Nya domstolsavgifter – Det kan bli svårare att driva små rättsmål

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 29 juli 2013
- NewsVoice redaktion

NOTERAT. Domstolsverket föreslår höjda domstolsavgifter. Det blir då dyrare att driva små rättsmål och det försvårar för enskilda individer att driva rättsprocess mot myndigheter och företag. Jurister menar att rättsäkerheten hotas, skriver DN.

Ett exempel på småmål som kan bli avgiftsbelagt att driva är mål om näthatsbrott.

“Man kan konstatera att det är en typ av inkonsekvens från det offentliga Sverige. Å ena sidan tycker man att näthat är förkastligt, å andra sidan höjer man avgifter vilket i realiteten innebär att en massa sådana brott inte kommer att komma till tingsrätten”, säger Martin Tunström som vann ett mål mot en näthatare, men avgiften (1900 kr) för att driva målet var högre än skadeståndet (1500 kr).

Läs mer: Att tvista kan bli dyrare

Läs mer: ”Först blir jag utsatt för brott, sedan ska jag betala”

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5605347

  “– De här resningsprocesserna har visat att det svenska rättssystemet har den integritet och styrka som krävs för att kunna erkänna misstag, även misstag av den här storleken, och sedan rätta till dem. Det tror jag är något som alla upplever som ett bevis för att Sverige har en väldigt stark rättsstat.”

  Man tror ju inte det är sant när utbildade jurister tar ett kapitalt misslyckande, åtta felaktiga domar, tvångsvård, och att någon eller några går fria för de verkliga morden som ett gott tecken på att rättssystemet fungerar.

  Hur sjukt är detta?

  • Jag är lite osäker på vad du vill ha sagt Anders, men vad jag ser är att rättsväsendet betalade ut skattpengar till löner, höga löner för att döma killen till mord.
   Sedan drog man valsen en gång till med bingoläget på banditen påslaget så rassel, rassel rassel.
   Nytt vinsrekord för rättsspecialisterna.
   Ett hederligt arbete däremot räcker normalt sett till livets nödtorft.
   Fråga inte vem som skrev protokollen, fråga vilka som följer dem!

   • Man frågar inte ens efter vem som verkligen begick brotten. Säger bara att lång tid har gått och det är svårt att hitta den skyldige. Väldigt Stig Larsson-trilogin.

 • Nya domstolsavgifter – Allt tyder på att det kan (tänk “skall”) bli svårare att driva små rättsmål.

  Hur skall detta kunna förhindras? Hur agera mot översåtarnas önskningar och förhoppningar? Är inte detta ännu ett försök att förhindra att den lilla människan skall kunna få rätt mot myndigheter, gällande misstag i vården? Eller kanske mot stora företags normalt förekommande stora övertag mot den vanlige medborgaren?

  Redan idag går det att ifrågasätta om det överhuvudtaget finns en rättssäkerhet i vårt land. Hur ofta får t ex skadade och sjuka rätt mot försäkringsbransch eller Försäkringskassan?

  Är inte lagarna skrivna på sådant sätt att myndigheter, försäkringsbransch och samhäll skall kunna känna sig försäkrade mot att drabbas av prestigeförlust och kostnader för vård, som visserligen utlovats både av regering, EUdomstol och EUkommission. Men med hjälp av påhittade nya regler om inskränkningar skulle givna löften kanske inte behöva uppfyllas?

  Ett gammalt ordspråk – “Ge och ta igen – är tjuvens bästa vän” – tycks passa in i sammanhanget. Redan idag sker detta gång på gång bland annat genom omtolkningar av EUdomstolens domar, eller med hänvisning till begrepp som “vetenskap och beprövad erfarenhet” eller “inte uppfyller internationell vetenskap” – uttryck vilka saknar definitioner och förteckning enligt SBU, Socialstyrelsen, Sveriges Läkarförbund, Regeringskansliet.

  Detta har bekräftats i epostmeddelanden till Nackskadeförbundet från ovan uppräknade källor.

