DN: Kritik mot angrepp på ekologisk odling

publicerad 17 november 2014
- av NewsVoice
Ekologiska äpplen - Foto: Torbjörn Sassersson

Ekologisk mat äpplen Foto: Torbjörn SasserssonDN. Fyra forskare vid SLU går till hård attack mot ekologisk odling. Men andra forskare på SLU går till motattack – mot deras slutsatser. ”De gör grova och felaktiga förenklingar”, säger Maria Wivstad, föreståndare på “Centre for organic food and farming” på SLU.

De tre professorerna vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, Holger Kirchmann, Lars Bergström och Thomas Kätterer konstaterar tillsammans med den tidigare programchefen vid universitetet, Rune Andersson, att vid 40 procents lägre skörd krävs det – om 100 procent av den svenska odlingen är ekologisk – att den nuvarande åkerarealen utökas med ytterligare 1,7 miljoner hektar från nuvarande 2,6 miljoner hektar. Detta skriver de i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Resultaten kommer från deras nya bok Den ekologiska drömmen.

Text: Emma Löfgren, DN | Foto: Torbjörn Sassersson

Läs mer: Kritik mot angrepp på ekologisk odling


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Brytärtor som enkelt blir 3 meter och mer, översållade av de mest delikata ätbara ärtor o baljor. Bataviasallat som är så njutbar i krispighet och smak. Lök som går att lägga på smörgåsen, slanggurka från Kina och tomater som onekligen borde kallas bär efter sin smakrikedom. Gigante De Napoli – persiljan kommen från himmelska höjder i Italien? Försök äta den vanliga skarpa krusiga dekoren… Broccoli, grönkål, kålrabbi, rödbetor. Vi ska nog värna om den kultur som ska trygga vår framtid, hälsa, immunförsvar och genbank. Räntan är otroligt hög, avkastningen en fröjd.. Det enda molnet på himlen är Eu, de stora frögamarna sist men inte minst Monsanto och dess syskon..

  För halva professorslönen skulle jag kunna tänka mig avlägga odlingstips, råd och dåd mot både svält, för bättre miljö och hälsa. Dessutom skulle oanade mängder sjukdomar försvinna. Det som händelsevis kallas mat som nu säljs för billigt har ingen råd med.. Den kostar för mycket.

  Lär sig folk likt Candide odla sin trädgård slipper vi snart både ICA’s tjatiga reklam såväl som andras. “Man in the middle” vår tids gissel, tåg och ok..

 • Rascasse – jag stödjer dig bara halvhjärtat för du generaliserar alldeles för mycket.

  Det är inte den ekologiska odlingen som brister, det är de som säger sig odla ekologiskt men egentligen bara gör som man gjorde förr som du kritiserar. Eller de som tror att allt som är “naturligt” är ekologiskt. Jag tvivlar inte på att den typ av individ du beskriver finns, men det är långt ifrån alla som lever upp till den nidbilden.

  Odlare är en mycket disparat och brokig samling individer, där vissa är mycket väl medvetna om problemen du presenterar och vissa jobbar med att optimera jordstatusen med allehanda medel.

  Vår kultur tenderar att gilla konfrontation och endimensionella motsatser, där det ofta är en strid mellan det gamla som inte funkar och det nya, industriella, som inte heller funkar, när vi borde ta en tredje och mer upplyst väg.

 • “De tre professorerna vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, Holger Kirchmann, Lars Bergström och Thomas Kätterer konstaterar tillsammans med den tidigare programchefen vid universitetet, Rune Andersson, att vid 40 procents lägre skörd krävs det – om 100 procent av den svenska odlingen är ekologisk – att den nuvarande åkerarealen utökas med ytterligare 1,7 miljoner hektar från nuvarande 2,6 miljoner hektar. ”

  De offentliga halshuggningen av ekorörelsen och ekoodlingen ska ju inte göra intryck på andra än den stora massan. Tillgång och efterfrågan kan ju riskera utöva sin magi så att konventionell odling förlorar sin kanske osmakliga triumf över förnuftet. Det skrämmer givetvis dess förmånstagare in i den bleka märgen… Frågan om vi ska ha gift i maten är ju inte så svår. Inte heller kunskapen om att en bra jord ovillkorligen ger friskare växter, men det vill ju den förljugna näringen inte att folk ska förstå. Friskare, renare livsmedel ger också friskare mänsklighet.

