DN:s “Big Pharma-reporter” har fel gällande kostens betydelse för att läka cancer

publicerad 4 augusti 2016
- av Torbjörn Sassersson red.
Torbjörn Sassersson - Foto: Anna Böhlmark, 2000tv.se

Torbjörn Sassersson - Foto: Anna Böhlmark,   2000tv.seREPLIK. DN:s medicinska reporter Amina Manzoor drar förhastade och vinklade slutsatser i sin kommenderande artikel: “Nio medicinska myter du inte ska gå på”. Reportern förkastar bla kostens betydelse vid läkning av cancer och skriver: “Nej, du kan inte äta dig frisk från cancer”

Text: Torbjörn Sassersson med kommentar av Lars Bern

Manzoors artikel granskas, en text som utger sig för att vara en vetenskaplig nyhetsartikel, men som egentligen är en tendentiös debattartikel. Den ger exempel på sk “rotten cherry picking” dvs att skribenten väljer ut enstaka negativa exempel i sitt försök att förkasta respektera stärka sin nedsättande tes.

Skribenten Amina Manzoor väljer ut en enstaka bloggare som uppges ha ljugit om hur denne botat cancer och en enstaka rapport på möss som uppger att antioxidanter kan öka spridningen av cancer, trots att de flesta vetenskapliga rapporter visar att antioxidanter motverkar uppkomst av cancer.

DN: Nio medicinska myter - Amina MazoorAmina Manzoor hävdar att det är orimligt att: “en viss typ av mat då skulle kunna bota all cancer”, men det handlar snarare om möjligheten att bota vissa typer cancerformer med vissa typer av födoämnen beroende på den cancerdiagnos som ställts.

“På samma tema är kosttillskott med vitaminer och mineraler inte nödvändigt bra, det finns studier som antyder att antioxidanter kan öka spridningen av cancer [ref Martin Bergö].”

“Slutsats: Det finns många anledningar till att äta bra mat, bland annat för att viss typ av kost kan minska risken för att drabbas av cancer. Men även personer som äter felfritt kan drabbas av cancer. Påståendet att viss mat, som till exempel grönsaker, skulle få cancertumörerna att krympa saknar helt belägg.” – Amina Manzoor

Skribenten skriver alltså att det saknas belägg för att cancertumörer kan krympas med väl vald kost, men på forskningsdatabasen PubMed finns många studier som visar att olika födoämnen kan ha effekter på olika cancerformer. NewsVoice har skrivit fler artiklar om dessa födoämnen, artiklar som hänvisar till seriösa studier.

En person som botat sig själv från cancer med diet har även debatterat den studie med Martin Bergö om påstått skadliga antioxidanter, som Manzoor hänvisar till. Det skiljer NewsVoice från DN. På DN kan ingen kommentera nyhetsartiklarna och eftersom Manzoors artikel framställs som en vetenskaplig nyhetsartikel så kan den inte heller replikeras på DN.

Amina Manzoors påstående är försåtligt

Lars Bern som bla är ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och tidigare var vice ordförande för Cancerfonden kommenterar Amina Manzoors text om kost och cancer.

Lars Bern - Foto: Torbjörn SasserssonDN:s artikel av Amina Manzoor är ett rungande försvarstal för Big Pharma och evidensbaserad skolmedicin som jag skrev om den 30 juli. En röd tråd i artikeln är patentargumentet att allt som talar emot och avslöjar oegentligheter i den av Big Pharma styrda skolmedicinen är konspirationsteorier. Detta är givetvis en lögn, det behövs inga konspirationsteorier, det räcker att följa industrins affärslogik – to follow the money!

Artikeln är ett typexempel på den lobbyism som läkemedelsindustrin bedrivit i nu snart 100 år och som går ut på att förlöjliga och kvacksalveristämpla alla icke patenterbara substanser som är medicinskt verksamma. Tusentals år av mänsklig erfarenhet sopar man under mattan för att slippa konkurrens.

Låt mig ta det Manzoor skriver om kost och cancer. Att cancer inte är en sjukdom utan en stor grupp sjukdomstillstånd som kräver olika behandling är i sig riktigt. Det talar dock inte för Big Pharma som i princip mest rekommenderar att alla dessa sjukdomar skall behandlas efter principen jaga mygg med hagelbössa. Dagens skolmedicin använder främst svindyra cellgifter och strålning ibland i kombination med kirurgi mot alla cancersjukdomar.

Manzoor skriver att en viss kost inte kan bota cancer, men hon vidgår en kompakt vetenskaplig evidens som visar att olämplig kost och miljögifter i maten ofta orsakar cancer. Hennes påstående är försåtligt. Eftersom det numer inte förekommer någon forskning att tala om inom området kost som bot mot cancer saknar hennes påstående vetenskaplig evidens.

Vad vi däremot med stor vetenskaplig evidens vet genom nobelpristagaren Otto Warburgs forskning, är att om vi har cancerceller i kroppen (som alla har) då gynnas cancerns utveckling starkt av högt blodsocker tillsammans med den förhöjning av utsöndringen av tillväxthormoner som insulin och IGF1 som sockret orsakar.

Alltså har kostens sammansättning en mycket stor betydelse för cancersjukligheten. Det faktum att sockersjuka och cancersjuklighet går hand i hand är ett förkrossande bevis för att påståendet i artikeln är falskt.

Vad vi också vet vetenskapligt är att ett starkt immunförsvar är viktigt för att minska cancerrisken. Vi vet att en rad livsmedel och naturliga kosttillskott har just effekten att de bidrar till ett bättre immunförsvar. Därmed inte sagt att det alltid kan rädda oss undan en cancer, men med rätt kost och en rad naturliga örter och rötter m.m. kan vi kraftigt minska risken, men det vill inte en lobbyist för Big Pharma berätta.

Läs även Lars Berns fördjupade kritik av DN-artikeln: DN ger voice åt desinformation

Text: Torbjörn Sassersson med kommentar av Lars Bern

Källa: Originaladressen för DN:s artikel: “Nio medicinska myter du inte ska gå på” | Samma artikel på Web Archive

Relaterat och referenser

Sökning på: pubmed cancer treatment food: scholar.google

Sökning på: cancer treatment antioxidants: PubMed

Artiklar på NewsVoice om “bota cancer”

The Truth About Cancer – cancer treatment

Natural News: Cancer treatment news, articles and information