  Samtidigt har sådana uttryck totalt blivit förbjudna att bli använda – enligt ledande personer vid EUkommissionen, när Nackskadeförbundet nyligen hade möte med dem nere i Bryssel.

  Riskerar inte det nu föreslagna påfundet med nya avgifter, att bli så betungande att svårt skadade och sjuka inte kommer att våga ifrågasätta vad makten med sina myndigheter beslutar i deras ärenden? Eller var det kanske rentav detta som förslagställarna hade som avsikt?

  Redan idag avhåller sig många från att våga ta en dust med myndigheter och försäkringsbolag för att få sin rätt prövad i domstol. Lagstiftningen är redan utformad på sådant sätt
  att den svagare parten har den mot sig. I trafik- och fallolyckor är det den skadedrabbade som skall bevisa att olyckan där besvären startade verkligen var orsaken. Hur skall svårt skadade med dålig hälsa och ekonomi efter år av besvär ha tillräcklig medicinsk och juridisk kunskap, när varken domare eller advokater har det?

  Nackskadeförbundet har från alla Sveriges domstolar krävt svar om domarkåren har tillräcklig medicinsk kunskap för att kunna avgöra vilken parts sakkunnigläkare som talar sanning. Inget enda svar bekräftade att sådan kunskap fanns! “Man dömde som man tyckte!” – Skall det kallas för rättvisa och rättssäkerhet när det får gå till på det sättet?

  Givetvis anas att framstående domare, vilka haft en karriär i kanslihuset, de facto har varit med utformat rådande regelverk, samtidigt som de fungerat som rådgivare åt försäkringsbranschen!

  Kommer EUdomstol, Europadomstolen för mänskliga rättigheter eller EUkommissionen att tillåta att detta får ske?

  Redan idag finns många exempel på att domstolarna dömer till fördel för Försäkringskassan, och stora försäkringsbolag när det gäller processer mellan drabbade och deras trygghetssystem.

  Byråkratin försöker hela tiden med hänvisning till sina egna tolkningar av de egna reglementen och egen praxis att “slinka från sina skyldigheter”.

  Detta gäller t ex LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag), som trots felbehandlingar i vården på alla sätt försöker undvika att betala ut skadestånd till drabbade.

  Det gäller även hur Försäkringskassan genom omtolkningar av EUdomar vill förhindra att skadedrabbade får sjukersättning eller ersättningar för egna kostnader för utredningar och vård i EU/EESområdet i enlighet med vad EUdomstol och EUkommissionen bestämt vad som skulle gälla för “gränsöverskridande vård” när den svenska Landstingssjukvården inte ens klarat av att ge drabbade korrekta diagnoser och behandlingar – eftersom internationellt väl fungerade metoder aldrig introducerats i Landstingsvården.

  Det gäller även hur Socialstyrelsen misslyckats att klara ut alla fall av misstag i vården. Att mängden med anmälningar kraftigt ökat sedan myndigheten tagit över detta ansvar från HSAN är ett faktum som sällan berörs i våra massmedier! Att man hos myndigheten med hjälp av byråkratiska manövrer försöker minska möjligheterna att få rätt mot sjukvårdens brott mot fastställda regler, genom att t ex sätta upp tidsgränser för att överhuvud få möjlighet att överklaga felaktiga beslut, eller felaktigheter i drabbades journaler och intyg.

  Hur skall svårt sjuka och skadade utan egen kunskap om medicinska symtom eller juridiska bestämmelser – inom viss tid inse att det föreligger felaktigheter och/eller brister i deras journaler? Att den drabbade inte ens fått rätt diagnoser eller behandlingar?

  Givetvis är det plågsamt för myndigheter och ledande politiker med ansvar för vården, när deras fadäser blir uppenbara, men att försöka tysta debatten genom att minska möjligheterna för drabbade att få påtala fel och brister, samt kräva skadestånd genom att med nya pålagor lägga ökade kostnader på dessa – kan knappast vara korrekt hantering av problemen eller rätt väg att gå.