 • Den sk Ekologiska odlingen brister i förståelse av vad en idealisk mineralberikning av jorden innebär. Dess förhållningssätt är dogmatiskt och kunskapen om jordens mineralinnehåll är usel.
  Dess filosofi grundar sig nära nog uteslutande på gödning med kompost och stallgödsel. Ursprunget för båda dessa källor saknar reglering. M.a.o. så kan kompostmaterialet innehålla i princip vad som helst liksom stallgödseln som kan komma från kommersiella foderodlingar som kan ha vilka källor som helst inräknat foder från restkomponenter från GMO-foder och växtgifter. När dessa material källor brunnit, d.v.s. komposterats så anrikas oönskat restmaterial och koncentreras alltmer i jorden. Detta kan gälla obskyra saker som atmosfäriskt nedfall från chemtrails, men särskilt även antibiotika och tungmetaller som kadmium o.s.v.
  Eftersom ekologiska odlare förbjuder mineraltillsatser och inte arbetar utifrån resultat från jordanalyser så kan de inte veta vad jorden saknar eller har överskott av, istället gissar man att allt blir bra ju mer kompost och gödsel man lägger på. Denna felsyn bevakas lika ettrigt som ett jordgetingbo av ekologiska kontrollinstitutioner och odlare.
  En ideal jord är en jord vars katjoutbyteskapacitet har mättats med mineraler i ideala proportioner till varandra. Dessa mineraler kallas ofta felaktigt för konstgödsel, det är dock inget konstigare med dessa än att man hämtar mineralerna från koncentrerade depositioner i jordskorpan och fördelar dessa på ett kontrollerat sätt för att uppnå målet att producera näringstäta livsmedel.
  Skador från mineralgödsling uppstår då odlare ohämmat sprider stora givor NPK kombinerat med växtgifter för att nå hög avkastning, där kvalitén på produkterna inte spelar någon roll. Källan till kväve är atmosfären och måste fixeras från denna. Detta kan ske genom nedbrytning av organiskt material av jordorganismer, genom växter eller genom industriell fixering, men kvävet är detsamma oavsett metod. Om jorden ska kunna vara självförsörjande med kväve så måste en så ideal mineral tillförsel som möjligt vara tillgänglig så att jordlivet kan spira. Detta mål är omöjligt att uppnå om växtgifter används godtyckligt, då kommer livet i jorden att ta skada.
  Skrev om detta i somras: https://newsvoice.se/2014/08/16/kosttillskott-eller-fullvardig-kost/
  Dessa professorer från SLU föredrar att inte utforska vad en Ideal jord består av och vilka konsekvenser den kan medföra för hälsan. Anledningen ligger någonstans som det mesta i den uppochnedvända världen; Bigfarma liksom veterinärmedicinen tjänar inga pengar på friska varelser som lever på fullvärdig kost. Ju sjukare folket och husdjuren är ju mer resurser till akademierna, forskningen och läkemedelsfabrikerna.

  [OBS MAX 300 ORD PER KOMMENTAR. DU FÅR DISPENS DENNA GÅNG. / NEWSVOICE]

  • Skall stå så här: …kan komma från kommersiella foderodlingar som kan ha vilka källor som helst inräknat foder med restkomponenter från GMO-foder och växtgifter.

   PS. en odlare av jättepumpor slog nyligen tre världsrekord; tre pumpor vägde runt 2500kg den tyngsta runt 950 kg. Hans metod? Den ideala jorden. Ingen kompost inget stallgödsel, Bara jord med hög katjonutbyteskapacitet och ideal mättnad med mineraler.

 • Dessa tre herrar må kritisera den ekologiska odlingen så mycket de vill. För min del så handlar jag ekologiskt så långt det går.
  Och anledningen till att jag gör det är något som aldrig kommer på dagordningen i Gammelmedia.
  Hur ska vi kunna rena marken och grundvattnet från besprutningsmedel, antibiotika, medicinrester, samt alla de övriga kemikalierna som anrikas i överallt i vår miljö.
  Jag vägrar bidra mer till produkter som är fulla med olika sorters kemikalier.
  Vi måste alla förstå att vi har blivit lurade att leva en livsstil som i förlängningen kommer att leda till en värld som inte kommer att vara beboelig.
  Våga vägra
  mat fulla av tillsatser¨
  hudvårdsprodukter fulla med livsfarliga kemikalier utan köp ekologisk hudvård som tex Rosenserien
  parfymer som är riktiga kemikaliebomber
  Renghöringsprodukter
  Köp äldre möbler i antikaffärer, loppisar , återanvänd så mycket som möjligt
  Använd Homeopati och reflexologi för att självläka kroppen

 • Boken som handlar om kritiken av ekologisk odling är utgiven på fri tanke förlag. Detta förlag ägs av antihumanisterna. Innehållet i boken torde spegla skeptikerrörelsens världsbild.

 • Jag tror inte ett smack på dessa fina herrar. Att spruta ut en massa gifter i naturen kan aldrig vara bra varken för miljön eller för oss. Det behöver man bara sunt förnuft för att förstå.

 • Som nybörjar- och hobby-odlare för 20 år sedan så tog det ett tag innan resultatet lät visa sig. Med grönsaker som var 100 % större, godare och givetvis av bättre kvalitet kan ju jag undra var professorer hämtar sina uppgifter ifrån..

  Kanske en gammal, utarmad konstgödslad steril yta som de från ena dagen till den andra kallar ekologisk? Då skulle också jag utan professur i ryggen och sitsen kunna få urusla odlingsresultat.. Att professurens mål gör resan värd ska vi inte bekymra oss över. Det gör det inte för professuren. De äter nog inte den kost de rekommenderar andra heller på sin väg mot framgång…

 • Polariseringen inom SLU ser jag som att det i grunden handlar om två olika syner på vetenskap. Å ena sidan reduktionismen där man bryter ut saker ur sammanhang och tittar på dem enskilt, och å andra sidan mer av helhetstänkande där man ser ett större perspektiv och fler parametrar. Detta är en inneboende konflikt inom forskning, kanske framförallt inom naturvetenskap. Vi bör även komma ihåg att vetenskap inte handlar om absoluta sanningar, det lär man sig redan på grundkursen i vetenskapsteori, utan det handlar om en bedömning av sannolikheter och vad som verkar mest rimligt. Det är inte ovanligt inom vetenskap att forskare tycker olika saker. Av det material som finns får vi göra vår egen bedömning av vad som verkar mer rimligt, och själv tror jag mer på det större perspektivet som innebär att ekologiskt är det som är bäst för människan och naturen.

 • Här ser vi hur viktigt det är att undersöka vem som bekostar forskningen. Vems intressen som styr forskningsresultaten.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *