Bota cancer med hampaolja – Rick Simpson

publicerad 2 augusti 2012
- av Torbjörn Sassersson red.

Läkemedelsbranschen har i decennier arbetat för att smutskasta hampa som medicinalväxt, enligt kritiker. Anledningen är att hampa är en växt i naturen som inte kan patenteras. Hampa kan även enkelt odlas och extrakt från plantan kan tillredas förhållandevis enkelt. Detta i kombination med att missbruk kan ske har gjort hampa till världens mest politiskt, ekonomiskt och ideologiskt laddade medicin.

Rätt använd sägs extrakt från hampa kunna behandla och bota en rad sjukdomar från hudcancer till flera invärtes sjukdomar.

Läs mer: phoenixtears.ca

Paula Gloria:

The following presentation of RUN FROM THE CURE: The Rick Simpson Story was made possible by Rick Simpson and video producer Christian Laurette... made for free to teach YOU how to heal yourself of disease and illness using cannabinoids.

Comments will be moderated to protect those who need this information. We are not asking anyone if it works, we are telling you it works; it is not a debate. Too many uneducated people coming to this channel to speak their mind on a life-saving plant they know nothing about and giving bad advice and in many cases making horrible remarks about the people who brought the information out to you.

bota cancer