDERI, trolöshet vid förhandling med främmande makt, spioneri, grovt spioneri eller grov obehörig befattning med hemlig uppgift är å färde, medverkar till gärningen, dömes till ansvar såsom för medhjälp därtill; dock må ej dömas till svårare straff än fängelse i två år. Lag (1976:509).

 5. Naturligtvis kommer ingat att hända relaterat till lagtexten ovan gällande ÖB , men om vi går strikt efter lagtext kan möjligen krigsanstiftan gälla här. Alltså ÖB Micael Bydén skulle kunna bli dömd till fängelse, lägst två och högst åtta år. Men brottet måste kunna gå att styrka, vilket inte lär bli så lätt för en åklagare att bevisa. Troligen kommer ej någon förundersökning igång då brott ej styrks.

 6. Det var ju synd att kommunister kapade frågan om Sveriges framtid. Kommunismen är ju i sig något som är ett slags ”högförräderi” mot folket. Många bor i vårt land efter att de eller deras anhöriga har flytt kommunismen och dess förföljelse och brott. Nu blir väl en följd att i mångas ögon gör ÖB rätt, för om kommunister agerar MOT honom, så hamnar ÖB i bra ljus och man tänker att anmälan per automatik innebär att han arbetar FÖR och vill skydda Sverige. Anmälan skulle kommit från seriöst håll, det här var det sämsta som kunde hända oss. Vi är under många hotbilder…

 7. @Kalabrien

  Jo. Synd att Mathiasson i Kommunistiska partiet gick ut ensamt mot det som han uppfattar vara brottslighet, för jag tror att fler hade kunnat ställa sig bakom den och ge den mer tyngd, bl.a. Vetenskapliga partiet, eftersom folkviljan helt tydligt är emot USA:s och regeringens helt osannolika vapenskrammel utanför Sveriges östkust, vilket skulle kunna liknas med att kubanerna säkert på samma vis skulle vara emot vapenskrammel av Ryssland norr om Kuba.

  Men att kommunismen är ett slags ”högförräderi” mot folket, kan jag inte hålla med om ifall kommunismen är folkets vilja, d.v.s. innehåller demokratiska val, vilket alla kommunistiska stater faktiskt gör. Sedan finns det stater som kallar sig ”kommunistiska” som de facto inte är det, eftersom ordet ”kommunism”, ex. i Kina, uppfattas som ett väldigt positivt ord hos många människor.

  Kommunism är idén om att produktionsmedlen i ett samhälle bör vara gemensamt ägda, samt att alla människor i samhället ska tillhöra samma klass och att produktionsresultatet ska fördelas åt alla efter behov. Så är det ex. inte i Kina längre.

  Kommunismen vill att den odemokratiska monopolkapitalismen ska vingklippas. Hur långt man går i vingklippning av kapitalismen är det som skiljer många socialister och kommunister åt, men en övervägande del av alla kommunister jag talat med är rörande eniga om demokrati, samt revolution i fall människorna själva inte uppfattar att de har demokrati längre.

  Stalins hårdföra arresteringar och avrättningar av högförräderi, där säkert massvis med både skyldiga och oskyldiga stök med, har inte med kommunismen i sig att göra, men den stålhårda personen Stalin och den rädsla och lydnad han skapade kring sig i den högsta centralkommittén. Det är många som glömmer att han hade ett mycket stort stöd hos folket. Hans egna citat om demokrati på Wikiquote är verkligen mycket intressanta.

  Men jag ger dig rätt i det första.

 8. Högförräderi, landsförräderi är i det här fallet rätt ointressant.
  Frågan är har ÖB förrått svenska folket?

 9. Äntligen någon har vågat anmäla dessa landsförredare men många fler borde anmälas från hela regeringen och börja med statministern Löwen eftersom han har varit på Bilderbegsgruppens möte där bakgrundsmakten delar ut den årliga order till världens ledare. Självklar kommer inte hända något eftersom alla sitter i samma båt och de kommer inte bita på varandra var så säkert. Synd att fortfarande i radio,TV m.m. hörs mest de röster som stödjer denna idioti med övningen och så kan svenska folket sova vidare i tron att vi kommer bli skyddade av NATO om vi går med. Japp, vi kommer få atom raketer på Gotland m.m. och då kommer många vakna ”Oj, det var ingen som pratade om detta när vi gick med NATO” så blåögda kan många bli att det är helt otroligt. Dessa jävla landsförredare kan mata in allt till svenska folket och de flesta kommer att tro på de tills det är för sent. Japp, bäst att se efter vart man kan flytta från Sverige när landet blir totalt förstörd.