  Att införa nya pålagor för redan svårt drabbade kan vara ett sätt för att tysta kritiken! Genom att inga rubriker uppstår när ingen vågar ta strid för sin sak i domstol – när kostnaderna för att driva en process blir för stora – kommer naturligtvis inga fällande domar mot myndigheterna och deras företrädare kunna presenteras i medierna.

  Det blir heller aldrig uppenbart för allmänheten hur illa systemen faktiskt fungerar!

  Förslaget hör hemma i papperskorgen och kan inte få förekomma i ett rättssamhälle!

 • Sorgens dag för alla rättshaverister? Herrarna ovan har inte fundrat på att verka inom det demokratiska systemet och inom de regelverk vi gemensamt kommit fram till i samhället? Börje Peratt har beskrivit bra hur farligt det är med antidemokrater. Läs det!

  • Regelverk som vi gemensamt kommit fram till??? Lever du i någon sort fantasivärld eller? Ser du inte hur korrupt allting har blivit i samhället? Tror du i ärlighetens namn att det spelar någon roll vilket parti eller politiker som man röstar på? Allt handlar bara om pengar, är du så förblindad att du inte märkt det?

  • Sim NV eleven sa, som du fast 180 grader.
   Det demokrariska systemet är det vi haft i hela Europa sedan 1945.
   Sakta men säkert äter sig demokratin in i märg o ben.
   1984, vi är på god väg.
   Jag tror ändå inte att dom kommer att lyckas.
   I takt med att smärtan tilltar så kommer en punkt av att nu är det nog.
   Själv har passerat den punkten o det känns bra.
   Jag är en antidemokrat och stolt över det.
   Demokratin är nämligen inte vad den utger sig för att vara.
   Hur lång tid tar det för dig att komma fram till detsamma, eller det har du redan gjort?

   • Ja du önskar inte diktatur Björn vad jag förstår. Men när kränker demokrati en människa? Jag undrar bara 🙂 Men det var inte det du sa egentligen.
    Tror du har rätt i att demokratin i vårt samhälle är ute i ogjort väder många gånger och verkar vara en chimär. Vi får ge de äkta och ärliga demokratiska krafterna förtroendet i våra kommande val, vilka de nu är 😉

    • Det är svårt att ta något du skriver på allvar när du påstår att vi skulle ha övergått till kommunism i landet.

      • Var det inte du som tyckte att man skulle gå till ordens betydelse? Kollektivism är inte samma sak som kommunism. Även fascism kan beskrivas som kollektivistisk.

       En nykter beskrivning av vårt land är det varken kommunistiskt eller fascistiskt. De senaste decenierna är det snarare individens självförverkligande som legat i fokus.

      • Ja låt oss noga gå till ordens betydelse.
       För att fullständigt förstå ordet och varandra måste alla olika definitioner förstås.
       Kollektivism är inte kommunism, jag håller med jessie till 100%.
       Men jag påstår att kommunism i verkligheten är en liten grupp som använder ett system att utnyttja andra, förslava dem, för egna, den lilla gruppen, syften.
       Kommunismen har aldrig dolt ambitionerna till världsherravälde, men dem har dolt kommunismens verkliga syfte, att förslava jordens alla folk.
       Kommunistcentralen har flyttat från Ryssland och finns , iallafall till synes, i USA.
       Sverige skickar soldater till Afganistan och det sk. kriget mot terrorn som startade med en false flag operation, world trade center förintat.
       Sverige med Carl Bildt och underhuggaren reinfelt har även skickat JASplan för fotografering av bombmål i kriget mot Libyen, ett reodlat angreppskrig.
       Svenskt rättsväsende, det är det vi diskuterar går världskommunismens ärende.
       Allt i Sverige är centralstyrt, något som helst kollektivistiskt inslag finns inte i detta.
       Allt är konstruerat för den lilla klickens intresse.
       Sen kan man naturligtvis läsa i kommunistpropagandan om den goda kommunismen och srbetarnas ärofulla revolution.
       Allt detta är propaganda.
       Sverige är ett kapat land.
       Om det övrrhuvudtaget finns något Sverige längre.

      • Jag vill gärna förtydliga att kommunism ingår som sub-grupp i mängden kollektivistiska ideologier.
       Allt jag påstod var att begreppet kollektivism passade bättre än kommunism, vilket är en gren av samma sak. Kollektivismens olika grenar har en sak gemensam. Staten är viktigare än individen.

       Så länge vi har begreppen klara för oss så finns det ingen anledning att angripa. Diskussion är bättre.

      • Jag tycker inte att vi har begreppen klara .
       Däremot så tycker jag att du Anders och jag inte har några större åsiktsskilnader.
       Kommunism är enligt min åsikt det vi har i Sverige.
       Kommunismen må utge sig för att vara kollektivistisk men är det ingalunda.
       Att arbeta i ett hela folketkollektiv låter mycket bra.
       Idag arbetar kommunistregeringen mot hela folket.
       Då höger- vänster bara är en rökridå för att dölja de verkliga makthavarna kallar jag samtliga

      • Forts. Kommunister.
       Vad man också bör förstå är att vi hjärntvättats till att reagera på vissa stimuli.
       Där har vi jama, kan vara jessie samma person.
       Rasist, antihumainist, främlingsfientlig, antisemit…
       I sverige har vi en skuld per person över Grekland, men har vi fått höra om detta i den kontrollerade pressen?
       Däremot har jag hört många som berättat om de dumma grekerna.

      • En tolkning av läget i Sverige.
       http://mises.org/daily/2259

       Vad du verkar ha missat är att Sverige är mer insyltat i EU än någonsin. Fler regler än någonsin. Alltså, färre alternativ till egna initiativ. Om man anser sig motiverad att följa alla regler som sätts upp.

       Man måste se den personliga friheten i det stora hela i relation till antalet lagar som stiftas. Ju fler lagar som stiftas, desto mer anser staten att individen har manöverutrymme.

       Från 70-talet och framåt så har antalet stiftade lagar skjutit i höjden. Och allt fler kommer från EU (ca 75%). Så jag ber dig motivera med exempel på hur du drar slutsatsen att Sverige blir mer och mer individualistiskt.

     • Såklart har vi inte övergått till kommumism.
      Det är kommunismen som har tagit över oss.
      Frågan är väl snarast. Hur kan detta ha undgått någon?
      När vi ändå är på tråden, din tur att svara!
      Vilka uppfann kommunismen och med vilket syfte?

      • Jag vet inte varför jag förväntas vara en expert på detta. Gemensamma huvudidén för olika inriktningar av det vi kallar kommunism är att samhällets produktionsmedel skall vara samägda. Sen finns det ju en massa andra förgrenade ismer inom begreppet, så som marxism, stalinism etc. Vem som “uppfann” tanken från början vet jag inte.

       Med avseende på ditt sätt att ställa frågan antar jag att du själv redan har ett eget svar.

      • Nja svar?
       Vad som vore nyttigt för alla och envar är att känna till så mycket som möjligt, vad som egentligen har hänt, vilka som ligger bakom, vilken agenda har dem?
       Allt som passar in i pusslet är sv intresse, också hur lögner skapas.
       Psykologin hur man vilseleder folk…
       http://kristofferhell.net/demokrati-till-dods
       Det här är vad Anders talar om, plötsligt är statistik intressant.
       Siffror på förslavningshastigheten!
       Under tiden finns det folk som tror på media och politikerna.

       Du Jessie kan ju ta reda på svaren på kommunistfrågorna, om du är ärlig vill säga, och inte arbetar för själva systemet och skaparna av kommunismen.
       Att inget tillkommer av en slump blir en insikt som kommer efter en del studier.

 • Björn, be Storebror framlägga bevis på hur trängsel avgiften och förseningsavgifter blev något som du måste betala. Fråga när var och hur du gick med på att underlyda dessa saker. Vilket uttryckt eller underförstått kontrakt ligger till grund för deras agerande? Om de inte kan svara, fråga “Hur är detta inte slaveri?” Är slaveri tillåtet inom Sverige?

