De obesvarade frågorna om bla amerikanska kärnvapen i Sverige angående Värdlandavtalet med NATO

publicerad 25 maj 2016
- av Torbjörn Sassersson red.
US army - Foto: opposingviews.com

US army - Foto: opposingviews.com

DEBATT. Värdlandavtalet med NATO medför oklara konsekvenser för Sverige. Godkänns det utan folkomröstning är det öppet för NATO-trupper att komma in i Sverige. Det kan betyda amerikanska stridsvagnar på våra vägar och därmed förberedelser för ännu ett amerikanskt proxykrig, denna gång med Ryssland som huvudfiende. Även kärnvapen kan komma in i Sverige. 

Text: Torbjörn Sassersson | Bild: US army - Foto: Opposingviews.com

Flera Riksdagspolitiker har uttryckt missnöje och tveksamheter kring Värdlandsavtalet.

"Jag tycker att det är positivt för att oavsett om man är för eller emot värdlandsavtalet så har vi alla ett intresse av att beredningsprocessen i en sådan här fråga blir så bra som bara möjligt och demokratiskt fullödig, och där har det funnits brister", säger Miljöpartiets utrikestalesperson Valter Mutt enligt SR.

Unga socialdemokrater för fred är också emot Värdlandsavtalet.

"Vi håller på att bygga en avgrund mellan Nato-länderna och Ryssland i stället för att bygga fred mellan världens folk", skriver Anton Berg och Alfred Esbjörnson. / Dagens Arena, Rösta Nej till Värdlandsavtalet – Rösta för fred!

Vänsterpartiet ska begära en vilandeförklaring, vilket innebär att riksdagsbeslutet skjuts upp i ett år. Det kan bli verklighet om minst en sjättedel av riksdagsledamöterna ställer sig bakom det kravet.

"Liberalernas Allan Widman, ordförande i riksdagens försvarsutskott, anser att utspelet från Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna är lätt "haveristiskt"", skriver SR.

Sent på tisdagen meddelade dock SD att de inte avser att begära en vilandeförklaring.

"Sverigedemokraternas riksdagsgrupp har beslutat att inte stödja Vänsterpartiets yrkande om vilandeförklaring av värdlandsavtalet med Nato". Det uppger partiets presschef Henrik Vinge för TT.

Frågorna som NATO-anhängarna inte vill besvara

NewsVoice har ställt några frågor till Jakop Dalunde (MP) utan att få svar. Dalunde vill att Sverige skriver på avtalet. Eftersom Dalunde inte vill besvara dem väljer vi att publicera frågorna som berör alla svenskar och hela Sverige.

Du skriver på MP.se:

Jakop Dalunde MP - Pressfoto: Riksdagen”Jag vill bidra till en fredlig, hållbar och human värld” och "Sveriges försvarspolitik behöver ställas om för att hantera de verkliga hot vi står inför. I det ingår bland annat ett stärkt internationellt fredsarbete”, men i intervjun [intervju för Granskning Sverige] får lyssnarna uppfattningen att du inte alls vill diskutera hur USA, som pressar Sverige till att gå med i NATO, agerar i Mellanöstern, Libyen, Irak och andra länder och regioner där USA har ansvaret för 1 miljon+ civila dödsoffer enligt beräkningar.

[Bild: Jakop Dalunde MP - Pressfoto: Riksdagen]

Hur försvarar du att Sverige ska gå med NATO när USA är den kraft som kraftigast nyttjar NATO som hävstång för att militarisera hela Europa? Denna militarisering är ju knappast en fredshandling. Historiskt har en lyckade fredshandlingar bestått i att vapnen läggs ner, att militärbaser avvecklas, att kärnvapenmissiler skrotas.

Du svarade inte på Granskning Sveriges fråga om varför Sverige inte kan bygga upp ett fredssamarbete med Ryssland. Varför inte? Om du betänker att USA som motpart till Ryssland står till svars för enorma mängder civila krigsdödsoffer i andra länder under de senaste 15 åren medan Ryssland inte är i närheten av liknande destruktion, är det inte rimligare att Sverige ingår i ett fredssamarbete med Ryssland än med NATO och USA? Ryssland har ju helt enkelt bättre fredsmeriter än USA bara om vi tittar på de senaste 15 åren.

NATO var historiskt ett militärt samarbete som hade sin motpart i Warszawapakten under det första kalla kriget. Idag finns inte Warszawapakten, varför ska då NATO finnas kvar under det andra kalla kriget? Är det inte mer rimligt att NATO läggs ner och Europa utvecklar fredssamarbeten med länder inom Europa och med sina [omgivande] grannländer?

Vilka negativ konsekvenser kan du se av att Sverige går med i NATO i relation till Ryssland?

Har du kännedom om USA haft sina kärnvapen placerade eller positionerade inom svenskt territorium under de senaste 50 åren?

Kommer USA ha rätten att få placera eller positionera kärnvapen inom svenskt territorium i freds- eller krigstid om Sverige går med i NATO?

Dessa frågor måste besvaras innan Sverige skriver på ett militärt avtal som bäddar för amerikanska proxykrig i Europa, amerikanska militärbaser och till och med USA:s kärnvapen i Sverige. 

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat

NewsVoice: Öppet brev till Regeringen – Gör inte Sverige till krigszon för ännu ett av USA:s proxy-krig

NewsVoice: Jakop Dalunde (MP) vill ha avtal med NATO men inte diskutera USA:s kärnvapen och krig

Jinge: Även ledande MP:are vill bordlägga Värdlandsavtalet – liksom troligen många S-riksdagsmän!

Opposing Views: US Troop Deployment Moves Ukraine Conflict Towards US-Russia Proxy War