 10. Tror ni NATO kommer att lämna Sverige efter övningen eller kommer vi att få ha kvar s.k. rådgivare?

 11. Martin, som ofta så vet man inte vilken ände man ska börja i när det gäller en del av dina kommentarer. Varför rycker du alltid ut och försvarar kommunismen på NV, och tex postar citat från Che? Det som du skriver ”är” kommunism” – har man någonsin i historien inifrån upphovskretsar sagt någonting sådant? Idag, 2017, borde sådana tankar du bär på aldrig mer synas, de hör till kretsar som lever kvar i retorik i en bubbla från annat sekel. Varför sa Edgar J Hoover 1956 att ”Kommunismens mål nås alltmer… Individen är handikappad då man ställs ansikte mot ansikte med en så monstruös konspiration, han kan inte tro att den existerar.” Tror du eliten, eller illuminati, för ut en en allomfattande agenda som syftar till det blomstrande livet för vanligt folk. Jo, det måste du tro – fast alla vet attt illuminati har skapat programmet, och ordet ”kommunism” fördes ut, ihop med andra ord, slogans och etiketter som broderskap, jämlikhet osv…
  Det är DERAS program – Marx hänger inte i luften, utan är ett namn som front för deras program, som fanns där innan de i New York början av 1850-talet hittade på ordet ”kommunism”som ETT ord för det.
  Du skriver tex ”Kommunismen vill att den odemokratiska monopolkapitalismen ska vingklippas…” – det är skrattretande. Fred är det tillstånd då de etablerat sitt system över hela vårt plan, det kalls socialism och världskommunism – de vinglippta är de som lever, människorna, och government äger hela fågeln här. Folket kan ju då kallas de ”klasslösa” – och MONOPOLET sitter andra på – kommunism ÄR exakt monopol, och inte antimomopol. Bella Dodd var en ledare för kommunistpartiet i USA, som hoppade av, hon skrev att libetraler, socialister m fl – de är ALLA ”förkläden” för denna onda makt som infiltrerat våra samhällen – de som har agendan, de som Hoover talade om, de som Kennedy sa som att de var utsatta för en ”skoningslös konspiration”. Bakom en ridå av ord som ”likavärde”, ”rättvisa”, ”solidaritet” osv osv – finns bara denna onda krafts agenda att ta fullständig (monopol)-kontroll. Om du där vill odla egna morötter… så kanske du får offentlig bestraffning med en skylt runt halsen, för du var inte ”inkluderande” utan ville ha men än dina grannar och blir därför både klippt och rakad”,för du tänkte inte på att ALLA TILLSAMMANS ska arbeta för allas ”bästa”… host host, på kolchosen… Kommunismen är den nya världsordningen. Så är ju utvecklingen, du får inte sdamla in regnvatten, barnen får inte sälja sin hemmagjorda hallonsaft på gatan i sitt villakvarter, du får inte odla… du får inte använda frön… osv. Att pengarna tas bort är en metod inom kommunismen, det fattar väl alla.

  ”Knepet” kommunism syftar till att monopolisera makt , styrning, ”pengar” (förstöra våra själar) till på det som på ytan verkar som genom ”FÖRKLÄDNAD” av ”regering(-ar”), till det som bara uppfattas som en ”bankkartell”. I programmet fick vi feminism, hbtq(r), gender bending… och allt vad de nu drabbar oss med.

  ”Så är det ex. inte i Kina längre” – vad menar du – du är så aningslös! Om man vill vara aningslös då kan man ju naturligtvis anföra att det som ”uppfattas” som någonting, också skulle vara ”något gott och sant – något annat än ett tillstånd som skapats genom kidnappning av folket och genom massiv hjärntvätt.

  Jag tänkte att seriös ”protest”, förgrundsfigurer, etc – skulle komma fram och protestera mot ÖB, och kanske anmäla – inte att andra utnyttjar tillfället för att göra reklam för sig själva, ”… för jag tror att fler hade kunnat ställa sig bakom den och ge den mer tyngd, bl.a. Vetenskapliga partiet…” – hehe, Martin – mer ”tyngd”. Alltså, kom ned på jorden in i verkligheten

 12. Signaturen Kalabrien pekar på kommunismens ursprung. Det är väldigt viktigt för att förstå dess syfte. Kommunismen är inte någon ”folkets rörelse” det är en konstrukt uttänkt av ränksmidare för att lura folket att tro att det skulle vara något som är till deras fördel. Kommunismens historia är en enda historia om våld och förtryck. Kommunisterna har alltid finansierats och styrts av de rika och onda krafterna som verkar i det dolda. Kommunismen är en manifestation av fabianismen, som är en ulv i fårakläder.

  Här är första delen i en mycket klargörande serie av krönikor som avslöjar fabianismen:

  https://peterkrabbe.wordpress.com/2016/10/01/fabianismen-del-1-under-skoldpaddans-skal-gommer-sig-labour-ovanpa-rider-rothschild/

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here