  Ställ liknande frågor så att bevisbördan ligger på dem. Om man hävdar saker, så ligger bevisbördan på en själv.

  Allt Storebror anbefaller ses från hans sida som om folket villigt och medvetet gått med på att rätta sig efter det. Det är bara ett antagande eller förmodande, som står som fakta så länge det inte ifrågasätts eller förnekas. Så börja ifrågasätta och förneka “statsmakten” den är inget annat än en tro – en modern slags religion. Såvida Storebror inte vill stiga fram och erkänna att det enda som ger honom makt är naket våld och frihetsberövande, vilket jag betvivlar.

  • Antidemokrat är ett ord skapat ned avsikt att väcka negativa känslor.
   Jag är likt förbannat en antidemokrat.
   Demokratin har gett oss detta helvete som vi har nu.
   Likt förbannat yras om demokrati.
   DDR Deutsche demokrstische republik.
   Studera symbolerna i flaggan.
   Vems symbolet är det?

   Kent, jag har inte ifrågasatt statens rätt att godtyckligt ta betalt.
   Systemet är på förhand riggat för att klämma åt den som inte betalar.
   Obstruerar du är du på förhand dömd.
   Enda chansen att det skulle lyckas är att många gör likadant, men svensken vågar inte.
   Så jag har betalat och det i förskott.
   Vad det ytterst handlar om är att dem vill att folk skall dels betala, dels sköta deras bokföring.
   Det är arbetet att betala för att sköta arbetet att bokföra TRAFIKSTYRELSENs konfiskationer som jag vägrar att utföra.
   Det var därför juristkunniga på kronofogdemyndigheten gav mig rätt, allt var betalt, detta är ett faktum.
   För varje fordon du äger dom INTE är i bruk skall du betala 65 kronor per år.
   Flygplanet kostar ner, ett par hundra, obs, när det Inte är som det heter, påställt.
   Som du märkt har TRAFIKSTYRELSEN av 20 kronor lyckats föröka beloppet på en dryg månad till 1120 kronor.

   • DDR utvecklade väl diktatur – för att “skydda demokratin”? Samtidigt som motsatsen till demokrati är just diktatur. Helt otroligt att de kunde komma undan med detta.

    • Jag påstår att makt ger ansvar.
     Om makt däremot används till att ge mer makt åt sig själv som fallet är i politiken och inget ansvar tas…
     Vem minns inte de kräkreflexframkallande politiska debatterna där allt är den andra sidans fel.
     Det första man bör förstå är att systemet är uppbyggt på detta sätt.
     Man skulle kunna kalla det kontrollerad demokrati, vilket är liktydigt med kriminell verksamhet.
     En krimminell tar inget ansvar för dina handlingar.

 • Man kan enkelt konstatera att domstolarna är precis lika korrupta som alla övriga myndigheter, politiker och övriga industrier. Allt för att försvåra för mindre företag och vanliga människor.
  Demokrati existerar inte längre i detta land, liknar mer och mer en ren diktatur.

  Det är helt skandalöst hur vårt samhälle blivit!

  • Janne, du har helt rätt.
   Det handlar om att domtera befolkningen.
   Det där med att näthat skulle falla under småmål tror jag inte på.
   De kommer att subventioneras, censuren har inga tänder längre och gammelmedia är på fallrepet.
   Jag betalade 20 kr till TRAFIKSTYRELSEN för trängdelavgift.
   Angav vart pengarna skulle gå, men ändå så kom förseningsavgift på 500 kr.
   Jag talade med TRAFIKSTYRELSEN eller rättare sagt försökte, det slutade med att jag sa åt STOREBRORs underhuggare
   att, ni talar till folk inte med folk.

   • Så här långt kan jag skriva, nåt fel men bara på Newsvoice
    Ärendet gick till kronofogden och nu var summan 1120 kr.
    Jag skickade kopia på transaktionen till kronofogden som avskrev sin avgift, allt var ju betalat om än inte med OCR nummer.
    Förseningsavgiften skall jag ändå betala, vilket jag inte gör.
    Vi får se vad STOREBRORS nästa drag blir.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *